Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

Vostok New Ventures Ltd.: Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende andra kvartalet och sexmånadersperioden 2018

Stockholm, Aug. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

- Periodens resultat uppgick till 12,17 miljoner US-dollar (MUSD) (8,64 för
perioden 1 januari 2017–30 juni 2017). Resultat per aktie uppgick under
perioden till 0,14 USD (0,10). 

- Kvartalets resultat uppgick till -14,07 MUSD (-8,69). Resultat per aktie
uppgick under kvartalet till -0,17 USD (-0,10). 

- Vostok New Ventures (”Vostok” eller ”Bolaget”) substansvärde uppgick till
892,51 MUSD den 30 juni 2018 (31 december 2017: 879,99), motsvarande 10,55
USD per aktie (31 december 2017: 10,40). Givet en växelkurs SEK/USD om
8,9599 var värdena 7 996,76 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december
2017: 7 244,35 MSEK) respektive 94,57 SEK (31 december 2017: 85,65).

- Substansvärdet per aktie i USD ökade under perioden 1 januari 2018–30
juni 2018 med 1,4%. 

- Under kvartalet 1 april 2018–30 juni 2018 minskade substansvärdet per
aktie i USD med 1,5%, huvudsakligen som ett resultat av omvärderingen av
Avito, BlaBlaCar och Gett. 

-Under det andra kvartalet 2018 investerade Vostok New Ventures 4 MUSD i
DOC+, ett ryskt digitalt vårdbolag, för en minoritetsandel av bolaget.
Vostok gjorde även tilläggsinvesteringar i Gett, el Basharsoft och Agente
Imóvel.

-Den 14 juni 2018 utgav Bolaget ett seniort icke-säkerställt obligationslån
om 400 MSEK inom en ram av totalt 600 MSEK. Obligationerna löper till 14
juni 2022 med en fast ränta om 6,15 procent per år med kvartalsvisa
räntebetalningar. Den 9 juli 2018 meddelade Bolaget att man ansökt om
notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm. Första handelsdag var den
11 juli 2018.

-Efter periodens slut investerade Vostok New Ventures 4 MUSD i Busfor, en
rysk plattform för bussbiljetter, 2 MUSD i OneTwoTrip i samband med en
intern finansieringsrunda och 0,35 MUSD i andra investeringar.

- Antalet utestående aktier (SDB) vid periodens utgång uppgick till
84 562 357, exklusive 1 125 952 återköpta SDB.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en
interaktiv presentation onsdagen den 15 augusti klockan 17:00 CEST. För
telefonnummer och övrig information se separat pressrelease onsdagen den 8
augusti, på www.vostoknewventures.com

.

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08.00
CEST.

Bilaga

* vnv_2q18_web_sve

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.