Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-16

Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende andra kvartalet och sexmånadersperioden 2017

Vostok New Ventures Ltd.
Halvårsrapport

Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende andra kvartalet och
sexmånadersperioden 2017

Stockholm, 2017-08-16 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

- Periodens resultat uppgick till 8,64 miljoner US-dollar (MUSD) (23,08 för
perioden 1 januari 2016–30 juni 2016). Resultat per aktie uppgick under
perioden till 0,10 USD (0,31).

- Kvartalets resultat uppgick till -8,69 MUSD (18,95). Resultat per aktie
uppgick under kvartalet till -0,10 USD (0,26).

- Vostok New Ventures (”Vostok” eller ”Bolaget”) substansvärde uppgick till
733,28 MUSD den 30 juni 2017 (31 december 2016: 725,52), motsvarande 8,56 USD
per aktie (31 december 2016: 8,47). Givet en växelkurs SEK/USD om 8,469 var
värdena 6 210,17 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2016: 6 600,09
MSEK) respektive 72,49 SEK (31 december 2016: 77,02).

- Under perioden 1 januari 2017–30 juni 2017 ökade substansvärdet per aktie i
USD med 1,1%.

- Under andra kvartalet 2017 minskade substansvärdet per aktie i USD med 1,3%,
huvudsakligen som ett resultat av omvärdering av Avito efter en svagare RUB/USD
under andra kvartalet.

- Under kvartalet tillkännagav Vostok New Ventures en investering om 17,3
miljoner GBP (21,7 MUSD) i det digitala hälsovårdsbolaget babylon.

- Den 22 juni 2017 emitterade bolaget företagsobligationer om 600 miljoner
kronor med en total ram om 800 miljoner kronor. Obligationerna löper till och
med den 22 juni 2020 med en fast årsränta om 5,50 procent med kvartalsvis
räntebetalning. Den 17 juli offentliggjorde bolaget att ett prospekt upprättats
ansökt om notering av företagsobligationer 2017/2020 vid Nasdaq Stockholm med
första handelsdag den 19 juli 2017.

- Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 85 688 309,
inklusive 180 100 återköpta SDB.

- Efter utgången av perioden har Bolaget återköpt 48 419 depåbevis under
styrelsens mandat från den 16 maj 2016.

- I början av juli 2017 återbetalade Delivery Hero AG sitt lån om 25 miljoner
EUR till Bolaget. Den 12 juli 2017 meddelade Vostok New Ventures att Bolagets
styrelse beslutat att lösa in hela Bolagets obligationslån om 300 000 000
kronor 2016/2019 då Delivery Hero AG återbetalat sitt lån om 25 miljoner EUR i
förtid. Den 21 juli 2017 meddelade Bolaget att obligationsinnehavarna
informerats om inlösen av obligation 2016/2019 enligt villkoren för
obligationerna.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv
presentation onsdagen den 16 augusti klockan 16:00 CEST. För telefonnummer och
övrig information se separat pressrelease torsdagen den 10 augusti, på
www.vostoknewventures.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures
depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under
kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök
www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
augusti 2017 kl. 08.01 CEST.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.