Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-08

Volvo: Volvokoncernen - det fjärde kvartalet och helåret 2015

2015 var ett år med i stort sett oförändrade volymer, med undantag för
anläggningsmaskiner där efterfrågan minskade avsevärt. Vår lönsamhet
förbättrades med en rörelsemarginal exklusive
omstruktureringskostnader som gick från 3,0% under 2014 till 8,2%
under 2015. Detta åstadkoms tack vare sänkta kostnader men det
hjälptes också upp av en positiv valutautveckling och reavinster från
försäljningen av aktier.

DET FJÄRDE KVARTALET 2015

·
Det fjärde kvartalet 2015 ökade nettoomsättningen med 3% till 79,6
miljarder kronor (77,5). Justerat för förändrade valutakurser samt
förvärvade och avyttrade enheter sjönk omsättningen med 1%.

·
Rörelseresultatet uppgick till 5.382 Mkr (-1.429) exklusive
omstruktureringskostnader på 871 Mkr (830). Förändrade valutakurser
hade en positiv påverkan om 1.201 Mkr.

·
Rörelseresultatet innehåller en positiv påverkan från en skiljedom om
809 Mkr. Det fjärde kvartalet 2014 påverkades negativt av
avsättningar på 3.790 Mkr relaterade till EU:s konkurrensutredning
och 660 Mkr för kreditförluster i Kina. Justerat för dessa tre poster
uppgick rörelseresultatet exklusive omstruktureringar till 4.573 Mkr
(3.021), motsvarande en rörelsemarginal på 5,7% (3,9).

·
Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var 14,7 miljarder
kronor (10,6).

HELÅRET 2015

·
För helåret 2015 steg nettoomsättningen med 10% till 312,5 miljarder
kronor (282,9).

·
Rörelseresultatet uppgick till 25.652 Mkr (8.393) exklusive
omstruktureringskostnader på 2.333 Mkr (2.569).

·
Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till
8,2% (3,0).

·
Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 18,3
miljarder kronor (6,4).

·
Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kronor per aktie (3,00).

För en PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q4 2015 PDF
(http://www3.volvo.com/investors/finrep/interim/2015/q4/q4_2015_sve.pdf)

För att ladda ner en bild från rapporten:
http://images.volvogroup.com/latelogin.jspx?recordsWithCatalogName=ab+vo...

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer
att webbsändas kl. 09:00 följt av en frågestund. Mer information
under Delårsrapporter på www.volvokoncernen.se
(http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/aktieagare/reports/delarsra...)

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK Christer Johansson 031-66 13 34
405 08 Göteborg AnnaSikström 031-66 13 36
Tel 031-66 00 00 Anders Christensson 031-66 11 91
www.volvogroup.com John Hartwell +1 201 252 8844

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar,
bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster
och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har
produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190
marknader. Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 miljarder kronor och
är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din
mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 februari 2016 kl 07:20.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volvo/r/volvokoncernen---det-fjarde-kvartalet-...
http://mb.cision.com/Main/39/9908525/473158.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.