Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-11

Volvo: Konsensus för res f skatt har sänkts 11 % för 2013 - SIX

(SIX) En dryg månad efter Volvos bokslutskommuniké för 2012
är det framförallt de genomsnittliga analytikerförväntningarna
på lönsamheten för innevarande år som har justerats ned.

Det framgår av en sammanställning baserad på SIX Market
Estimates som SIX News genomfört den 11 mars.

Genomsnittsanalytikern i SIX sammanställning har sänkt sitt
estimat för rörelseresultat och resultat före skatt 2013 med 6,2
respektive 11,1 procent till 19.839 respektive 17.789 miljoner
kronor. För 2014 är konsensusestimaten för rörelseresultat och
resultat före skatt ned med 4,0 respektive 5,8 procent.

På intäktssidan är det däremot mer marginella nedjusteringar,
konsensus har justerats ned med 1,8 procent så väl 2013 som
2014. Volvo spås nu leverera en nettoomsättning på 297 miljarder
kronor under 2013 respektive knappt 320 miljarder kronor under
2014.

Sammantaget skulle det implicit innebära att förväntningarna
på den rapporterade rörelsemarginalen nu har skruvats ned från
7,0 till 6,7 procent för 2013 och från 9,1 till 8,9 procent för
2014.

Analytikernas snittriktkurs för aktien har stigit från 107,43
kronor dagen före rapporten till 107,86 kronor i dag.
Konsensusrekommendationen förblir fortsatt positiv för aktien,
men 20 procent av analytikerna i sammanställningen har justerat
ned sin köprekommendation (inklusive närliggande
rekommendationer) till neutrala rekommendationer (inklusive
närliggande rekommendationer).

Samtidigt noteras Volvos aktiekurs i skrivande stund till
99,70 kronor vilket innebär en uppgång på 7,3 procent sedan det
fjärde kvartalets siffror släppts den 6 februari.

I bokslutskommunikén rapporterade Volvo ett 67 procent sämre
än väntat resultat före skatt för det fjärde kvartalet, jämfört
med SIX Market Estimates analytikerkonsensus. Resultatet
inkluderade omstruktureringskostnader på 990 miljoner kronor och
en positiv påverkan om 254 miljoner kronor från avyttringen av
Volvo Aero. Det kan jämföras med de totalt -528 miljoner kronor
som väntades inför rapporten av de analytiker som hade uppgivit
estimat för engångsposter.

Aktien handlades dock upp efter rapporten på beskedet om
ljusnande utsikter för det andra halvåret 2013 och vd Olof
Persson uppgav under rapportdagen sig vara övertygad om att
Volvo skall kunna nå sina strategiska mål inom 35 månader.

Den 20 februari meddelade Volvo att leveranserna från
lastbilsverksamheten i januari månad minskat med 19 procent i
årstakt till 14.021 lastbilar. Motsvarande utfall för februari
väntas den 20 mars.

Fr.o.m 20130206 2013Y 2014Y
---------------------------------------------------------------
Försäljning 297.054 319.585
Rörelseresultat 19.839 28.415
Res f skatt 17.789 26.551
Nettoresultat 12.930 19.371
Vinst/aktie 6,35 9,5
Utdelning 3,31 3,97

Före 20130206 2013Y 2014Y
---------------------------------------------------------------
Försäljning 302.403 325.436
Rörelseresultat 21.153 29.603
Res f skatt 20.016 28.182
Nettoresultat 14.083 20.110
Vinst/aktie 7,02 9,85
Utdelning 3,27 4,01

Differens: 2013Y 2014Y
---------------------------------------------------------------
Försäljning -1,8% -1,8%
Rörelseresultat -6,2% -4,0%
Res f skatt -11,1% -5,8%
Nettoresultat -8,2% -3,7%
Vinst/aktie -9,5% -3,6%
Utdelning 1,2% -1,0%

Före 20130206 Efter 20130206 Revidering %
---------------------------------------------------------------
Målkurs (SEK)* 107,43 107,86 +0,4%
Köprek i % 86,7 66,7 -23,1%
Neutrala i % 0 20,0 ---
Säljrek i % 13,3 13,3 oför

* Förväntad målkurs om 12 månader inklusive utdelning

Insamlad data från Bank of America Merrill Lynch, Barclays
Capital, Carnegie, Danske Markets Equities, Deutsche Bank, DNB
Markets, Goldman Sachs & Co, Handelsbanken Capital Markets, JP
Morgan, Morgan Stanley, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB
Enskilda, Societe Generale och UBS ingår i enkäten.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.