Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Waturu Holding A/S: Waturu Holding A/S - status ultimo 2019.  Forsinket lancering, fastholdelse af forventninger og nye p...

Selskabsmeddelelse nr. 22
Vejle, 23. december 2019 

Lancering af Waturu´s decentrale vandvarmer er forsinket til medio 2.
kvartal 2020.
Forsinkelsen skyldes ændringer til opsætningen af den semi-automatiserede
produktion samt forsinkelse af del-leverancer fra underleverandører.
Forsinkelsen betyder at salget i perioden bliver tilsvarende forskubbet og
dermed først påbegyndes i 2. kvartal. For yderligere at styrke
organisationen vil der I løbet af 1. kvartal desuden blive tilført nye
ledelseskræfter i produktionen. 

Waturu Holding A/S fastholder det langsigtede omsætningsmål for 2023 på
plus 100 millioner kr. og forventningen om at være cash-flow positiv i
2020.

Forsinkelsen har ikke væsentlig indflydelse på likviditetskravet på kort
eller lang sigt.

Nye produkter lanceres sideløbende i 2. kvartal 2020.
Der lanceres sideløbende med den decentrale tank-løse vandvarmer to nye
produkter. Det ene er en anti-legionella enhed, hvis eneste funktion er at
dræbe bakterier i varmt brugsvand. Denne kan benyttes i industrien eller i
hjemmet samt i særlige institutioner, hvor vigtigheden af bakteriefrit vand
er en prioritet. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 9, for mere
information.

Derudover lanceres et nyt produkt, som skal konkurrere med de nuværende
løsninger, der kan levere kogende vand i køkkenet. Produktet, der kan
levere op til 97 grader varmt vand, har begrænset løbende vandmængde og er
tank-løs. Dermed benyttes der kun energi, når der er behov for kogende
vand. Enhedens egenskaber vil ligeledes kunne bruges til nye
forretningsområder, som forventes udmeldt i 2020.

Ny prototype af et sårpleje produkt - Watgen Medical A/S
Der leveres senest i 2. kvartal, fuldt funktionsdygtige prototyper af et
nyt sårpleje produkt  målrettet patienter med kroniske sår. Produktet kan
benyttes på klinikken eller hjemme hos patienter. Det skal sikre at
kroniske sår skylles og renses med bakteriefrit tempereret vand, hvilket
forventes at kunne sikre færre infektioner, som kan have stor betydning for
de ramte patienter.
I selskabsmeddelelse nr. 21, er det udmeldt at Watgen Medical A/S har
indgået investeringsaftaler, der samlet sikrer tilførsel af 12.195.000 kr.
Dette sikrer, at selskabet kan forfølge en børsnoteringsstrategi, som
grundlag for en kommercialisering og test af nye løsninger til sårpleje af
kroniske sår, samt til behandling af inflammatoriske hudsygdomme. 

Waturu Holding A/S er efter kapitaltilførslen stadigvæk hovedaktionær i
Watgen Medical A/S.

Nyt anti alge- og bakterie produkt - Aquaturu A/S
Der leveres i 1. kvartal en ny anti alge- og bakterie løsning til
landbaseret fiskeopdræt, som forventes at kunne nedsætte bakterie- og alge
niveauet i fiskebassiner. Løsningen skal sikre producenter af fisk, højere
omsætning via højere overlevelsesrate samt lavere omkostninger via
besparelser til medikamenter, antibiotika og kemikalier. Det forventes at
salget af dette produkt kan påbegyndes i 2. kvartal.

Waturu Holding A/S ejer 100 % af aktiekapitalen i Aquaturu A/S.

Opfølgning på indgået LOI med stor nordisk armatur producent
Som oplyst i Waturu´s virksomhedsbeskrivelse, er der indgået et LOI (letter
of intent) med en stor nordisk armatur producent. Aftalens udløb er pga.
produktions forsinkelserne blevet forlænget med 6 måneder til 30.6.2020,
hvor der forventes indgået en definitiv aftale om distribution af et eller
flere af Waturu´s produkter.

Opfølgning på selskabsmeddelelse nr. 16
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 16, undersøger Waturu Holding A/S
muligheden for at flytte selskabet op på hovedmarkedet for at opnå mere
synlighed, give en højere standard for transparens til investorerne, opnå
forbedret likviditet i aktien samt sikre adgang til flere og større
investorer, som kan understøtte selskabets kommercielle muligheder
fremadrettet.
Dette arbejde pågår stadigvæk ved udgangen af december 2019.

I samme selskabsmeddelelse oplyses det, at Waturu indleder dialog med
institutionelle investorer om tilvejebringelse af finansiering af Waturu´s
varmtvandsløsning til offentlige institutioner.
Det skal præciseres at den oplyste gennemsnitlige entreprisesum er en
samlet ca. omkostning for at kunne ændre varmtvandsinfrastrukturen på en
standard størrelse skole.

Det er Waturu´s ønske at kunne tilbyde offentlige institutioner en
finansieret løsning, som kan sikre at de løbende besparelser på vand og
energi kan betale for installationsomkostningerne.  
Dette arbejde pågår stadigvæk ved udgangen af december 2019.

Overordnet status for Waturu Holding A/S samt datterselskaberne Watgen
Medical A/S samt Aquaturu A/S
Det har været et meget travlt år, som har budt på en række strategiske
beslutninger for bestyrelsen og ledelsen i Waturu Holding A/S. Det er
bestyrelsens strategi at forfølge forretningsmuligheder som forventes at
kunne bibringe investorerne i Waturu Holding A/S værdi på kort og længere
sigt. 

I 2019 har det blandt andet betydet at Watgen Medical A/S nu tilføres
kapital og at ledelsen og bestyrelsen i selskabet er udvidet med ny
kompetent CEO samt nyt international bestyrelsesmedlem fra USA med stærke
kompetencer indenfor kommercialisering af medtech produkter.

Selskabet Aquaturu A/S er stiftet og der gennemføres test af en ny type
anti alge- og bakterie løsning til dambrug samt landbaserede anlæg til
fiskeopdræt, hvor vandet er stillestående eller recirkuleret.
Der er ansat en ny direktør pr. 1.1.2020 og bestyrelsen styrkes med en
erfaren uafhængig fiskemester fra et dansk dambrug med en årlig produktion
af 750.000 kg ferskvandsfisk.

Det skal bemærkes at kommercialisering af nye forretningsområder kræver
kapital, hvorfor det for nuværende har været bestyrelsens beslutning at
eksterne investorer skulle tilføre den nødvendige kapital. Dette skyldes at
Waturu Holding A/S ikke er kapitaliseret til at kunne tilføre
datterselskaberne den fornødne kapital til kommercialisering. Der er pr.
23.12.2019 tilført kapital til datterselskabet Watgen Medical A/S.
Der var mange investor tilkendegivelser og de udvalgte investorer blev
valgt ud fra en helhedsbetragtning, som kunne sikre selskabet den krævede
kapital, sikre investorerne i Waturu Holding A/S den største værdi og som
var administrativ mulig at gennemføre for ledelsen.

Tak til samtlige investorer, medarbejdere og partnere.

Glædelig jul og godt nytår
CEO, Toke Reedtz

Yderligere oplysninger:
CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com
CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com

Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Certified Adviser
Västra Hammen Corporate Finance AB
Per Lönn, tlf. +46 40 200 255
Jungmansgatan 12 211 11 Malmö Sweden
www.vhcorp.se

Nasdaq First North Growth Market Vigtige links:

Hjemmesider:
www.waturu.dk

www.watgenmedical.dk

www.aquaturu.dk

Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.waturu.dk/nyheder

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.