Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Wärtsilä Oyj Abp: Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2017

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 25.10.2017 kl 8.30 lokal tid
WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017
ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES STARKT
Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport
januari-september 2017. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns
som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på
adressenhttp://www.wartsilareports.com/sv-SE/2017/q3/startsida/och
Wärtsiläs webbsidorwww.wartsila.com.
CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET

- Orderingången ökade med 19% till 1.354 miljoner euro (1.139)
- Omsättningen ökade med 9% till 1.178 miljoner euro (1.079)
- Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,06)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 135 miljoner euro (123), dvs.
11,4% av omsättningen (11,4)
- Resultatet per aktie var 0,43 euro (0,43)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 150 miljoner euro (189)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017

- Orderingången ökade med 15% till 4.130 miljoner euro (3.604)
- Omsättningen ökade med 7% till 3.477 miljoner euro (3.242)
- Orderingång jämfört med faktureringen var 1,19 (1,11)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 346 miljoner euro (330), dvs.
10,0% av omsättningen (10,2)
- Resultatet per aktie steg till 1,10 euro (0,92)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 154 miljoner euro (378)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 5.075 miljoner euro (5.024)

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2017

Den övergripande utvecklingen under 2017 väntas vara relativt oförändrad
jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt
följande:

* Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
* God inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på
tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor,
vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad
kraftförsörjning.
* Solid inom Marine Solutions. Trots den goda tillväxten i orderingången är
marinmarknaden en utmaning, eftersom handels-, gastankfartygs- och
offshoresegmenten fortfarande belastas av överkapacitet och svag tillväxt i
handeln.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2017 är 1.206 miljoner euro
(1.346). Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra
effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på
marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har
stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket
under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.
KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA

"Wärtsilä presterade tillfredsställande under tredje kvartalet. Även om
kraftverksleveranserna fortsatte att stöda omsättningens utveckling på
koncernnivå resulterade utmaningarna i offshoresegmentet och den låga volymen
för serviceprojekt i en lägre omsättning än väntat inom Services. Lönsamhet
fick stöd av vissa leveranser som flyttades från fjärde till tredje
kvartalet. Dessa förändringar i tidsschemat resulterar också i en jämnare
fördelning av leveranserna mellan kvartalen än året innan.

Jag är nöjd med den fortsatta tillväxten i orderingången. Utöver den positiva
efterfrågan på våra kraftförsörjningslösningar fick vi en order på en tredje
LNG-terminal från Finland som byggs i Fredrikshamn. Projektet kommer att
erbjuda både sjöfart och lokal industri renare bränsle, vilket är i linje med
Wärtsiläs strävan efter att utveckla hållbara samhällen. En gynnsam
fartygsmix på marinmarknaden stödde tillväxten i orderingången inom Marine
Solutions. Höjdpunkten var en order på huvudmotorer och avgasreningssystem
till Norwegian Cruise Lines fyra kryssningsfartyg av den nya generationen som
byggs av Fincantieri. Den höga aktiviteten i kryssningsfartygssegmentet under
de senaste åren har förlängt leveranstiderna för både skeppsvarv och
leverantörer av utrustning. Inom Services ledde den fortsatta efterfrågan på
långfristiga serviceavtal till ökning i orderingången.

Efter tredje kvartalet offentliggjorde vi två förvärv inom affärsområdet
Marine Solutions. Puregas Solutions kommer att stärka vår position på
marknaden för förvätskning av biogas och utöka vår totala täckning i
värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Marine är i sin tur ett
ytterligare steg i vår digitala omvandling. I egenskap av en ledande aktör
inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra
kontrollsystem för fartyg, såsom förebyggande av kollisioner och
fjärrstyrning, främjar Guidance Marine vår position som föregångare inom
intelligent shippingteknologi."

NYCKELTAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ |
| MEUR 2017 2016 Förändring 2017 2016 Förändring 2016 |
| Orderingång 1 354 1 139 19% 4 130 3 604 15% 4 927 |
| Orderstock i slutet av perioden 5 075 5 024 1% 4 696 |
| Omsättning 1 178 1 079 9% 3 477 3 242 7% 4 801 |
| Rörelseresultat1 130 122 7% 327 301 9% 532 |
| % av omsättningen 11,1 11,3 9,4 9,3 11,1 |
| Jämförbart rörelseresultat 135 123 9% 346 330 5% 583 |
| % av omsättningen 11,4 11,4 10,0 10,2 12,1 |
| Jämförbart justerat EBITA 144 132 9% 373 356 5% 618 |
| % av omsättningen 12,2 12,3 10,7 11,0 12,9 |
| Resultat före skatter 114 115 -1% 291 253 15% 479 |
| Resultat/aktie, EUR 0,43 0,43 1,10 0,92 1,79 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde 150 189 154 378 613 |
| Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 432 384 150 |
| Bruttoinvesteringar 176 126 146 |
| Nettoskuldsättningsgrad 0,20 0,18 0,07 |
| 1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2017 omfattade |
|omstruktureringskostnader på 4 miljoner euro (2) och 19 miljoner euro (29) |
|under rapportperioden januari-september 2017. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag onsdagen den 25.10.2017 kl.
10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och
telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande
adress:http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1518386&s=1&k=CB2E36BA72432A8C2E....
För att delta i telekonferensen, registrera er på följande
adress:http://emea.directeventreg.com/registration/93498475. Ni erhåller
konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår,
tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er
telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets
webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com
Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com
För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och
kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning
på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den
miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och
kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med
cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200
verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Delarsrapport Q3 2017
http://hugin.info/131481/R/2144109/821784.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.