Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Volvo: Volvokoncernen - det tredje kvartalet 2016

"Det tredje kvartalet förbättrades lönsamheten något tack vare att
bättre underliggande effektivitet vägde upp effekterna av lägre
volymer. Försäljningen sjönk med 6 % till 69 miljarder. Det justerade
rörelseresultatet uppgick till 4,8 miljarder, motsvarande en marginal
på 7,0% tack vare en positiv kostnadsutveckling och en stark
lastbilsmarknad i Europa", säger Martin Lundstedt, vd och
koncernchef.

· Under Q3 2016 minskade nettoomsättningen med 6% till 68,8 miljarder
kronor (73,3). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade
och avyttrade enheter var minskningen också 6%.

· Det justerade rörelseresultatet under Q3 2016 uppgick till 4.846 Mkr
(5.087), motsvarande en rörelsemarginal på 7,0% (6,9). Det justerade
rörelseresultatet är exklusive en avsättning på 190 Mkr för
uppgörelsen med EU-kommissionen under Q3 2016 samt
omstruktureringskostnader på 434 Mkr under Q3 2015.

· Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på
rörelseresultatet om 45 Mkr.

· Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var positivt med
2,1 miljarder kronor (neg. 3,3).

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer
att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information
under Aktieägare på www.volvokoncernen.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK Christer Johansson 031-66 13 34
405 08 Göteborg Anders Christensson 031-66 11 91
Tel 031-66 00 00 Anna Sikström 031-66 13 36
www.volvogroup.com

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/press.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar,
bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster
och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har
produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190
marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och
är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.volvokoncernen.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 07.20 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volvo/r/volvokoncernen---det-tredje-kvartalet-...
http://mb.cision.com/Main/39/2105763/578110.pdf
http://mb.cision.com/Public/39/2105763/8e530b1ee7d24d35.pdf
http://mb.cision.com/Public/39/2105763/b64bdfdc455babd3.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.