Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Vostok New Ventures Ltd.: Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende tredje kvartalet och niomånadersperioden 2019

Bermuda, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --  

Substansvärde (NAV) och finansiellt resultat för niomånadersperioden

* Koncernens NAV uppgick till 689,24 miljoner (M) USD den 30 september
2019 (31 december 2018: 876,71), vilket motsvarar 8,82 USD per aktie
(31 december 2018: 10,37). Med en växelkurs SEK/USD på 9,804 var NAV
6 757,30 MSEK (31 december 2018: 7 864,96) respektive 86,47 SEK (31
december 2018: 93,01).
* Vostok New Ventures substansvärde per aktie i USD ökade med 16,4%,
justerat för utdelningen om 25 SEK som slutfördes den 14 mars 2019.
Portföljvärdesförändringen utgörs främst av omvärderingen av Babylon
(105,9 MUSD).
* Periodens resultat uppgick till 76,47 MUSD (1 januari 2018?30
september 2018: 31,27). Resultat per aktie var 0,97 USD (0,37).

Finansiellt resultat för tredje kvartalet

* Resultat för kvartalet uppgick till -9,44 MUSD (19,10). Resultat per
aktie var -0,12 USD (0,23).

Viktiga händelser under kvartalet, 1 juli 2019?30 september 2019

* I juli 2019, efter slutlig tilldelning, investerade Vostok New
Ventures återstående 5,8 MUSD av sitt åtagande i VOI genom ett
konvertibellån på en total investering om 17,5 MUSD.
* Den 2 augusti 2019 deltog Vostok New Ventures i en finansieringsrunda
i Babylon på totalt 72,3 MUSD, inklusive tidigare förlängda
konvertibla lån. Rundan på 500 MUSD, med möjlighet att finansiera
ytterligare 50 MUSD, gav företaget en värdering om 2 miljarder USD.
* Den 25 september 2019 tillkännagav Bolaget att en obligationsemission
placerats framgångsrikt, och transaktionen avslutades dagen efter det
att den lanserades. Obligationen, med ett initialt belopp på 550 MSEK
(55,8 MUSD) inom en ram på 800 MSEK, har en löptid på tre år med en
fast kupongränta på 5,75%, som betalas kvartalsvis. Obligationen
utfärdades den 4 oktober 2019.
* Den 25 september 2019 tillkännagav ett av Bolagets huvudinnehav,
BlaBlaCar, att de förvärvar Busfor, ett av Vostok New Ventures övriga
portföljinnehav. Transaktionen är föremål för sedvanliga
regleringsvillkor och förväntas avslutas under det fjärde kvartalet
2019.

Aktie- (depåbevis-) information

* I juli 2019 utfärdade Bolaget 147 000 nya aktier, motsvarande
depåbevis (SDB) i samband med det optionsprogram som utfärdades 2016
inom ramen för incitamentsprogrammet 2010.
* Den 22 augusti 2019 beslutades vid en extra bolagsstämma, i enlighet
med styrelsens förslag, att anta ett nytt aktiebaserat långsiktigt
incitamentsprogram för ett antal nyckelpersoner inom Vostok New
Ventures. Bolaget utfärdade sammanlagt 2 100 000 omvandlingsbara,
efterställda stamaktier med nominellt värde om 0,24 USD per aktie
till deltagarna i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram 2019 (LTIP
2019).
* I slutet av perioden var antalet utestående stamaktier (depåbevis),
exklusive 7 685 303 återköpta depåbevis, 78 150 006 stycken.
Inklusive de 2 100 000 omvandlingsbara efterställda stamaktierna
uppgår det totala antalet utestående aktier till 80 250 006.

Viktiga händelser efter periodens utgång

* Efter periodens slut, under november 2019, investerade Vostok New
Ventures ytterligare 30 MUSD i VOI Technology i samband med en större
finansieringsrunda.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en
interaktiv presentation onsdagen den 13 november klockan 17:00 CET. För
telefonnummer och övrig information se separat pressrelease måndagen den 11
november, på www.vostoknewventures.com

.

Bilaga

* vnv_3q19_sve

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.