Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

WALLENSTAM: Wallenstam delårsrapport 1 januari-30 september 2017: Överskottsgraden ökar till 76 %

Vd Hans Wallenstam kommenterar resultatet på
www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30.

Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, äger rum kl.
09.00 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig
www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2017

· Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp,
på rullande helår uppgår till 21,4 %.

· Resultat före skatt uppgår till 2 245 Mkr (2 078) och resultat
efter skatt uppgår till 1 781 Mkr (1 646), motsvarande 5,4 kr per
aktie (5,0).

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 10 % och uppgår
till 621 Mkr (564).

· Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår
till 1 817 Mkr (1 852).

· Hyresintäkterna ökar med 5 % och uppgår till 1 257 Mkr (1 197).
· Fastigheter och lägenheter har sålts för 615 Mkr (809) med
realiserat resultat om 49 Mkr (108).

· Byggnation av fastigheter uppgår till 1 763 Mkr (1 641).
· På bokslutsdagen hade vi 2 349 lägenheter i produktion.
· Nedskrivning av vindkraftsinvesteringar har gjorts om 300 Mkr (0).
1 JULI-30 SEPTEMBER 2017

· Resultat före skatt uppgår till 427 Mkr (413) och resultat efter
skatt uppgår till 334 Mkr (319), motsvarande 1,0 kr per aktie (1,0).

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 7 % och uppgår
till 230 Mkr (214).

· Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår
till 179 Mkr (237).

· Hyresintäkterna ökar med 5 % och uppgår till 428 Mkr (408).
Kommentar från vd Hans Wallenstam:
"Precis som tidigare rapporter visar denna att Wallenstam fortsätter
att skapa resultat. Vår kostnadseffektiva nyproduktion, starka
uthyrning och effektiva förvaltning ger en ökning av
förvaltningsresultatet om drygt 10 % och en substansvärdestillväxt på
rullande helår om 21,4 %."

"Effekten av vår satsning på nyproduktion av hyresrätter för egen
förvaltning i kombination med att vi avyttrat äldre fastigheter
börjar synas mer och mer i våra rapporter. Intäkterna blir successivt
högre och driftkostnaderna minskar vilket resulterar i en ökad
överskottsgrad över tid i våra hus. Överskottsgraden ökar två
procentenheter och är nu 76 %."

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017 klockan 08.00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till
cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 700 hushåll
och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon
kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande
på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets
B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-delarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/590/2375571/742101.pdf
http://mb.cision.com/Public/590/2375571/a29ddc2a85412d0f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.