Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

WALLENSTAM: Wallenstam AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2015: Substansvärdestillväxt på 20 %

Vd Hans Wallenstam kommenterar resultatet på
www.wallenstam.se/presentationer

Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, äger rum kl.
15:00 via www.financialhearings.com, presentation finns tillgänglig
www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI-31 DECEMBER 2015

· Substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, har ökat med 20 %
under året.

· Resultat efter skatt uppgår till 2 754 Mkr (585), motsvarande 8,3
kr per aktie (1,7).

· Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 672 Mkr (592), en
ökning med 14 %.

· Fastigheter har sålts för 2 129 Mkr (2 349) och resulterat i
realiserade värdeförändringar om 204 Mkr (283).

· Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår
till 2 507 Mkr (829), varav nyproduktion svarar för 639 Mkr (146).

· Värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till 165 Mkr (-854).
· Årets hyresintäkter uppgår till 1 549 Mkr (1 566).
· Förvärv av fastigheter uppgår till 1 270 Mkr (42) och
investeringar i fastigheter uppgår till 1 902 Mkr (1 899).

· Under perioden har vi byggstartat cirka 850 lägenheter. På
bokslutsdagen hade vi cirka 1 700 lägenheter i produktion.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie (1,13),
vilket motsvarar en ökning med 33 %.

1 OKTOBER-31 DECEMBER 2015

· Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 160 Mkr (129), en
ökning med 24 %.

· Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår
till 627 Mkr (331) varav en tredjedel, 204 Mkr (61), kommer från
nyproduktion.

· Värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till 136 Mkr (-259).
· Resultat efter skatt uppgår till 586 Mkr (398), motsvarande 1,8 kr
per aktie (1,2).

· Hyresintäkterna för fjärde kvartalet uppgår till 390 Mkr (380).
Kommentar från vd Hans Wallenstam:

"2015 resulterade i 20 % substansvärdestillväxt! Detta genereras genom
eget arbete i vår nyproduktion, stark uthyrningsverksamhet och fokus
på våra kostnader. Jag kan konstatera att en allt större del av den
kraftiga värdeökningen kommer från vår nyproduktion. Vi har under
året fyllt på vår markreserv med flera stora spännande
stadsutvecklingsprojekt. Vår projektportfölj består nu av många
intressanta utvecklingsområden och projekt i våra regioner och
omfattar tusentals framtida lägenheter."

"Dessutom ger de färdigställda nyproducerade hyresfastigheterna en
positiv effekt på förvaltningsresultatet, som ökade med 14 % under
2015. Under sista kvartalet var ökningen 24 %. Verksamheten går kort
sagt väldigt bra! Bolagets goda utveckling får även aktieägarna del
av genom styrelsens föreslagna utdelning om 1,50 kr per aktie, en
höjning med 33 %."

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 februari 2016 klockan 14:00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 32
miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 300 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm.
Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på
förnybar energi. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq
Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-ab--publ--bokslutskomm...
http://mb.cision.com/Main/590/9923999/481530.pdf
http://mb.cision.com/Public/590/9923999/84032f11e7b3c2e6.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.