Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

Wärtsilä Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2015 klo 8.30

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

SERVICES- JA POWER PLANTS -LIIKETOIMINTOJEN TILAUSAKTIVITEETTI TASAPAINOTTAA
HEIKENTYNEITÄ MERENKULUN MARKKINOITA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2015 tammi-maaliskuun
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla
osoitteessahttp://wartsilareports.com/fi-FI/2015/q1/etusivuja Wärtsilän
verkkosivuillawww.wartsila.com.
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2015

- Tilauskertymä kasvoi 15% 1.285 milj. euroon (1.115)
- Liikevaihto laski 1% 988 milj. euroon (997)
- Tilaus-laskutussuhde 1,30 (1,12)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 100 milj. euroa, eli 10,1%
liikevaihdosta (98 milj. euroa ja 9,8%)
- Tulos/osake 0,43 euroa (0,31)
- Liiketoiminnan rahavirta 37 milj. euroa (111)
- Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden lopussa 4.931 milj. euroa (4.384)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2015 ENNALLAAN

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden
(EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä
L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:

"Merenkulun markkinakehitys oli odotetusti hidasta vuoden 2015 alussa.
Offshore-asiakkaiden asenne on odottavainen matalan öljyn hinnan vuoksi ja
alustilaukset ovat olleet vaisulla tasolla. Tämän seurauksena Ship Power
-liiketoiminta sai aiempaa vähemmän tilauksia. Power Plants -liiketoiminnassa
markkinatunnelma piristyy. Talouskasvu kehittyvillä markkinoilla ja
sähkönkulutuksen kasvu Yhdysvalloissa vauhditti voimalaitosinvestointeja.
Lisäksi tarjousaktiviteettimme osoittaa, että asiakkaiden kysyntä on edelleen
hyvällä tasolla.

Services-liiketoiminnan kehittyminen oli selkeästi ensimmäisen neljänneksen
kohokohta. Viime vuoden lopussa kohentunut huoltoaktiviteetti jatkui myös
ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vahvisti sekä tilauskertymää että
liikevaihtoa. Services-liikevaihdon 11%:n kasvu kompensoi Ship Power - ja
Power Plants -liiketoimintojen alhaisempia toimitusmääriä. Tästä johtuen
Wärtsilän kokonaisliikevaihto ylsi edellisvuoden vastaavan jakson tasolle ja
kannattavuus parantui hieman saavuttaen 10,1%. Pysymme sitoutuneina vuoden
2015 ohjeistukseen ja näemme edelleen mahdollisuuksia liikevaihdon kasvulle
ja parantuneelle kannattavuudelle markkinoiden vallitsevista epävarmuuksista
huolimatta."

AVAINLUVUT

---------------------------------------------------------------------------------
| MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014 |
| Tilauskertymä 1 285 1 115 15% 5 084 |
| Tilauskanta kauden lopussa 4 931 4 384 12% 4 530 |
| Liikevaihto 988 997 -1% 4 779 |
| Liiketulos (EBIT)1 100 98 2% 569 |
| % liikevaihdosta 10,1 9,8 11,9 |
| Tulos ennen veroja 82 89 494 |
| Tulos/osake, euroa 0,43 0,31 1,76 |
| Liiketoiminnan rahavirta 37 111 452 |
| Korolliset nettovelat kauden lopussa 251 390 94 |
| Bruttoinvestoinnit 18 19 94 |
| Nettovelkaantumisaste 0,14 0,22 0,05 |
| 1EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi 47 milj. euroa |
|kertaluonteisia eriä vuonna 2014, josta 6 milj. euroa kirjattiin ensimmäisen |
|neljänneksen aikana. |
---------------------------------------------------------------------------------
MARKKINANÄKYMÄT

Vuoden 2014 vaikean markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden
perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon
markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tästä huolimatta kiinnostus
joustavalle kaasuun perustuvalle voimantuotannolle jatkuu. Uusiutuvien
voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa monessa maassa.
Tämä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan sähköverkon vaihteluita.
OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten
kysyntää. Markkinoilla on kuitenkin nähtävissä patoutunutta kysyntää
asiakkaiden odottaessa uuden sähkömarkkinasääntelyn voimaantuloa. Lisäksi
siirtyminen CO2-neutraaliin sähköntuotantoon ja siitä johtuva vanhempien
laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen suosii joustavaa ja
tehokasta voimantuotantoa. Kehittyvillä markkinoilla BKT-kasvu tukee edelleen
voimantuotantokapasiteetin investointeja.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla jatkuvat varovaisina
offshore- ja kuivalastisegmenttien heikompien markkinaolosuhteiden vuoksi.
Öljyn matalan hinnan odotetaan yhä vaikuttavan sijoituksiin öljyn etsinnässä
ja öljykenttien kehityksessä, mikä rajoittaa porausalusten ja tukialusten
kysyntää offshore-alalla. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään
perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Alusten lisääntynyt romuttaminen ja
aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat kuitenkin rahtimarkkinoiden
asteittaista elpymistä. Öljyn hintojen lasku luo mahdollisuuksia
öljytankkeri- ja konttialusmarkkinoilla, sillä pienentyneiden
polttoainekustannusten odotetaan vaikuttavan myönteisesti laivanomistajien
käyttökustannuksiin. Kaasualusmarkkinoilla tunnelmat pysyvät hyvällä tasolla
vaikka aktiviteetin odotetaan normalisoituvan vuoden 2014 korkealta tasolta.
Matkustajalaivojen myönteisiä näkymiä tukevat markkinoiden uudet tulokkaat,
aluskannan uudistus ja lisääntynyt matkustajaliikenne Aasiassa.
Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä,
mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön
polttoaineena merenkulussa.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat varovaisen myönteiset. Kasvumahdollisuuksia on
nähtävissä valituilla alueilla. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden
laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän
hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa
epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti
käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston
huoltokysyntää. Näkymät offshore-alalla ovat varovaiset öljyn hinnan laskun
vuoksi. Viime vuosien kasvu offshorelaitekannassa tasoittaa kuitenkin
osittain mahdollista laskua huoltovolyymeissä. Kaasukäyttöisten alusten
huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on
edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku-
että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta pitkäaikaisia
huoltosopimuksia kohtaan.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 23. huhtikuuta 2015
kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä
puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata
osoitteessa:http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=979349&s=1&k=3CF4BE09F0CDFF5C1F1....

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa
osoitteessa:http://emea.directeventreg.com/registration/20405211. Saatte
puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet.
Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6
mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia
laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin
samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden
voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko
elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten
ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin
innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto
oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17. 700. Yrityksellä on yli
200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet
on listattu Nasdaq Helsingissä.www.wartsila.com

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015
http://hugin.info/131481/R/1913796/683652.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

HUG#1913796

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.