Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Wärtsilä Corporation: Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: ...

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 19.3.2018 kl. 17.00 EET

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i
Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala
ägarandel i Wärtsilä underskred 10%:s flaggningsgränsen den
16.3.2018. BlackRock, Inc.:s totala ägarandel i Wärtsiläs aktier och
röster är 9,66%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är
föremål för flaggningen:

+-----------------+------+----------------------+----------+-------------------+
| |% av |% av aktier och röster|Summan |Totalantalet aktier|
| |aktier|genom finansiella |av % |och röster i |
| |och |instrument |-andelarna|målbolaget |
| |röster| | | |
+-----------------+------+----------------------+----------+-------------------+
|Andel efter att |8,22% |1,43% |9,66% |591.723.390 |
|flaggningsgränsen| | | | |
|uppnåddes eller | | | | |
|under/överskreds | | | | |
+-----------------+------+----------------------+----------+-------------------+
|Andel som |6,69% |3,35% |10,04% | |
|uppgetts i | | | | |
|föregående | | | | |
|flaggningsanmälan| | | | |
|(om flaggning | | | | |
|gjorts) | | | | |
+-----------------+------+----------------------+----------+-------------------+

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då
tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

+------------+----------+--------------+----------+---------------------------+
|Aktieserie /|Antal |%-andel av |
|aktieslag |aktier och |aktier |
| |röster |och röster |
+------------+----------+--------------+----------+---------------------------+
| |Direkt |Indirekt (VPML|Direkt |Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)|
| |(VPML 9:5)|9:6 och 9:7) |(VPML 9:5)| |
+------------+----------+--------------+----------+---------------------------+
|FI0009003727| | 48.690.626| | 8,22%|
+------------+----------+--------------+----------+---------------------------+
|SUMMA A | 48.690.626| 8,22%|
+------------+----------+--------------+----------+---------------------------+

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

+-----------------------+------------+---------+------------------+---------+-------+
|Typ av |Förfallodag |Lösendag |Leveranssätt |Antal |%-andel|
|finansiellt instrument | | |(aktieleverans/ |aktier |av |
| | | |kontantavräkning) |och |aktier |
| | | | |röster |och |
| | | | | |röster |
+-----------------------+------------+---------+------------------+---------+-------+
|Lånade värdepapper |N/A |N/A |Aktieleverans |8.290.493|1,40% |
+-----------------------+------------+---------+------------------+---------+-------+
|CFD |N/A |N/A |Kontantavräkning |222.331 |0,03% |
+-----------------------+------------+---------+------------------+---------+-------+
|SUMMA B | | | |8.512.824|1,43% |
+-----------------------+------------+---------+------------------+---------+-------+

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och
kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med
betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys
maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska
prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick
Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000
anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i
över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki.

https://www.wartsila.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wartsila-corporation/r/meddelande-om-forandrin...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.