Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

WALLENSTAM: Kommuniké från Wallenstams årsstämma

Vid Wallenstam AB (publ):s årsstämma den 28 april 2020 fastställdes
styrelsens förslag om att inte lämna någon utdelning för
verksamhetsåret 2019, med hänsyn till rådande läge i världen med
tanke på Covid-19-pandemin.

Stämman valde enligt valberedningens förslag Lars-Åke Bokenberger till
ny ordförande i styrelsen, samt Mikael Söderlund till ny ledamot.
Agneta Wallenstam, Anders Berntsson samt Karin Mattsson omvaldes som
styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå
med 740 000 kronor till styrelsens ordförande, 260 000 kronor till
vice ordförande och 160 000 kronor till vardera övriga ledamöter.
Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Dessutom
beslutades att det ska utgå 1 700 000 kronor i ytterligare
styrelsearvode till styrelsens ordförande, som i sin ordföranderoll
under året ska bistå bolagsledningen i betydande omfattning. Beslutad
ersättning till styrelseledamöterna uppgår således till totalt 3 180
000 kronor.

Stämman beslutade att KPMG väljs till bolagets revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2021. KPMG har meddelat att Mathias
Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Dick Brenner (ordförande), Lars-Åke Bokenberger, Anders Oscarsson och
Hans Wallenstam valdes som ledamöter i valberedningen inför
årsstämman 2021.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Vidare bemyndigade årsstämman styrelsen att fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq
Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs).

Slutligen bemyndigade stämman styrelsen att fram till nästa årsstämma
- med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm.
Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan
egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av
bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om
överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer.
Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden
för överlåtelsen innehas av bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), tel.
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar
fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 54
miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 500 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm.
Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna
vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq
Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wallenstam/r/kommunike-fran-wallenstams-arsst...
https://mb.cision.com/Main/590/3099388/1238115.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.