Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Vostok New Ventures Ltd.: Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende andra kvartalet och sexmånadersperioden 2019

Stockholm, Aug. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Substansvärde (NAV) och finansiellt resultat för sexmånadersperioden

- Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 697,74 miljoner (M) USD
den 30 juni 2019 (31 december 2018: 876,71), vilket motsvarar 8,94 USD per
aktie (31 december 2018: 10,37). Med en växelkurs SEK/USD på 9,2713 var NAV
6 468,90 MSEK (31 december 2018: 7 864,96) respektive 82,85 SEK (31
december 2018: 93,01).
- Koncernens NAV per aktie i USD, justerat för utdelningen om 25 SEK som
slutfördes den 14 mars 2019, ökade med 17,9%, främst drivet av
omvärderingar av Babylon (102,8 MUSD), VOI (5,8 MUSD), Hemnet (4,1 MUSD)
och Booksy (3,4 MUSD).
- Periodens resultat uppgick till 85,90 MUSD (1 januari 2018?30 juni 2018:
12,17). Resultat per aktie var 1,08 USD (0,14).

Finansiellt resultat för andra kvartalet

- Resultat för kvartalet uppgick till 112,48 MUSD (-14,07). Resultat per
aktie var 1,44 USD (-0,17).

Viktiga händelser under kvartalet, 1 april 2019?30 juni 2019

- I april 2019 investerade Vostok New Ventures ytterligare 16,3 MUSD i Gett
som en del av en förlängning av föregående finansieringsrunda och
investerade ytterligare 7,7 MUSD (6,0 MGBP) i Babylon genom en konvertibel.
- Den 10 april 2019 tillkännagav Vostok New Ventures att bolagets styrelse
hade beslutat att tilldela Per Brilioth, VD för Vostok New Ventures, en
extra bonus med ett bruttobelopp om 15 MUSD efter en framgångsrik exit av
Avito under januari 2019.
- I maj 2019 investerade Vostok New Ventures ytterligare 1,8 MUSD i DOC+
och investerade 1,0 MUSD (10,0 MSEK) i Grace Health, en
OB/Gyn-sjukvårdstjänst för kvinnor på tillväxtmarknader.
- I juni 2019 investerade Vostok New Ventures 16 MUSD i SWVL, en
Kairo-baserad, tillväxtmarknadsinriktad bussoperatör inom städer;
förskotterade ett belopp på 11,7 MUSD av ett totalt åtagande om 17,5 MUSD i
VOI genom en konvertibel i väntan på den slutliga tilldelningen;
investerade 2,5 MUSD i Booksy, en bokningsplattform för skönhetssalonger;
och 11,6 MUSD i Dostavista, ett Moskva-baserat logistikföretag för s k
?last mile-distribution? som verkar i Ryssland och flera andra marknader. I
juni 2019 investerade Vostok New Ventures 3,3 MUSD (3,0 MEUR) i
JamesEdition, en online-annonsplattform med fokus på lyxkategorier
inklusive avancerade bilar och fastigheter.
- Vostok New Ventures omvärderar sitt innehav i Babylon baserat på
finansieringsrundan som avslutades den 2 augusti 2019.

Aktie- (depåbevis) information

- Den 29 januari 2019 meddelade Vostok New Ventures att bolagets styrelse
hade beslutat om ett förnyat mandat att återköpa depåbevis. Under kvartalet
återköptes inga depåbevis.
- Vid periodens utgång uppgick antalet utestående aktier (depåbevis) till
78 080 206, exklusive 7 608 103 återköpta depåbevis.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Efter periodens utgång investerade Vostok New Ventures ytterligare 7,5
MUSD (6,0 MGBP) i Babylon genom ett konvertibellån.
- Efter periodens utgång och efter slutlig tilldelning, investerade Vostok
New Ventures återstående 5,8 MUSD av sin teckningsförbindelse i VOI genom
ett konvertibellån för en total investering om 17,5 MUSD.
- Under juli 2019 emitterade Vostok New Ventures 147 000 nya aktier och
motsvarande depåbevis i samband med det optionsprogram som utfärdades 2016
enligt bolagets incitamentsprogram 2010. Efter nyttjandet av 100 000
optioner var antalet utestående aktier (depåbevis), exklusive 7 608 103
återköpta depåbevis, 78 227 206.
- Den 2 augusti 2019 deltog Vostok New Ventures i en finansieringsrunda i
Babylon med totalt 71 MUSD, inklusive tidigare förlängda konvertibla lån.
Rundan på 500 MUSD, med möjlighet att finansiera ytterligare 50 MUSD, gav
företaget en värdering om 2 miljarder USD.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en
interaktiv presentation onsdagen den 14 augusti klockan 15:00 CEST. För
telefonnummer och övrig information se separat pressrelease torsdagen den
8 augusti, på www.vostoknewventures.com

.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom
erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i
tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus
på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok
New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 08.00
CEST.

Bilaga

* vnv_2q19_sve

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.