Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Wärtsilä Corporation: Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Holm, Roger

Wärtsilä Oyj Abp, Ledningens transaktioner, 6.2.2020 kl. 8.00

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande
ställning

____________________________________________
Den anmälningsskyldiga
Namn: Roger Holm
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200206073009_3
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-02-05
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett
aktieoptionsprogram

( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 473 Enhetspris: 11.79000 EUR
(2): Volym: 43 Enhetspris: 11.79000 EUR
(3): Volym: 941 Enhetspris: 11.79000 EUR
(4): Volym: 409 Enhetspris: 11.79000 EUR
(5): Volym: 205 Enhetspris: 11.79000 EUR
(6): Volym: 35 Enhetspris: 11.79000 EUR
(7): Volym: 10 Enhetspris: 11.79000 EUR
(8): Volym: 1284 Enhetspris: 11.79000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(8): Volym: 3400 Medelpris: 11.79000 EUR

Ytterligare information:
Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och
kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med
betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys
maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska
prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick
Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000
anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i
över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com
-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/7910EFFC0696E298E0...

Författare Cision News