Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Volvo: Resultat före skatt på 600 Mkr väntas 3 kv - SIX (Forts)

(Lägger till mer text)

3 kv 2014, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2013

Orderingång (antal) 45.197 44.468 48.925 43.000 11 44.224
LB-leveranser (antal) 45.145 44.709 47.267 43.952 10 48.261
- Europa 15.505 15.033 18.250 14.899 7 18.250
- - Västeuropa 11.513 11.426 12.020 11.240 5 14.149
- - Östeuropa 3.504 3.570 3.658 3.189 5 4.101
- Nordamerika 13.430 13.513 14.386 11.626 7 11.072
- Sydamerika 4.885 4.798 5.503 4.636 7 7.862
- Asien 6.976 6.761 7.836 6.398 7 7.124
- Övriga marknader 4.275 4.255 4.570 4.052 7 3.953

Försäljning 63.251 62.992 66.402 60.999 15 64.880
- Lastbilar 42.457 42.780 44.313 40.319 15 43.248
- Anläggningsmaskiner 11.734 11.743 12.874 10.988 15 12.278
- Bussar 3.898 3.931 4.183 3.520 13 3.705
- Volvo Penta 1.826 1.819 2.235 1.660 13 1.775
- Kundfinansiering 2.513 2.421 3.641 2.250 13 2.350

Justerat rörelseresultat 2.509 2.564 3.802 1.510 15 2.502
Engångsposter -1.240 -1.340 -440 -2.200 15 -104
Rörelseresultat 1.266 1.218 3.336 88 15 2.398
- Lastbilar 944 860 2.241 81 9 1.793
- Anläggningsmaskiner 350 314 637 201 9 496
- Bussar 20 37 50 -40 8 -164
- Volvo Penta 186 171 262 157 8 165
- Kundfinansiering 389 400 430 342 9 327
- Gemensamma koncernfunkt. -781 -822 -250 -1.890 9 -220

Resultat före skatt 600 680 1.870 -272 13 1.704
Nettoresultat 527 543 1.412 -193 13 1.387
Resultat per aktie, kr 0,26 0,27 0,70 -0,10 13 0,68

Källa: Inquiry Financial

(SIX) Volvo väntas redovisa ett resultat före skatt på 600
miljoner kronor för det tredje kvartalet, enligt en sammanställning av
analytikerestimat inför rapporten.

Fordonsjätten har haft en tuff resa på börsen sedan förra
kvartalsrapporten. Från att ha handlats över 90 kronor i juli har
aktien varit nere och hovrat strax över 70-strecket.

Förklaringen till aktiefallet går delvis att finna i sänkta
prognoser från bankerna, där vinstestimaten skruvats ned rejält
senaste månaderna. Detta beror i sin tur på försvagade marknader där
Volvo verkar, som anläggningsmaskinsmarknaden i Kina och
lastbilsmarknaden i Brasilien. Även bolagets huvudmarknad för
lastbilar, Europa, har det tufft så förhoppningen ställs till
Nordamerika där lastbilsmarknaden växer. Regionen utgjorde dock bara
15 procent av försäljningen för Volvo under 2013, påpekar Carnegie i
en införanalys.

Fokus i Volvos rapport ligger i vanlig ordning på bolagets
lönsamhet och orderingången på lastbilssidan. Tittar man på
lönsamheten så är det resultatmåttet rörelseresultat justerat för
engångsposter som marknaden väntas titta främst på. Här väntas ett
resultat på 2,5 miljarder kronor, vilket skulle ge en justerad
marginal på 4,0 procent. Det är hela två procentenheter lägre än vad
Volvo levererade i det andra kvartalet.

På orderingångssidan väntas i snitt 45.197 beställda lastbilar
under kvartalet. Även det är klart lägre än de 52.974 lastbilar som
Volvo hade i orderingång under Q2.

Marknadsprognoserna för lastbilar väntas upprepas, bortsett från
den nordamerikanska, som kan komma att höjas, spår Handelsbanken inför
rapporten. Volvo kan även komma att lämna marknadsprognoser för 2015
då detta är sista delårsrapporten som släpps från bolaget före
årsskiftet.

Rapporten publiceras omkring klockan 07.20 på fredagen den 24
oktober och presenteras på en press- och analytikerkonferens klockan
09.00, samt en telefonkonferens klockan 15.00.

Av 15 analytiker som uppgett sin rekommendation har 9 stycken köp
eller övervikt, 5 stycken har behåll och 1 undervikt.

2014, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2013
Orderingång 207.913 207.006 211.345 205.387 3 214.301
LB-leveranser (antal) 203.868 204.149 206.897 198.497 7 200.274
- Europa 74.627 74.243 78.228 72.353 6 82.088
- - Västeuropa 59.384 57.410 65.946 56.770 4 64.275
- - Östeuropa 16.389 16.502 17.246 15.306 4 17.813
- Nordamerika 56.480 56.829 57.530 53.660 6 44.755
- Sydamerika 22.492 22.406 23.189 21.889 6 29.137
- Asien 32.658 32.701 34.033 30.823 6 28.692
- Övriga marknader 17.106 17.032 17.908 16.477 6 15.602
Försäljning 277.174 276.806 286.857 263.337 16 272.622
- Lastbilar 186.419 186.626 193.000 180.401 12 178.474
- Anläggningsmaskiner 52.744 52.488 57.081 50.049 12 53.437
- Bussar 17.866 17.969 18.621 16.843 10 16.707
- Volvo Penta 7.457 7.471 7.677 7.241 10 7.550
- Kundfinansiering 9.194 9.643 10.319 6.656 11 9.539
Justerat rörelseresultat 12.438 12.511 14.302 9.879 11 7.854
Engångsposter -2.836 -2.914 -1.679 -3.980 10 -715
Rörelseresultat 9.788 9.567 13.787 7.428 13 7.138
- Lastbilar 6.778 6.796 8.683 4.694 8 6.145
- Anläggningsmaskiner 2.102 1.999 2.637 1.725 8 2.592
- Bussar 211 212 267 169 7 -190
- Volvo Penta 677 676 751 618 7 626
- Kundfinansiering 1.588 1.586 1.633 1.560 8 1.522
- Gemensamma koncernfunk. -1.833 -1.442 -1.123 -4.394 8 -3.557
Resultat före skatt 8.043 7.846 11.637 5.876 14 4.721
Nettoresultat 5.931 5.684 8.371 4.206 15 3.583
Resultat per aktie, kr 2,92 2,80 4,13 2,07 15 1,76
Utdelning per aktie, kr 3,04 3,00 3,50 3,00 17 3,00

2015, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
LB-leveranser (antal) 218.058 218.074 230.257 204.287 6
- Europa 83.695 82.823 92.000 73.442 5
- - Västeuropa 61.005 63.114 63.288 56.613 3
- - Östeuropa 17.833 17.133 19.535 16.830 3
- Nordamerika 59.976 60.120 61.611 57.953 5
- Sydamerika 22.059 21.759 23.309 20.992 5
- Asien 35.596 34.610 40.042 31.419 5
- Övriga marknader 17.910 17.749 19.137 16.951 5
Försäljning 296.044 294.607 317.114 279.275 16
- Lastbilar 202.333 198.839 215.854 192.645 12
- Anläggningsmaskiner 55.142 55.681 60.535 46.407 12
- Bussar 18.928 18.837 20.196 17.699 10
- Volvo Penta 7.881 7.843 8.276 7.497 10
- Kundfinansiering 9.479 9.670 12.050 6.000 11
Justerat rörelseresultat 19.014 19.136 23.682 15.833 10
Engångsposter -311 0,00 0,00 -1.200 9
Rörelseresultat 18.682 18.869 21.959 15.833 13
- Lastbilar 14.506 14.543 17.695 12.021 8
- Anläggningsmaskiner 3.182 3.197 4.139 2.200 8
- Bussar 371 375 566 202 7
- Volvo Penta 772 771 820 677 7
- Kundfinansiering 1.663 1.643 1.836 1.569 8
- Gemensamma koncernfunk. -1.617 -1.631 -1.185 -2.076 8
Resultat före skatt 16.986 17.105 19.980 14.333 14
Nettoresultat 12.134 12.349 14.550 9.824 15
Resultat per aktie, kr 5,98 6,09 7,20 4,84 15
Utdelning per aktie, kr 3,35 3,25 4,00 3,00 17

2016, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #
LB-leveranser (antal) 225.911 223.445 239.840 216.915 4
- Europa 89.045 88.341 95.621 83.174 3
- Nordamerika 58.093 57.597 60.396 56.285 3
- Sydamerika 23.974 24.205 26.001 21.717 3
- Asien 37.725 36.340 43.532 33.302 3
- Övriga marknader 18.724 18.637 18.961 18.574 3
Försäljning 318.563 313.742 398.197 296.363 16
- Lastbilar 212.999 210.290 228.465 197.533 12
- Anläggningsmaskiner 58.598 59.036 64.197 48.990 12
- Bussar 19.797 19.587 21.263 18.200 10
- Volvo Penta 8.275 8.175 9.187 7.797 10
- Kundfinansiering 9.099 10.080 12.365 3.150 11
Justerat rörelseresultat 23.622 23.668 27.786 18.977 10
Engångsposter -133 0,00 0,00 -1.200 9
Rörelseresultat 23.811 23.763 27.935 18.977 13
- Lastbilar 18.339 18.397 22.800 14.960 8
- Anläggningsmaskiner 4.136 4.380 5.198 2.676 8
- Bussar 562 570 1.049 251 7
- Volvo Penta 836 819 943 756 7
- Kundfinansiering 1.666 1.708 1.957 1.235 8
- Gemensamma koncernfunk. -1.553 -1.568 -1.034 -2.142 8
Resultat före skatt 22.336 22.440 25.956 17.677 14
Nettoresultat 15.849 15.827 18.646 12.674 15
Resultat per aktie, kr 7,82 7,81 9,20 6,25 15
Utdelning per aktie, kr 3,93 4,00 5,00 3,00 17

I enkäten ingår estimat från ABG Sundal Collier, Alphavalue SAS,
Carnegie, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Markets, Evli,
Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets, HSBC, JP Morgan, Kepler
Cheuvreux, Natixis, Pareto, SEB Equity Research, Societe Generale och
Swedbank Markets

Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanställts av Inquiry
Financial / Thomson Reuters.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
mailto:jonathan.axelsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.