Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

Wärtsilä Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2014 klo 8.30

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

SHIP POWER- JA SERVICES-LIIKETOIMINTOJEN HYVÄ KEHITYS KOMPENSOI
VOIMALAITOSMARKKINOIDEN HAASTEITA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2014 tammi-maaliskuun
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla
osoitteessahttp://wartsilareports.com/fi-FI/2014/q1/etusivuja Wärtsilän
verkkosivuillawww.wartsila.com.
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2014

- Tilauskertymä laski 16% 1.142 milj. euroon (1.352)
- Liikevaihto kasvoi 15% 1.012 milj. euroon (882)
- Tilaus-laskutussuhde 1,13 (1,53)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 90 milj. euroa, eli 8,9%
liikevaihdosta (70 milj. euroa ja 8,0%)
- Tulos/osake 0,31 euroa (0,37)
- Liiketoiminnan rahavirta 111 milj. euroa (84)
- Tilauskanta laski 10% ja oli kauden lopussa 4.505 milj. euroa (4.998)

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:

"Odotustemme mukaisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kehittyi hyvin ja
kannattavuus oli 8,9%. Myös liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti.
Voimalaitosmarkkinat ovat yhä haastavat; maailmantalouden epävarmuus ja
kehittyvien markkinoiden valuuttakurssiheilahdukset viivästyttävät edelleen
asiakkaiden päätöksentekoa. Merenkulkumarkkinoiden aktiviteetti oli
puolestaan hyvällä tasolla ja Ship Power -liiketoiminta kehittyi
myönteisesti, mikä kompensoi osittain voimantuotantomarkkinoiden haasteita.
Wärtsilä sai useita offshore-tukialustilauksia, ja kauppalaivasegmentissä
monipolttoaineratkaisujen ja kaasunkäsittelyjärjestelmien tilausaktiviteetti
jatkui vilkkaana. Huoltokysyntä oli tasaista Wärtsilän molemmilla
loppumarkkinoilla.

Markkinatilanteen jatkuessa epävakaana keskitymme edelleen toimintamme
tehostamiseen ja kilpailuasemamme parantamiseen. Tammikuussa ilmoitetut
sopeuttamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja ne tukevat
tehokkuuden parantamista. Näiden toimenpiteiden, nykyisen tilauskannan ja
tasaisen huoltomarkkinan ansiosta näkymämme vuodelle 2014 säilyvät
muuttumattomina."

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden
(EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

AVAINLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------
|MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 2013 |
|Tilauskertymä 1 142 1 352 -16% 4 872 |
|Tilauskanta kauden lopussa 4 505 4 998 -10% 4 426 |
|Liikevaihto 1 012 882 15% 4 654 |
|Liiketulos (EBIT)1 90 70 28% 520 |
|% liikevaihdosta 8,9 8,0 11,2 |
|Tulos ennen veroja2 81 96 507 |
|Tulos/osake, euroa2 0,31 0,37 1,98 |
|Liiketoiminnan rahavirta 111 84 578 |
|Korolliset nettovelat kauden lopussa 390 668 276 |
|Bruttoinvestoinnit 22 25 134 |
|Nettovelkaantumisaste 0,22 0,42 0,15 |
|1EBIT on esitetty ilman 6 milj. euroa (1) kertaluonteisia eriä katsauskauden |
|aikana. |
|2Vertailukauden luvut sisältävät Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin. |
-------------------------------------------------------------------------------

MARKKINANÄKYMÄT

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä.
Makrotalouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta
kasvusta ovat johtaneet voimantuotantomarkkinoiden laskuun kahtena
peräkkäisenä vuotena. Vaikka asiakkaat lykkäävät edelleen
sijoituspäätöksiään, maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön
perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan parantuvan hieman vuodelle
2014 ennustetun BKT-kasvun johdosta. Tilaukset keskittyvät edelleen
kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen
voimantuotantokapasiteettiin. OECD-maissa on patoutunutta kysyntää, jota
lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten,
etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat
kohdallaan. Merikuljetuksissa ja maailmantaloudessa on nähtävissä elpymisen
merkkejä, mikä hyödyttää kauppalaivamarkkinoita. Nykyiset öljynhinnat
puolestaan tukevat offshore-alan investointeja. Lisäksi porausalusten
tilauskanta vahvistaa tukialusten tilausaktiviteettia ja tuotantoyksiköiden
kysyntä jatkuu. Polttoainetehokkuuden ja sääntelyympäristön merkitys on
selkeästi näkyvissä, ja kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena kasvaa.
Rahoituksen saatavuus on helpottunut, vaihtoehtoja on useampia ja ehdot ovat
paremmat. Tilausaktiviteetin odotetaan säilyvän kokonaisuudessaan linjassa
vuoden 2013 kanssa huomioiden kuitenkin vallitseva ylikapasiteetti ja
markkinoiden rajoitettu kyky ottaa vastaan uutta tonnistoa.
Offshore-markkinoiden ennakoidaan olevan tasaiset ja merenkulun markkinoiden
pysyvän hyvällä tasolla. Perinteisten kauppalaivojen tilausaktiviteetissa
voidaan nähdä pientä laskua. Kaasualusmarkkinoiden odotetaan pysyvän
terveellä tasolla ja nestekaasun kuljetusaluksissa ennakoidaan erityisen
hyvää kysyntää.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset.
Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien
asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät
edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten
alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on
edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus
voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat
edelleen hieman keskimääräistä paremmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa
ja Afrikassa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 24. huhtikuuta 2014
kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä
puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa:

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=777667&s=1&k=1476255F094B6B5D65E....

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa
osoitteessa:http://emea.directeventreg.com/registration/23538436. Saatte
puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet.
Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6
mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia
laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin
samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com
Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com
Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

----------------------------------------------
|Marco Wirén Atte Palomäki |
|Talous- ja rahoitusjohtaja |
| Viestintäjohtaja |
----------------------------------------------

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden
voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko
elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten
ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin
innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto
oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli
200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet
on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014
http://hugin.info/131481/R/1779498/608118.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

HUG#1779498

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.