Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Volvo: Lastbilsleveranser februari 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens
lastbilsverksamheter uppgick i februari till 15 689 fordon, en ökning
med 28 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken
(Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat Förändring
under året
Volvokoncernen 2014 2013 2014 2013
Europa 5 654 4 939 14% 10 737 9 314 15%

Västra 4 290 3 757 14% 8 240 7 380 12%
Europa
Östra 1 364 1 182 15% 2 497 1 934 29%
Europa
Nordamerika 3 896 2 519 55% 8 074 4 481 80%

Sydamerika 2 505 1 903 32% 4 085 3 514 16%

Asien 2 406 1 820 32% 4 263 3 647 17%

Övriga 1 228 1 091 13% 2 142 2 107 2%
marknader
Totalt 15 689 12 28% 29 301 23 063 27%
Volvokoncernen 272

Lätta 914 840 9% 1 567 1 735 -10%
lastbilar (<
7t)
Medeltunga 1 035 1 241 -17% 2 032 2 307 -12%
lastbilar (7
-16t)
Tunga 13 740 10 35% 25 702 19 021 35%
lastbilar 191
(>16t)
Totalt 15 689 12 28% 29 301 23 063 27%
Volvokoncernen 272

Ej
konsoliderad
verksamhet
Eicher 2 269 3 041 -25% 4 413 6 250 -29%
(100%)
DND (100%) 2 9 -78% 2 30 -93%
Totalt 17 960 15 17% 33 716 29 343 15%
322

Volvo

Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 9 854 fordon under
februari, en ökning med 45 procent jämfört med samma månad föregående
år.

I Europa uppgick leveranserna till 3 558 lastbilar, en ökning med 38
procent jämfört med februari föregående år. Februari 2013 hade flera
produktionsfria dagar vilket innebar lägre produktion jämfört med
2014.

I Nordamerika ökade leveranserna med 69 procent till 2 412 fordon
jämfört med samma månad 2013. Ökningen beror delvis på att man förra
året hade flera produktionsfria dagar under februari.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 43 procent till 2 367 fordon
jämfört med februari 2013.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvo 2014 2013 2014 2013
Europa 3 558 2 578 38% 6 932 4 773 45%
Västra 2 427 1 625 49% 4 899 3 232 52%
Europa
Östra 1 131 953 19% 2 033 1 541 32%
Europa
Nordamerika 2 412 1 426 69% 4 845 2 214 119%
Sydamerika 2 367 1 653 43% 3 876 3 090 25%
Asien 964 787 22% 1 729 1 606 8%
Övriga 553 363 52% 905 699 29%
marknader
Totalt Volvo 9 854 6 807 45% 18 287 12 382 48%

Medeltunga 149 111 34% 296 230 29%
lastbilar (7
-16t)
Tunga 9 705 6 696 45% 17 991 12 152 48%
lastbilar
(>16t)
Totalt Volvo 9 854 6 807 45% 18 287 12 382 48%

Mack
Under februari levererades 1 622 Macklastbilar, vilket är en ökning
med 25 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror delvis på
att man förra året hade flera produktionsfria dagar under februari.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Mack 2014 2013 2014 2013
Europa
Västra
Europa
Östra
Europa
Nordamerika 1 477 1 036 43% 3 210 2 165 48%
Sydamerika 62 181 -66% 91 306 -70%
Asien 2 -100% 2 -100%
Övriga 83 79 5% 114 130 -12%
marknader
Totalt Mack 1 622 1 298 25% 3 415 2 603 31%

Tunga 1 622 1 298 25% 3 415 2 603 31%
lastbilar
(>16t)
Totalt Mack 1 622 1 298 25% 3 415 2 603 31%

Renault Trucks
I februari levererades 2 589 Renaultlastbilar vilket är en minskning
med 10 procent jämfört med samma månad föregående år. Minskningen
beror på lägre produktion till följd av lägre efterfrågan efter
övergången till de nya emissionskraven, Euro 6, och den pågående
produktlanseringen.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Renault Trucks 2014 2013 2014 2013
Europa 2 096 2 361 -11% 3 805 4 541 -16%
Västra 1 863 2 132 -13% 3 341 4 148 -19%
Europa
Östra 233 229 2% 464 393 18%
Europa
Nordamerika 4 13 -69% 10 14 -29%
Sydamerika 44 62 -29% 78 102 -24%
Asien 195 149 31% 255 329 -22%
Övriga 250 300 -17% 526 641 -18%
marknader
Totalt Renault 2 589 2 885 -10% 4 674 5 627 -17%
Trucks

Lätta 821 776 6% 1 374 1 569 -12%
lastbilar (<
7t)
Medeltunga 289 566 -49% 582 1 028 -43%
lastbilar (7
-16t)
Tunga 1 479 1 543 -4% 2 718 3 030 -10%
lastbilar
(>16t)
Totalt Renault 2 589 2 885 -10% 4 674 5 627 -17%
Trucks

UD

I februari levererades 1 624 UD lastbilar, vilket är en ökning med 27
procent jämfört med februari föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
UD 2014 2013* 2014 2013
Nordamerika 3 44 -93% 9 88 -90%
Sydamerika 32 7 357% 40 16 150%
Asien 1 247 882 41% 2 279 1 710 33%
Övriga 342 349 -2% 597 637 -6%
marknader
Totalt UD 1 624 1 282 27% 2 925 2 451 19%

Lätta 93 64 45% 193 166 16%
lastbilar (<
7t)
Medeltunga 597 564 6% 1 154 1 049 10%
lastbilar (7
-16t)
Tunga 934 654 43% 1 578 1 236 28%
lastbilar
(>16t)
Totalt UD 1 624 1 282 27% 2 925 2 451 19%

Ej
konsoliderad
verksamhet
DND (100%) 2 9 -78% 2 30 -93%
Totalt 1 626 1 291 26% 2 927 2 481 18%

Eicher*

Leveranserna av lastbilar uppgick i februari till 2 269 lastbilar, en
minskning med 25 procent jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Eicher (100%) 2014 2013 2014 2013
Asien 2 269 3 041 -25% 4 413 6 250 -29%
Totalt Eicher 2 269 3 041 -25% 4 413 6 250 -29%

Lätta 418 325 29% 802 736 9%
lastbilar (<
7t)
Medeltunga 1 238 2 091 -41% 2 530 4 184 -40%
lastbilar (7
-16t)
Tunga 613 625 -2% 1 081 1 330 -19%
lastbilar
(>16t)
Totalt Eicher 2 269 3 041 -25% 4 413 6 250 -29%

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där
försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2014-03-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer:
Volvokoncernen:
Karin Wik, +31 66 12 32

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, +46 31 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo, +46 31 661336
Anders Christensson, AB Volvo, +46 31 661191
John Hartwell, Volvo Group North America, +1 201-252-8844

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/globalnews

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 140320 kl 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volvo/r/lastbilsleveranser-februari-2014,c9554702
http://mb.cision.com/Main/39/9554702/222670.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.