Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Waystream Holding AB: Delårsrapport januari - mars 2017 - Waystream Holding AB (Publ)

Perioden i sammandrag

1 januari - 31 mars 2017

· Nettoomsättningen ökade med 43% jämfört med samma period
föregående år till 16 034 (11 198) tkr.

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 926 tkr för
perioden jämfört med 321 tkr för samma period föregående år.

· Avskrivningarna för perioden uppgår till -1 760 (-673) tkr. Den
ökade mängden avskrivningar härrör främst till löpande avskrivning av
det projekt som blev klart i juni 2016.

· Resultat efter skatt uppgick till 14 (-401) tkr och resultatet per
aktie uppgick till 0,0 (-0,1) kr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 055 (2
278) tkr.

Perioden i sammandrag

+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Koncernen i sammanfattning Belopp i tkr |2017 jan-mar|2016 jan-mar|2016 jan-dec|
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Nettoomsättning |16 034 |11 198 |60 003 |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)|1 926 |321 |8 721 |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Rörelseresultat (EBIT) |166 |-352 |27 |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Resultat efter finansiella poster |91 |-401 |-196 |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Rörelsemarginal |1% |-3% |- |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Vinst per aktie |- |-0,1% |-0,1% |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Kassaflöde från den löpande verksamheten |7 055 |2 278 |1 049 |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Disponibla medel |6 309 |19 883 |3 592 |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Balansomslutning |74 238 |67 825 |76 167 |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|Soliditet |66% |72% |64% |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+

Kommentarer från VD

Årets första kvartal har gått i ett rasande tempo. Försäljningen, som
uppgick till drygt 16 miljoner kronor, ökade med hela 43 procent
jämfört med samma period förra året. Med en stark inledning på året i
bagaget ligger vi nu på en tillväxttakt om 20 procent för rullande
12-månadersperiod.

I januari fick vi in en viktig och stor affär, värd 3 miljoner kronor,
i Indien. Detta var mycket glädjande eftersom det var ett komplext
projekt som vi arbetat med under en längre period och där kunden,
PMPL som är en del av Digicablecomm, gjort en mycket noggrann
utvärdering. Med hjälp av vår infrastruktur löste vi PMPLs många
utmaningar och nu har kunden ett framtidssäkert, kostnadseffektivt
och robust nätverk som klarar av en framtida kundtillströmning. Detta
är en viktig referens för de nya affärsmöjligheter vi och vår partner
ser på denna expansiva marknad.

Den skandinaviska marknaden fortsätter att vara navet i Waystreams
tillväxt. I slutet av förra året presenterade Sveriges regering sin
nya bredbandsstrategi med visionen om ett helt uppkopplat Sverige.
Det innebär att Sverige, som redan innan hade ambitiösa mål, nu har
höjt ribban ännu mer. Målsättningen är att redan år 2020 bör 95
procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent bör ha tillgång
till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 1,9 procent
bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och resterande 0,1 procent bör
ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Som leverantör av infrastruktur märker vi av detta bland våra kunder.
Efterfrågan ökar och det handlar både om nybyggnation och om
uppgraderingar för att öka hastigheten i näten. Under kvartalet har
vi i Sverige bland annat fått order från Öresundskraft, vilka än en
gång valt Waystream för att bygga ut sitt befintliga fibernät, och
Karlskronas Stadsnät via Affärsverken som även de utökar sitt
fibernät med våra accessprodukter.

I Danmark har vi också tagit hem flera affärer. Både Fibia och Energi
Fyn Bredbånd har valt Waystreams produkter för att uppgradera sina
befintliga nät för att kunna erbjuda sina kunder ännu snabbare
internet. I Norge vann vi en ramorder från Varanger Kraft, Tinn
Energi, Alta Kraftlag och Austervoll Kraftlag där produkterna kommer
att användas både för uppgradering och för nybyggnation.

Som ni kanske noterat så är det många av våra kunder återkommande och
det ser vi som mycket positivt. Vi vill ha och har långa
kundrelationer eftersom det skapar trygghet för oss som bolag. Men
det säkerställer också att våra kunders nät är av högsta kvalitet och
klarar av de höga påfrestningarna i form av ett ökande behov av mer
och mer bandbredd i takt med att samhället digitaliseras.

Vi har också under kvartalet utökat vår säljstyrka med två nya
säljare, vilka tillträder sina tjänster nu i maj. Till en början
kommer dessa säljare att koncentrera sig på den svenska marknaden för
att sedan arbeta sig utåt.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 - 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom
switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår
expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer
att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med
hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och
hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos
slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified
Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj
2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=431094...
http://mb.cision.com/Main/13305/2280661/683256.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.