Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-19

Volvo: Volvokoncernen åläggs vite av amerikansk domstol i utsläppstvist

En federal appellationsdomstol i USA har fastställt att Volvokoncernen
ska betala vite jämte ränta på sammanlagt cirka 508 MSEK till följd
av en tvist mellan Volvokoncernen och den amerikanska
miljöskyddsmyndigheten (EPA) beträffande utsläppskravens tillämpning
på dieselmotorer. Appellationsdomstolen fastställde en tidigare dom
om att motorer tillverkade av Volvo Penta under 2005 stred mot ett
förlikningsavtal. Detta förväntas påverka koncernens rörelseresultat
negativt med cirka 440 MSEK under det tredje kvartalet 2014 inom
segmentet koncernfunktioner och övrigt.

Volvokoncernen hade tidigare redovisat cirka 68 MSEK som avsättning
och cirka 422 MSEK som eventualförpliktelse.

2012 ålades Volvokoncernen av amerikansk domstol att betala vite jämte
ränta för motorer som Volvo hävdar inte omfattades av avtalet. Volvo
överklagade på flera grunder. Appellationsdomstolens dom avkunnades
den 18 juli 2014. Domen kommer nu att gås igenom i detalj och Volvo
skall överväga om domen skall överklagas.

2014-07-19

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-537229.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar,
bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster
och service. Volvo sysselsätter cirka 110 000 personer, har
produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190
marknader. Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 270 miljarder kronor och
är noterat på NasdaqOMX Stockholm. För mer information besök
www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din
mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 juli 2014 kl 16.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volvo/r/volvokoncernen-alaggs-vite-av-amerikan...
http://mb.cision.com/Main/39/9618889/268451.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.