Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-04-23

Volvo: Resultat före skatt om 1.294 Mkr väntas i 1 kv - SIX

(Enkäten sändes för första gången på fredagen den 19 april)

1 kv 2013, Mkr Snitt Lägst Median Högst 1 kv 2012

Ordering LB (antal) 53.690 50.651 54.427 56.427 60.707
Försäljning 63.393 60.182 62.798 67.695 78.838

- Lastbilar 38.426 34.950 39.020 40.199 48.911

- CE 14.566 13.043 14.849 15.629 17.999

- Bussar 4.623 3.906 4.555 5.224 5.224

- Penta 1.828 1.641 1.841 1.981 1.933

- Kundfinans 2.465 1.863 2.488 2.750 2.367

Rörelseresultat 1.831 921 1.922 2.752 6.239

- Lastbilar 1.018 276 831 1.797 3.521

- CE 738 390 699 1.293 2.131

- Bussar 6 -180 31 100 62
- Penta 97 45 95 180 112

- Kundfinans 368 270 377 435 333

Rörelsemarginal (%) 2,9 1,5 3,0 4,2 7,9
Resultat före skatt 1.294 321 1.297 2.321 5.602
Nettoresultat 883 175 793 1.695 4.092

(Estimaten i tabell inkluderar engångsposter om i genomsnitt
-204 miljoner kronor från rörelseresultat och nedåt)

(SIX) Volvo väntas redovisa ett resultat före skatt på 1.294
miljoner kronor i det första kvartalet 2013, enligt SIX Market
Estimates sammanställning av 15 analytikers estimat.

Fokus ligger som vanligt när Volvo rapporterar på
rörelsemarginalutvecklingen, orderingången inom lastbilar samt
de framåtblickande prognoserna för de olika geografiska
marknader där koncernen verkar.

Volvos orderingång inom Lastbilar väntas komma in på 53.690
fordon under kvartalet, vilket kan jämföras med 60.707 stycken
under samma period i fjol.

Volvos rörelseresultat väntas uppgå till 1.831 miljoner
kronor och omsättningen väntas landa på 63.393 miljoner kronor.

Koncernens välbevakade rörelsemarginal väntas bli 2,9 procent
i kvartalet. Det kan jämföras med 7,9 procent i
jämförelsekvartalet föregående år och med det föregående fjärde
kvartalets 1,6 procent.

Estimaten för rörelseresultatet inkluderar engångsposter på i
genomsnitt -204 miljoner kronor, netto, för det första
kvartalet, baserat på de enkätdeltagare som specificerat dessa.

Från Volvos sida meddelades vid bokslutskommunikén att "under
2013" väntas resultatet belastas med cirka 200 miljoner kronor i
kostnader för omorganisationen av det europeiska
återförsäljarnätverket för lastbilar.

Det justerade rörelseresultatet väntas bli 2.035 miljoner
kronor och den justerade rörelsemarginalen väntas ligga på 3,1
procent.

I analytikerkollektivets uppdateringar återkommer överlag ett
par gemensamma faktorer kring varför första kvartalets lönsamhet
väntas pressas tillbaka. Till dessa hör ett fortsatt lågt
kapacitetsutnyttjande med underabsorption av fasta kostnader,
låga leveransvolymer samt bolagets kommunikation kring förhöjda
produktlanserings- och utvecklingskostnader.

Volvo-vd:n Olof Persson meddelade i bokslutet i februari att
man räknar med att även första kvartalet blir besvärligt, men
man ser också successivt förbättrade marknadsförhållanden under
2013.

Volvos egen leveransstatistik under kvartalet har visat att
koncernens totala lastbilsleveranser, inklusive joint
venture-andelar, i årstakt har backat med -22 procent i februari
respektive -19 procent i januari.

Gällande marknadsprognoserna för 2013 lämnades vid
bokslutskommunikén i februari följande uppdatering:

---------------------------------------------------------------
Marknadsprognoser Lastvagnar
---------------------------------------------------------------
Region Marknadsprognos, antal tunga LV 2013
---------------------------------------------------------------
Europa 29 ca 230.000
Nordamerika ca 250.000
Brasilien ca 105.000 (höjning från ca 95.000 i 3 kv)
Japan ca 35.000 (höjning från ca 30.000 i 3 kv)
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
Marknadsprognoser VCE (Anläggningsmaskiner)
---------------------------------------------------------------
Region Prognos, marknadstillväxt i årstakt helåret 2013
---------------------------------------------------------------
Europa -15% till -5%
Nordamerika -5% till +5%
Sydamerika -5% till +5%
Asien ex Kina -10% till 0%
Kina -5% till +5%
Övriga mkn -5% till +5%
---------------------------------------------------------------

Volvo släpper sin rapport torsdagen den 25 april klockan
07.20. Samma dag håller företaget en presskonferens klockan
09.00 samt en telefonkonferens för investerare och analytiker
klockan 14.00.

Estimat från ABG Sundal Collier,
Banc of America Securities-Merrill Lynch, Carnegie,
Credit Suisse, Danske Markets Equities, Deutsche Bank,
Evli Bank, Goldman Sachs & Co, Handelsbanken Capital Markets,
JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis Securities, Pareto Öhman,
SEB Enskilda, Société Généralé och Swedbank Markets ingår i
enkäten.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.