Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-07

Wallenstam 2 kv: Driftnetto uppgick till 285 Mkr (287)

(SIX) Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett driftnetto
om 285 miljoner kronor (287) för andra kvartalet 2013.

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var 80 miljoner
kronor (282) och värdeförändringar på derivatinstrument 192
miljoner kronor (-66).

Resultat före skatt blev 385 miljoner kronor (323).
Nettoresultatet uppgick till 316 miljoner kronor (263),
motsvarande 1,9 kronor per aktie (1,6).

Hyresintäkterna uppgick till 398 miljoner kronor (402).

Substansvärdet var 91 kronor per aktie (82) den 30 juni.

Caspar Sjöstrand
SIX News

Författare TIC