Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

VVL: Meldepliktig handel - primærinnsidarar si teikning i Reparasjonsemisjonen I Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS
WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA,
CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APLLICABLE
SECURITIES LAW.

Det vert synt til børsmelding 23. oktober 2019 vedrørande vedtak om retta
emisjon av aksjar, samt planlagt etterfylgjande reparasjonsemisjon i Voss
Veksel- og Landmandsbank ASA ("Emisjonane"), samt børsmelding 8. november 2019
om offentleggjering av nasjonalt prospekt.

Banken har motteke melding om at fylgjande primærinnsidarar har teikna aksjar i
den etterfylgjande reparasjonsemisjonen:

Stig Gunnar Røthe, adm. banksjef, har teikna 2500 nye aksjar. Basert på Stig
Gunnar Røthe sine allokeringsrettar er Stig Gunnar Røthe garantert tildeling av
minimum 477 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 8040 aksjar.

Stein Kvarekvål, styreleiar, har teikna 500 nye aksjar. Basert på Stein
Kvarekvål sine allokeringsrettar er Stein Kvarekvål garantert tildeling av
minimum 86 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 1600 aksjar.

Ringheim Invest AS, eigd av 1. vara styremedlem Nils T. Ringheim, har teikna
3205 nye aksjar. Basert på Ringheim Invest AS sine allokeringsrettar er Ringheim
Invest AS garantert tildeling av minimum 336 aksjar i emisjonen. Forutsett full
tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera 7105 aksjar.

Olav Seim, styremedlem, har teikna 124 nye aksjar. Basert på Olav Seim sine
allokeringsrettar er Olav Seim garantert full tildeling i emisjonen. Forutsett
full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera 1564 aksjar.

Bård Gjerde, økonomisjef, har teikna 450 nye aksjar. Basert på Bård Gjerde sine
allokeringsrettar er Bård Gjerde garantert tildeling av minimum 306 aksjar i
emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera
5567 aksjar.

Sigfrid Nornes Gjerde, nærståande til økonomisjef Bård Gjerde, har teikna 200
nye aksjar. Basert på Sigfrid Nornes Gjerde sine allokeringsrettar er Sigfrid
Nornes Gjerde garantert tildeling av minimum 86 aksjar i emisjonen. Forutsett
full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera 5567 aksjar.

Kristina Gjerde, nærståande til økonomisjef Bård Gjerde, har teikna 100 nye
aksjar. Basert på Kristina Gjerde sine allokeringsrettar er Kristina Gjerde
garantert tildeling av minimum 21 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling,
vil ny behaldning inkludert nærståande vera 5567 aksjar.

Norvald Fretheim, senior kunderådgjevar, har teikna 80 nye aksjar. Basert på
Norvald Fretheim sine allokeringsrettar er Norvald Fretheim garantert tildeling
av minimum 18 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 320 aksjar.

Liv Sekse, kunderådgjevar, har teikna 100 nye aksjar. Basert på Liv Sekse sine
allokeringsrettar er Liv Sekse garantert tildeling av minimum 8 aksjar i
emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera
2242 aksjar.

Lars Istad, nærståande til kunderådgjevar Liv Sekse, har teikna 162 nye aksjar.
Basert på Lars Istad sine allokeringsrettar er Lars Istad garantert full
tildeling i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert
nærståande vera 2242 aksjar.

Nils-Bjarne Gregersen, hovudkasserar, har teikna 50 nye aksjar. Basert på
Nils-Bjarne Gregersen sine allokeringsrettar er Nils-Bjarne Gregersen garantert
tildeling av minimum 41 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny
behaldning inkludert nærståande vera 530 aksjar.

Irene Kvarme, kunderådgjevar, har teikna 130 nye aksjar. Basert på Irene Kvarme
sine allokeringsrettar er Irene Kvarme garantert tildeling av minimum 60 aksjar
i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande
vera 890 aksjar.

Knut Stein Ure, nærståande til kunderådgjevar Irene Kvarme, har teikna 20 nye
aksjar. Basert på Knut Stein Ure sine allokeringsrettar er Knut Stein Ure
garantert tildeling av minimum 3 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling,
vil ny behaldning inkludert nærståande vera 890 aksjar.

Johanna R. Sølvberg, kunderådgjevar, har teikna 50 nye aksjar. Basert på Johanna
R. Sølvberg sine allokeringsrettar er Johanna R. Sølvberg garantert tildeling av
minimum 8 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 150 aksjar.

Britt A. Øverland, kunderådgjevar, har teikna 100 nye aksjar. Basert på Britt A.
Øverland sine allokeringsrettar er Britt A. Øverland garantert tildeling av
minimum 34 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 1000 aksjar.

Ståle Øverland, nærståande til kunderådgjevar Britt A. Øverland, har teikna 500
nye aksjar. Basert på Ståle Øverland sine allokeringsrettar er Ståle Øverland
ikkje garantert tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil
ny behaldning inkludert nærståande vera 1000 aksjar.

Øystein Bauge, controller/kredittsjef, har teikna 80 nye aksjar. Basert på
Øystein Bauge sine allokeringsrettar er Øystein Bauge garantert tildeling av
minimum 36 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 1050 aksjar.

Aud Grete Ekestad, nærståande til controller/kredittsjef Øystein Bauge, har
teikna 50 nye aksjar. Basert på Aud Grete Ekestad sine allokeringsrettar er Aud
Grete Ekestad garantert tildeling av minimum 43 aksjar i emisjonen. Forutsett
full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera 1050 aksjar.

Maritha Hefte, kunderådgjevar, har teikna 29 nye aksjar. Basert på Maritha Hefte
sine allokeringsrettar er Maritha Hefte garantert full tildeling i emisjonen.
Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera 694
aksjar.

Terje Rokne, nærståande til kunderådgjevar Maritha Hefte, har teikna 325 nye
aksjar. Basert på Terje Rokne sine allokeringsrettar er Terje Rokne ikkje
garantert tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny
behaldning inkludert nærståande vera 694 aksjar.

May-Kristin V. Dahl, kunderådgjevar, har teikna 25 nye aksjar. Basert på
May-Kristin V. Dahl sine allokeringsrettar er May-Kristin V. Dahl ikkje
garantert tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny
behaldning inkludert nærståande vera 50 aksjar.

Fredrik Jordal Andersen, nærståande til kunderådgjevar May-Kristin V. Dahl, har
teikna 25 nye aksjar. Basert på Fredrik Jordal Andersen sine allokeringsrettar
er Fredrik Jordal Andersen ikkje garantert tildeling av aksjar i emisjonen.
Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera 50 aksjar.

Guro Stavenes, kunderådgjevar, har teikna 20 nye aksjar. Basert på Guro Stavenes
sine allokeringsrettar er Guro Stavenes ikkje garantert tildeling av aksjar i
emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera
20 aksjar.

Solfrid Dagestad Midttun, leiar privatmarknad, har teikna 50 nye aksjar. Basert
på Solfrid Dagestad Midttun sine allokeringsrettar er Solfrid Dagestad Midttun
garantert tildeling av minimum 1 aksje i emisjonen. Forutsett full tildeling,
vil ny behaldning inkludert nærståande vera 70 aksjar.

Eli Mokleiv, leiar bedriftsmarknad, har teikna 100 nye aksjar. Basert på Eli
Mokleiv sine allokeringsrettar er Eli Mokleiv garantert tildeling av minimum 21
aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning inkludert
nærståande vera 591 aksjar.

Jakob Håheim, nærståande til leiar bedriftsmarknad Eli Mokleiv, har teikna 20
nye aksjar. Basert på Jakob Håheim sine allokeringsrettar er Jakob Håheim
garantert tildeling av minimum 15 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling,
vil ny behaldning inkludert nærståande vera 591 aksjar.

Reidun Slettemark, depotansvarleg, har teikna 100 nye aksjar. Basert på Reidun
Slettemark sine allokeringsrettar er Reidun Slettemark garantert tildeling av
minimum 34 aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 604 aksjar.

Arvid Birkeland, nærståande til depotansvarleg Reidun Slettemark, har teikna 40
nye aksjar. Basert på Arvid Birkeland sine allokeringsrettar er Arvid Birkeland
ikkje garantert tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil
ny behaldning inkludert nærståande vera 604 aksjar.

Jens Håkon Birkeland, nærståande til depotansvarleg Reidun Slettemark, har
teikna 20 nye aksjar. Basert på Jens Håkon Birkeland sine allokeringsrettar er
Jens Håkon Birkeland ikkje garantert tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett
full tildeling, vil ny behaldning inkludert nærståande vera 604 aksjar.

Maria Birkeland, nærståande til depotansvarleg Reidun Slettemark, har teikna 20
nye aksjar. Basert på Maria Birkeland sine allokeringsrettar er Maria Birkeland
ikkje garantert tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil
ny behaldning inkludert nærståande vera 604 aksjar.

Jon Sindre Rødland, leiar kundeservice, har teikna 19 nye aksjar. Basert på Jon
Sindre Rødland sine allokeringsrettar er Jon Sindre Rødland ikkje garantert
tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny behaldning
inkludert nærståande vera 20 aksjar.

Mikael Gunder Hellesø, kunderådgjevar, har teikna 15 nye aksjar. Basert på
Mikael Gunder Hellesø sine allokeringsrettar er Mikael Gunder Hellesø ikkje
garantert tildeling av aksjar i emisjonen. Forutsett full tildeling, vil ny
behaldning inkludert nærståande vera 15 aksjar.

Teikningane er føreteke i samsvar med vilkåra innteke i prospektet utarbeida og
offentleggjort i samband med notering og tilbod om teikning av aksjar i Voss
Veksel- og Landmandsbank ASA datert 6. november 2019.

Norne Securities er tilretteleggjar for Reparasjonsemisjonen og Advokatfirmaet
Selmer AS er engasjert som juridisk rådgjevar.

For ytterlegare informasjon kontakt:
Adm. banksjef Stig Gunnar Røthe, tel: 93 03 09 45, e-post: sgr@vekselbanken.no

Opplysningane i denne meldinga er informasjonspliktig etter verdipapirhandellova
§ 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489228

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.