Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Volvo: Volvokoncernen - det första kvartalet 2014

Under det första kvartalet 2014 fortsatte efterfrågan på
Volvokoncernens produkter sin gradvisa förbättring i de mogna
ekonomierna i Nordamerika, västra Europa och Japan medan
tillväxtekonomierna i Sydamerika och Asien hade en svagare
efterfrågan. Nettoomsättningen steg med 13% till 65,6 miljarder
kronor och rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljarder kronor
exklusive omstruktureringskostnader, motsvarande en marginal på 3,9%.

· Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 13% till
65,6 miljarder kronor (58,3). Nettoomsättningen steg med 15% justerat
för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

· Rörelseresultatet det första kvartalet uppgick till 2 588 Mkr
(496) exklusive omstruktureringskostnader på 318 Mkr (14). Förändrade
valutakurser hade en negativ påverkan uppgående till 1 104 Mkr.

· Rörelsemarginalen det första kvartalet var 3,9% (0,9) exklusive
omstruktureringskostnader.

· Det första kvartalet var resultatet per aktie efter utspädning
0,53 kronor (-0,15).

· Det första kvartalet var det operativa kassaflödet i
industriverksamheten -9,0 miljarder kronor (-7,6).

"De åtgärder vi genomför för att höja koncernens lönsamhet löper
enligt plan och börjar få en positiv påverkan på vår bruttomarginal
och våra kostnader, men det återstår mer arbete att göra på
kostnadssidan och det är koncernens huvudfokus för 2014.", säger Olof
Persson, VD och koncernchef.

För en svensk PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q1
2014 PDF
(http://www3.volvo.com/investors/finrep/interim/2014/q1/q1_2014_sve.pdf)

För en mobilversion av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q1 2014
Mobil
(http://www3.volvo.com/investors/finrep/interim/2014/q1/sv/mobile/index.html)

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens kommer att hållas för media och investerare kl.
09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.
Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef Olof Persson.
Presskonferensen kommer även att webbsändas.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 14.30
Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef Olof Persson.
Telefonkonferensen kommer även att webbsändas.

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations, VHK
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
Patrik Stenberg 031-66 13 36
Anders Christensson 031-66 11 91
John Hartwell +1 201 252 8844

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2014 kl 07.20.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volvo/r/volvokoncernen---det-forsta-kvartalet-...
http://mb.cision.com/Main/39/9574344/237047.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.