Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Vostok New Ventures investerar ytterligare cirka 40 miljoner EUR i BlaBlaCar genom en apportemission till bland andra huvudägaren Luxor Capital Group

Vostok New Ventures Ltd.
Börsmeddelande

Vostok New Ventures investerar ytterligare cirka 40 miljoner EUR i BlaBlaCar
genom en apportemission till bland andra huvudägaren Luxor Capital Group

Stockholm, 2016-07-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok New Ventures Ltd. ("Vostok" eller "Bolaget") offentliggör idag att de
har ingått ett avtal om att förvärva aktier i den Paris-baserade
samåkningstjänsten Comuto SA (”BlaBlaCar”) till ett belopp om cirka 40 miljoner
EUR på samma värdering som Vostoks initiala investering i BlaBlaCar i september
2015 (”Transaktionen” eller ”Förvärvet”).

Förvärvet görs från Lead Edge Capital II LP, Lead Edge Capital QP II LP och
Lead Edge Partners Opportunity III LP (“Lead Edge Capital”) och Luxor Capital
Partners LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund LP och Luxor Wavefront
LP (“Luxor Capital”), och betalning sker i form av nyemitterade aktier i Vostok
genom en apportemission (”Apportemissionen”). Det totala vederlaget uppgår till
6 866 766 aktier i Vostok, vilket motsvarar cirka 8,5 % av det utestående
aktiekapitalet i Bolaget efter Transaktionens genomförande. Det totala
vederlaget motsvarar ett värde om 54,44 SEK per nyemitterad Vostok-aktie.

Förvärvet förutsätter att bolagsstämman i Vostok som avses hållas den 5 augusti
2016 beslutar att godkänna Förvärvet samt att öka Bolagets aktiekapital i
enlighet med styrelsens förslag till Apportemission. Kallelse till
bolagsstämman har offentliggjorts genom separat pressmeddelande i samband med
detta pressmeddelade. Med hänsyn till att en av de teckningsberättigade i
Apportemissionen, Luxor Capital, är huvudägare i Vostok, har styrelsen avgett
en särskild redogörelse över Förvärvet. Styrelsen har även inhämtat en fairness
opinion från Pareto Securities AB som stöd för värderingen och sin redogörelse.
Fairness opinion och den särskilda redogörelsen finns tillgängliga på Bolagets
webbplats.

Givet att bolagsstämman röstar i enlighet med styrelsens förslag beräknas
depåbevis för de nya aktier som ges ut i emissionen tas upp till handel på
Nasdaq Stockholm omkring den 10 augusti 2016.

Vostoks verkställande direktör Per Brilioth kommenterar:

“Jag är väldigt glad att öka Vostoks exponering mot BlaBlaCar till 14,4 % av
substansvärdet från nuvarande 6,8 %. Vi kommer efter denna transaktion att äga
5,4 % av bolaget. BlaBlaCar är en sällsynt affärsmöjlighet med sin kombination
av en affärsmodell med starka nätverkseffekter och global potential med
fascinerande tillväxt på utvecklingsmarknader. Vi betalar med nyemitterade
aktier i Vostok och ger en mindre rabatt i förhållande till substansvärdet
(inklusive uppjusteringen av substansvärdet under andra kvartalet till följd av
Gett-transaktionen), men till en premie i förhållande till vår nuvarande
aktiekurs. Jag tror att detta är en utmärkt affär för oss eftersom BlaBlaCar
har en stor tillväxtpotential kombinerat med en hög mognadsgrad på deras
europeiska verksamhet, vilket ger i en attraktiv risknivå.”

Bakgrund och motiv

BlaBlaCar för samman personer som vill resa längre sträckor med förare som
redan planerar att åka samma sträcka så att båda kan spara pengar genom att
dela på resekostnaden. Denna modell har gjort BlaBlaCar till en ledande aktör i
den globala delningsekonomin. Vostok investerade cirka 30 miljoner EUR i
BlaBlaCar i september 2015 i samband med deras Serie D investeringsrunda om
cirka 200 miljoner USD när bolaget just hade passerat 20 miljoner medlemmar i
19 länder. Sedan Vostoks initiala investering har bolaget fortsatt att
expandera sin verksamhet och har presterat mycket väl och har idag över 30
miljoner medlemmar i
22 länder.

Efter Transaktionen kommer BlaBlaCar vara Vostoks näst största investering,
värderad till
cirka 80 miljoner USD och representera cirka 14,4 % av det senast publicerade
substansvärdet per den 31 mars 2016.

Rådgivare
I samband med Transaktionen har Pareto Securities varit finansiell rådgivare
och Vinge (svensk rätt), Latham & Watkins (fransk rätt) och Conyers Dill &
Pearman (bermudiansk rätt) varit legala rådgivare åt Vostok New Ventures Ltd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures
depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under
kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök
www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
juli 2016 kl. 08.30 CEST.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.