Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Vostok New Ventures Ltd.: VOSTOK NEW VENTURES LTD UTÖKAR SITT UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN MED SEK 150 MILJONER

Vostok New Ventures Ltd (?Bolaget?) har framgångsrikt utökat sitt
utestående obligationslån med ISIN SE0013233541 med SEK 150 miljoner. De
nya obligationerna emitterades till 102,75 procent av det nominella värdet.

Stockholm, Feb. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Efter emissionen kommer bolagets totala utestående obligationslån att uppgå
till SEK 800 miljoner. Likviddag för de nya obligationerna beräknas att bli
den 24 februari 2020 och emissionslikviden kommer att användas för allmänna
verksamhetsändamål. Bolaget kommer att ansöka om notering av de nya
obligationerna på Nasdaq Stockholm. 

Pareto Securities AB agerade Sole Bookrunner i samband med
obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var legal
rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 16:45 CET.

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom
erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i
tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus
på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok
New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Bilaga

* VNV_tap_close_press release_swedish

Författare Hugin Nyheter