Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Vostok New Ventures Ltd slutför förvärv av aktier i BlaBlaCar

utför förvärv av aktier i BlaBlaCar

Stockholm, 2016-11-25 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Den 28 oktober 2016 offentliggjorde Vostok New Ventures Ltd (”Vostok” eller
”Bolaget”) att Bolaget ingått ett avtal om att förvärva aktier i den
Paris-baserade samåkningstjänsten Comuto SA (”BlaBlaCar”). Samtliga villkor för
Bolagets förvärv har nu uppfyllts och förvärvet har slutförts. Bolaget har
erlagt betalning i form av 4 154 495 nyemitterade stamaktier, motsvarande cirka
4,9 % av det utestående aktiekapitalet i Bolaget efter emissionen, till Lead
Edge Capital II L.P, Lead Edge Capital II QP L.P. och Lead Edge Partners
Opportunity III L.P. Emissionen beslutades av extra bolagsstämma den 18
november 2016. Efter förvärvet äger Vostok cirka 8,0 % av aktierna i BlaBlaCar.
Den 23 november 2016 offentliggjorde Bolaget ett prospekt med anledning av
upptagandet till handel av depåbevisen för de stamaktier som emitterats som en
del av förvärvet.

Depåbevis för de stamaktier som emitterats som en del av förvärvet kommer att
tas upp till handel på Nasdaq Stockholm idag den 25 november 2016. Efter
emissionen uppgår det totala antalet utestående depåbevis i Bolaget till 84 470
309.

Mer information om förvärvet finns på Bolagets hemsida,
www.vostoknewventures.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures
depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under
kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök
www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
november 2016 kl. 08.00 CET.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.