Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Vostok New Ventures offentliggör prospekt avseende notering av depåbevis

entliggör prospekt avseende notering av depåbevis

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd (“Bolaget”) har upprättat ett prospekt
med anledning av upptagande till handel av 4 154 495 depåbevis i Bolaget.
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns
tillgängligt på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.com och på Pareto
Securities webbplats www.paretosec.com.

Den extra bolagsstämma som hölls den 18 november 2016 beslutade att genomföra
en nyemission av högst 4 154 495 nya stamaktier med betalning genom överlåtelse
av apportegendom. Rätt att teckna depåbevis avseende de nya aktierna tillkommer
Lead Edge Capital II LP, Lead Edge Capital II QP LP och Lead Edge Partners
Opportunity III LP.

Bolaget har ansökt om notering av de depåbevis som representerar de nya
aktierna och de beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den, eller
omkring den, 24 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures
depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under
kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök
www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
november 2016 kl. 17:00 CET.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.