Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-22

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 22.10.2015 kl 8.30 lokal tid

OMSÄTTNINGEN OCH LÖNSAMHETEN UTVECKLAS PLANENLIGT

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport
januari-september 2015. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten
finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på
adressenhttp://www.wartsilareports.com/sv-SE/2015/q3/startsida/och
Wärtsiläs webbsidorwww.wartsila.com.
CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET

- Orderingången minskade med 17% till 1.086 miljoner euro (1.309)
- Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro (1.117)
- Orderingång jämfört med faktureringen 0,89 (1,17)
- EBITA 170 miljoner euro, dvs. 13,9% av omsättningen (149 miljoner euro, dvs.
13,3%)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 160 miljoner euro, dvs. 13,1% av
omsättningen (142 miljoner euro, dvs. 12,7%)
- Resultat per aktie 0,49 euro (0,43)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten -5 miljoner euro (68)
- Jaakko Eskola utnämnd till koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från och med
1.11.2015

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

- Orderingången var stabil och uppgick till 3.529 miljoner euro (3.562)
- Omsättningen ökade med 6% till 3.439 miljoner euro (3.230)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,10)
- EBITA 420 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (392 miljoner euro, dvs.
12,1%)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 397 miljoner euro, dvs. 11,5% av
omsättningen (373 miljoner euro, dvs. 11,5%)
- Resultat per aktie 1,46 euro (1,16)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 78 miljoner euro (240)
- Orderstocken ökade med 9% och uppgick till 5.112 miljoner euro (4.674) i
slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2015 OFÖRÄNDRADE

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan
rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca
12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems
International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen
och 9 miljoner euro till rörelseresultatet 2015. MSI:s rörelseresultat
exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas uppgå
till 16 miljoner euro.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN

"Omsättningen ökade med 9% till 1.222 miljoner euro under tredje kvartalet
tack vare tillväxten inom aktiviteten på eftermarknaden och bidraget från L-3
Marine Systems International. Den goda utvecklingen inom Services bidrog till
lönsamheten som uppgick till 13,1%. Vi är på rätt väg när det gäller
omsättnings- och lönsamhetsprognosen för innevarande år.

Konkurrensen på kraftförsörjningsmarknaden ökar, och den rådande
makroekonomiska osäkerheten skjuter fortfarande upp kundernas
beslutsfattandet. Trots det är vår projektpipeline solid, och vi ser
fortfarande fram emot en ökande aktivitet under nästa kvartal. För Marine
Solutions är marknaden fortfarande en utmaning. De låga kontraktsvolymerna
för fartyg i kombination med det svaga sentimentet inom offshoresegmentet
påverkar vår orderingång. Jag är nöjd över att affärsområdet Services
kompenserar utmärkt för den lägre efterfrågan på vår utrustning. En
förbättrad serviceefterfrågan på marinmarknaden och en stabil efterfrågan på
kraftverksservice indikerar att utsikterna är positiva för slutet av året.

Wärtsiläs mission är att forma marin- och energimarknaden genom avancerade
teknologier och fokus på
livscykelprestanda - vår ambitionsnivå är hög. När det gäller de pågående
fundamentala förändringarna på våra slutmarknader och den ökande efterfrågan
på högre effektivitet och mindre utsläpp befinner vi oss i en bra position.
Dessutom har vi under de senaste åren vidtagit olika åtgärder för att
utveckla vår affärsverksamhets effektivitet och flexibilitet. Jag är
övertygad om att Wärtsilä har långsiktiga möjligheter till tillväxt och en
förbättrad lönsamhet, och jag tror att Jaakko Eskola med sina starka och
välbeprövade meriter kan lotsa företaget mot fortsatta framgångar. Jag vill
passa på att tacka våra aktieägare och hela Wärtsiläs organisation för dessa
inspirerande fyra år som gått."
NYCKELTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR 7-9/2015 7-9/2014 För-änd-ring 1-9/2015 1-9/2014 För-änd-ring 2014 |
| Orderingång 1 086 1 309 -17% 3 529 3 562 -1% 5 084 |
| Orderstock i slutet av perioden 5 112 4 674 9% 4 530 |
| Omsättning 1 222 1 117 9% 3 439 3 230 6% 4 779 |
| Rörelseresultat (EBITA)1 170 149 14% 420 392 7% 594 |
| % av omsättningen 13,9 13,3 12,2 12,1 12,4 |
| Rörelseresultat (EBIT)2 160 142 13% 397 373 7% 569 |
| % av omsättningen 13,1 12,7 11,5 11,5 11,9 |
| Resultat före skatter 132 129 354 338 494 |
| Resultat/aktie, EUR 0,49 0,43 1,46 1,16 1,76 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde -5 68 78 240 452 |
| Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 513 277 94 |
| Bruttoinvesteringar 314 69 94 |
| Nettoskuldsättningsgrad 0,26 0,14 0,05 |
| 1 EBITA visas utan engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder på |
|11 miljoner euro (17) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden på |
|23 miljoner euro (19) under rapportperioden januari-september 2015. Under det |
|tredje kvartalet uppgick engångsposter relaterade till |
|omstruktureringsåtgärder till 11 miljoner euro (1) samt avskrivningar på |
|förvärvsrelaterade övervärden till 9 miljoner euro (6). |
| 2EBIT visas utan engångsposter. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKNADSUTSIKTER
Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli
utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den
långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande
efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den
låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk.
Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad,
flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i världen. Den ökande användningen
av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, kommer
att kräva flexibla lösningar för att balansera kraftförsörjningssystemen. Den
globala elmarknaden utvecklas för att möjliggöra den flexibilitet som behövs.

De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande
utmanande. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan. Det låga
oljepriset påverkar investeringar i offshoreprospektering, vilket leder till
en svag orderingång för offshoreborrenheter och -stödfartyg. Orderingången
för gastankfartyg väntas förbli på en normaliserad nivå. Utsikterna för
kryssningsfartyg är fortsatt positiva tack vare den förväntade ökningen i
passagerartrafiken i Asien, medan utsikterna för passagerarfärjor får stöd av
tecknen på en ekonomisk återhämtning i USA och Europa. Bränsleeffektivitet
och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Regelverket bidrar till att
främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden.

De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, eftersom valda
regioner och segment har tillväxtmöjligheter. En ökning i det installerade
beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för
den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten
angående efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service
för installationer som drivs med oljebaserade bränslen väntas öka, eftersom
det låga oljepriset har
sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i
utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de
senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en
potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är
fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är
fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både
marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av
långfristiga serviceavtal.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag torsdagen den 22.10.2015 kl.
10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och
telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1064308&s=1&k=3B398222C5AEF8CFB1....
För att delta i telekonferensen, registrera er på följande
adress;http://emea.directeventreg.com/registration/56579541. Ni erhåller
konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår,
tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er
telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets
webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin-
och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela
livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad
maximerar W...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.