Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 23.4.2015 kl 8.30 lokal tid

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

ORDERAKTIVITETEN INOM SERVICES OCH POWER PLANTS KOMPENSERAR FÖR DEN SVAGARE
MARINMARKNADEN

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-mars
2015. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga
till detta meddelande. Rapporten finns också på
adressenhttp://www.wartsilareports.com/sv-SE/2015/q1/startsida/och
Wärtsiläs webbsidorwww.wartsila.com.
CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2015

- Orderingången ökade med 15% till 1.285 miljoner euro (1.115)
- Omsättningen minskade med 1% till 988 miljoner euro (997)
- Orderingång jämfört med fakturering 1,30 (1,12)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 100 miljoner euro, dvs. 10,1% av
omsättningen (98 miljoner euro, dvs. 9,8%)
- Resultat per aktie 0,43 euro (0,31)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 37 miljoner euro (111)
- Orderstocken ökade med 12% och uppgick till 4.931 miljoner euro (4.384) i
slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR ÅR 2015 OFÖRÄNDRADE

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-10% under 2015, medan
rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara
12,0-12,5%. Prognosen beaktar inte inverkan av förvärvet av L-3 Marine
Systems International.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN

"Som väntat var utvecklingen på marinmarknaden långsam i början av 2015.
Eftersom det låga oljepriset har lett till att offshorekunder väntar med
investeringar och de övriga fartygsbeställningarna är få, har affärsområdet
Ship Power fått färre order. Inom affärsområdet Power Plants har stämningen
på marknaden blivit bättre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna
och den ökande elkonsumtionen i USA bidrog till kraftverksinvesteringarna,
och våra kraftverksnoteringar indikerar en fortsatt god underliggande
efterfrågan bland kunderna.

Services-affärsområdets utveckling var första kvartalets höjdpunkt. Den ökade
underhållsaktiviteten i slutet av förra året fortsatte under första
kvartalet, vilket gynnade både orderingången och omsättningen. Services
omsättning ökade med 11%, vilket kompenserade för de lägre leveransvolymerna
inom Ship Power och Power Plants. Tack vare detta steg koncernens omsättning
ungefär till samma nivå som för motsvarande period året innan, och
lönsamheten förbättrades något till 10,1%. Vi håller fast vid vår prognos för
2015 och ser vissa möjligheter till omsättningstillväxt och en förbättrad
lönsamhet trots osäkerhetsfaktorerna på marknaden."

NYCKELTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Förändring 2014 |
| Orderingång 1 285 1 115 15% 5 084 |
| Orderstock i slutet av perioden 4 931 4 384 12% 4 530 |
| Omsättning 988 997 -1% 4 779 |
| Rörelseresultat (EBIT)1 100 98 2% 569 |
| % av omsättningen 10,1 9,8 11,9 |
| Resultat före skatter 82 89 494 |
| Resultat/aktie, EUR 0,43 0,31 1,76 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde 37 111 452 |
| Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 251 390 94 |
| Bruttoinvesteringar 18 19 94 |
| Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,22 0,05 |
| 1EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett |
|belopp av 47 miljoner euro under 2014, varav 6 miljoner euro redovisades |
|under första kvartalet. |
-----------------------------------------------------------------------------------------
MARKNADSUTSIKTER

På grund av marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas
marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en
utmaning. Trenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning
fortsätter dock. Den ökande användningen av intermittent förnybar
kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, i många delar av världen kräver
flexibla lösningar för att balansera fluktuationer i nätet. I OECD-länderna
begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya
kraftverk. Samtidigt väntar kunderna på nya regelverk för elmarknaden, vilket
skapar en uppdämd efterfrågan. Dessutom kommer övergången till en CO2-neutral
kraftförsörjning och nedläggningen av äldre kraftverk, främst koldrivna, att
gynna flexibla, effektiva kraftförsörjningslösningar. På tillväxtmarknaderna
stöder BNP-tillväxten fortsättningsvis investeringar i
kraftförsörjningskapacitet.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är försiktiga på grund av svagare
marknadsförhållanden inom bulklast- och offshorefartyg. Det låga oljepriset
fortsätter att påverka investeringarna i prospektering och utveckling, vilket
begränsar efterfrågan på offshoreborrfartyg och -stödfartyg. Överkapaciteten
fortsätter att påverka efterfrågan på konventionella handelsfartyg. Men allt
fler fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden
i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Nedgången i oljepriset
ger möjligheter för oljetankfartyg och containerfartyg, eftersom lägre
bunkringskostnader väntas ha en positiv effekt på redarnas driftskostnader.
Stämningen på marknaden för gastankfartyg är fortsatt sunt. Aktiviteten
väntas dock sjunka till en normal nivå efter de stora ordervolymerna 2014.
Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva och backas
upp av nya aktörer på marknaden, förnyelser av flottor och en ökande
passagerartrafik i Asien. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar
helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljövänliga
lösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är försiktigt positiva, med
tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det
installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning
kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer
och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom
handelsfartygssegmentet. Efterfrågan på service för installationer som drivs
med olja väntas öka, eftersom utvecklingen av oljepriset på sistone har sänkt
driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i försiktiga
utsikter för offshoreservice, kompenserar de senaste årens tillväxt i det
installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av
servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande gynnsamma.
Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva särskilt
i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna
fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 23.4.2015 kl. 10.00 på
huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls
på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=979349&s=1&k=3CF4BE09F0CDFF5C1F1....
För att delta i telekonferensen, registrera er på följande
adress;http://emea.directeventreg.com/registration/20405211. Ni erhåller
konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår,
tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er
telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets
webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin-
och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela
livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad
maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för
sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till
4,8 miljarder euro med cirka 17. 700 anställda. Företaget har verksamhet i
över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki.www.wartsila.com

Delårsrapport januari-mars 2015
http://hugin.info/131481/R/1913798/683650.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

HUG#1913798

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.