Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Vostok New Ventures har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att genomföra en villkorsförändring för sitt SEK 30...

Vostok New Ventures Ltd.
Insiderinformation

Vostok New Ventures har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att
genomföra en villkorsförändring för sitt SEK 300 miljoners obligationslån

Stockholm, 2017-06-01 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok New Ventures Ltd. (”Bolaget”) har idag initierat ett skriftligt
förfarande i syfte att genomföra en villkorsändring för sitt utestående SEK 300
miljoners obligationslån 2016/2019 (”Obligationsvillkoren”)
(”Obligationslånet”). Obligationsinnehavarna ombeds att rösta för en ändring av
Obligationsvillkoren för att tillåta upptagandet av ny icke-säkerställd, pari
passu-rankad skuld samt godkänna att Bolaget får senarelägga
återbetalningsdagen för sin utlåning till Delivery Hero Holding GmbH (nu under
namnet Delivery Hero AG). Givet att villkorsändringen godkänns av en majoritet
av obligationsinnehavarna i enlighet med det skriftliga förfarandet kommer
Bolaget att betala en ersättning till alla obligationsinnehavare under
Obligationslånet.

I samband med det skriftliga förfarandet har Bolaget mandaterat Pareto
Securities för att undersöka möjligheten att emittera ett potentiellt nytt
icke-säkerställt SEK-denominerat obligationslån. Transaktionen är villkorad av
bland annat ett framgångsrikt avslutande av det skriftliga förfarandet samt det
rådande marknadsläget.

Kallelsen till det skriftliga beslutsförfarandet med detaljer om föreslagen
ändring av Obligationsvillkoren samt information om röstningsförfarandet kommer
att göras tillgängligt på Bolagets hemsida http://www.vostoknewventures.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures
depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under
kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök
www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
juni 2017 kl. 08.00 CEST.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.