Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-19

Wärtsilä Oyj Abp: Wärtsilä levererar flexibelt kombinerat värme- och elkraftverk på 100 MW till Tyskland

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 19.12.2016 kl 12.00 EET

Wärtsilä kommer att leverera ett flexibelt kombinerat värme- och elkraftverk
(CHP, combined heat and power) på 100 MW till Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG i
Tyskland. Smart Power Generation-kraftverket består av tio Wärtsilä 34SG
motorer som drivs med naturgas. Wärtsiläs leverans omfattar teknik,
upphandling och konstruktion (EPC) samt ett 15-årigt serviceavtal som
innehåller garanterier gällande kraftverket prestanda. Kontraktet ingår i
Wärtsiläs orderstock för fjärde kvartalet 2016.

"Till skillnad från traditionella CHP-kraftverk som baseras på koleldade
enheter eller gasturbiner kan Wärtsiläs gasmotorer startas och stoppas inom
två minuter utan några begränsningar. Det gör det möjligt för oss att verka
på marknaden för balanskraft. Vi kan snabbt justera kraftverkets effekt för
att svara på de variationer i efterfrågan av elkraft som elpriset ger uttryck
för", säger Dr Lars Eigenmann, verkställande direktör vid Kraftwerke
Mainz-Wiesbaden AG.

Dr Eigenmann fortsätter beskriva hur de unika flexibla driftmöjligheterna för
motorerna från Wärtsilä ger Kraftwerke Mainz-Wiesbaden ett helt nytt sätt att
driva kraftverket på ett lönsamt sätt. "Den flexibla kapaciteten möjliggör
lönsam drift under de tider på dygnet när ingen sol- eller vindkraft finns
tillgänglig i Tyskland. Vi kan starta och stoppa kraftverket ett flertal
gånger varje dag och sälja vår energi till den europeiska grossistmarknaden."

Som ett led i Tysklands klimatåtgärdsplan har landet förbundit sig att öka den
andel elkraft som produceras av CHP-kraftverk till 25 procent av den totala
elproduktionen före år 2025. För att nå det här målet gynnar det nya
CHP-beslutet flexibla och miljövänliga CHP-kraftverk som kan användas på
marknaden för balanskraft och samtidigt generera fjärrvärme åt
lokalsamhället.

Det nya högeffektiva CHP-kraftverket är Wärtsiläs första kraftverk av den här
storleken i Tyskland. Det kommer att leverera 100 MW elenergi och upp till 96
MW värme-energi till invånarna i Mainz i hjärtat av Europa. Fjärrvärmenätet
levererar värme till cirka 40 000 hushåll. Det nya kraftverket kan uppnå en
sammanlagd verkningsgrad på 90 procent. Det utnyttjar bränslet så effektivt
som möjligt samtidigt som det hjälper till att minska utsläppen.

När kraftverket är färdigställt kommer Mainz-Wiesbaden-området att genomgå en
omvandling från ett traditionellt el- och värmeproduktionssystem till ett
modernt och smidigt system med låga koldioxidutsläpp som utnyttjar gröna
energitillgångar till fullo.

"Det här projektet stöder Tysklands utveckling mot en ekonomi med låg
kolanvändning. Vår dynamiska fjärrvärmelösning ger Kraftwerke Mainz-Wiesbaden
möjlighet att förbättra portföljens totala verkningsgrad med cirka 5-10
procent", säger Christer Strandvall, regiondirektör vid Wärtsilä Energy
Solutions.

"Wärtsilä har ett omfattande servicenätverk i Tyskland och vi ser fram emot
att stödja det här långsiktiga partnerskapet med hjälp av vår kompetenta och
erfarna personal", sammanfattar Thomas Becker, verkställande direktör vid
Wärtsilä Deutschland GmbH.

Den sammanlagda kapaciteten hos Wärtsiläs installerade CHP-kraftverk uppgår nu
till cirka 11 GW. Företaget har nu installerat elkraftslösningar med en
sammanlagd effekt av över 60 GW i 176 länder.

Bild 1
http://hugin.info/131481/R/2066279/775707.jpg
Bildtext: Från vänster till höger: Frank Kettig, Business Development Manager, Wärtsilä Energy Solutions; Thomas Becker, Managing Director, Wärtsilä Deutschland; Melle Kruisdijk, Area Vice President, Europe, Wärtsilä Energy Solutions; Dr. Lars Eigenmann, CEO, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG; Stephan Krome, Board Member, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

Bild 2
http://hugin.info/131481/R/2066279/775708.jpg
Bildtext:100 MW kraftverk
Länkar:

* Wärtsiläs tekniska guide för ett flexibelt CHP-kraftverk(på engelska)
* Artikel om en dynamisk fjärrvärmelösning(på engelska)
* IEA:s syn på förbränningsmotorer för att möjliggöra grön energi(på
engelska)
* Wärtsiläs garanterade prestanda för tillgångarna(på engelska)

Frank Kettig

Business Development Manager
Wärtsilä Energy Solutions, Hamburg
Tel: +49 1704124474
frank.kettig@wartsila.com

Jukka-Pekka Niemi
General Manager, Marketing
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 50 465 2805
jukka-pekka.niemi@wartsila.com

Wärtsilä Energy Solutions
i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en världsledande leverantör av ultraflexibla
kraftverk på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen.
Vi erbjuder unika lösningar för baskraft, toppbelasting, reservproduktion och
reglerkraft, såväl som för balansering av oregelbunden produktion av förnybar
energi. Wärtsilä Energy Solutions erbjuder också storskaliga
solcellskraftverk, liksom LNG-terminaler och -distributionssystem. År 2016
har Wärtsilä levererat totalt 60 GW installerad kraftverkskapacitet i 176
länder världen över.

www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta
kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden
under produktens hela livscykel. Genom att fokusera på hållbar innovation och
totaleffektivitet maximerar Wärtsilä både miljömässiga och ekonomiska
prestanda för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2015 uppgick Wärtsiläs nettointäkter till 5 miljarder euro och antalet
anställda till omkring 18 800. Företaget har verksamhet på över 200 platser i
över 70 länder över hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq
Helsinki.
www.wartsila.com

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

De anställda på Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG har ända sedan 1931 säkerställt
leveransen av el, ånga och fjärrvärme till storstadsregionen Mainz-Wiesbaden.
KMW kan stoltsera med många års erfarenhet av drift av stora kraftverk. Sedan
2001 har företaget, som till hälften ägs av Mainzer Stadtwerke AG och till
hälften av ESWE Versorgungs AG, haft ett av de mest effektiva
CCGT-kraftverken i världen. Kapaciteten på det här kraftverket är cirka 400
MW. Den utmärkta eleffektiviteten på nära 60 procent kan ökas till drygt 70
procents bränsleeffektivitet genom produktion av miljövänlig, kombinerad
värme- och elkraft. På Ingelheimer Aue finns också ett gaskombiblock på 350
MW. För att kunna utnyttja platsens synergieffekter, anslöts det angränsande
avfallsförbränningskraftverket som hör till Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH
(EGM) till CCGT efter dess färdigställande för att säkerställa maximal
energieffektivitet och ekonomisk effektivitet. Förutom konventionell elkraft,
har KMW AG de senaste åren utvecklat andra nyckelaffärsområden, bland annat
förnybar energi, energihantering, kraftverkstjänster och produktion av
fjärrvärme.
www.kmw-ag.de

P1080743
http://hugin.info/131481/R/2066279/775707.jpg
KMW_02_light grey
http://hugin.info/131481/R/2066279/775708.jpg

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.