Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-18

Volvo: Lastbilsleveranser maj 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens
lastbilsverksamheter uppgick i maj 2014 till 17 410 fordon, en ökning
med 4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens
lastbilsverksamheter uppgick i maj 2014 till 17 410 fordon, en ökning
med 4 procent jämfört med samma månad föregående år. Maj månad
påverkades av en negativ produkt- och marknadsmix. Leveranserna av
tunga lastbilar låg på samma nivå som förra året, medan leveranserna
av lätta lastbilar inköpta från externa leverantörer ökade med 36
procent. Regionalt sjönk leveranserna i Sydamerika i maj med 19
procent, Europa backade med 4 procent samtidigt som Asien ökade med
26 procent och Nordamerika med 13 procent.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken
(Volvo, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Leveranser |Maj |Förändring |Ackumulerat |Förändring|
| | | |under året | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Volvokoncernen|2014 |2013 | |2014 |2013 | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Europa |6 017|6 277|-4% |28 419|27 827|2% |
| | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
| Västra |4 906|4 952|-1% |22 121|21 888|1% |
|Europa | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
| Östra |1 111|1 325|-16% |6 298 |5 939 |6% |
|Europa | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Nordamerika |4 777|4 228|13% |22 591|16 172|40% |
| | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Sydamerika |2 061|2 540|-19% |10 278|11 092|-7% |
| | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Asien |3 002|2 383|26% |13 638|10 514|30% |
| | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Övriga |1 553|1 304|19% |6 683 |6 115 |9% |
|marknader | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Totalt |17 |16 |4% |81 609|71 720|14% |
|Volvokoncernen|410 |732 | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
| | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Lätta |1 537|1 130|36% |5 298 |5 146 |3% |
|lastbilar (< | | | | | | |
|7t) | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Medeltunga |1 447|1 284|13% |6 170 |6 184 |0% |
|lastbilar (7 | | | | | | |
|-16t) | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Tunga |14 |14 |1% |70 141|60 390|16% |
|lastbilar |426 |318 | | | | |
|(>16t) | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Totalt |17 |16 |4% |81 609|71 720|14% |
|Volvokoncernen|410 |732 | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
| | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Ej | | | | | | |
|konsoliderad | | | | | | |
|verksamhet | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
| Eicher |2 430|2 419|0% |12 445|15 255|-18% |
|(100%) | | | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
| DVT (100%) |5 |57 |-91% |22 |134 |-84% |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+
|Totalt |19 |19 |3% |94 076|87 109|8% |
| |845 |208 | | | | |
+--------------+-----+-----+---------------------------+------+------+----------+

Volvo

Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 9 981 fordon under maj, en
ökning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 3 474 lastbilar, en minskning med 2
procent jämfört med maj föregående år. Leveranserna i Östeuropa sjönk
med 22 procent främst på grund av en lägre efterfrågan i Ryssland.
För att möta den minskade efterfrågan kommer fabriken i Kaluga,
Ryssland, att införa ett antal veckors produktionsstopp de
nästkommande månaderna.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna
ökade med 12 procent till 2 706 fordon jämfört med samma månad 2013.
En viss produktionsökning kommer att ske i slutet av det andra
kvartalet för att möta den ökade efterfrågan.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 13 procent till 1 904 lastbilar
jämfört med maj 2013. Minskningen är en konsekvens av lägre
efterfrågan samt lagerutveckling i återförsäljarkanalen. Produktionen
i Brasilien har reducerats under andra kvartalet och flera
produktionstoppdagar är planerade under juni och juli månad.

Leveranser per marknad:

+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Leveranser |Maj |Förändring|Ackumulerat under året|Förändring|
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Volvo |2014 |2013 | |2014 |2013 | |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Europa |3 474|3 556|-2% |17 440|14 937 |17% |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
| Västra |2 578|2 410|7% |12 243|9 919 |23% |
|Europa | | | | | | |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
| Östra |896 |1 146|-22% |5 197 |5 018 |4% |
|Europa | | | | | | |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Nordamerika |2 706|2 416|12% |13 151|8 739 |50% |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Sydamerika |1 904|2 178|-13% |9 597 |9 754 |-2% |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Asien |1 319|1 078|22% |5 199 |4 779 |9% |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Övriga |578 |461 |25% |2 700 |2 103 |28% |
|marknader | | | | | | |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Totalt Volvo|9 981|9 689|3% |48 087|40 312 |19% |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
| | | | | | | |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Medeltunga |244 |129 |89% |915 |590 |55% |
|lastbilar (7| | | | | | |
|-16t) | | | | | | |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Tunga |9 737|9 560|2% |47 172|39 722 |19% |
|lastbilar | | | | | | |
|(>16t) | | | | | | |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Totalt Volvo|9 981|9 689|3% |48 087|40 312 |19% |
+------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+

Mack
Under maj levererades 2 203 Macklastbilar, vilket är en ökning med 3
procent jämfört med föregående år. En viss produktionsökning kommer
att ske i slutet av det andra kvartalet för att möta den ökade
efterfrågan.

Leveranser per marknad:

+----------------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Leveranser |Maj |Förändring|Ackumulerat under året|Förändring|
+----------------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Mack |2014 |2013 | |2014 |2013 | |
+----------------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Europa | | | | |1 |-100% |
+----------------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
| Västra Europa | | | | |1 |-100% |
+----------------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
| Östra Europa | | | | | | |
+----------------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Nordamerika |2 051|1 778|15% |9 377 |7 184 |31% |
+----------------------+-----+-----+----------+------+---------------+----------+
|Sydamerika |53 |259 |-80% |271 |966 |-72% |
+----------------------+-----+-----+----------+------+--------...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.