Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

WALLENSTAM: Styrelsebeslut gällande återköp av aktier

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 29 april 2014 fattade
stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier fram till nästkommande årsstämma. Vid konstituerande
styrelsemöte direkt efter årsstämman beslutade styrelsen att utnyttja
detta bemyndigande utifrån årsstämmans beslutade villkor.

Syftet med återköp av egna aktier är att:

· främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha
en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och
därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för
aktieägarna,

· skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital
till aktieägarna,

· fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat
aktieägarvärde, samt

· möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna
aktier.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 29 april 2014 klockan 20:40.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29
miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm.
Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på
förnybar energi med drygt 60 egna vind- och vattenkraftverk i drift.
Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/styrelsebeslut-gallande-aterkop-a...
http://mb.cision.com/Main/590/9577003/238963.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.