Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Waystream Holding AB: Waystream genomför en nyemission

Styrelsen för Waystream Holding AB (publ) ("Waystream" eller
"Bolaget") har den 20 augusti 2019 beslutat att, med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2019, genomföra en
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För
det fall företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att ge ut
högst 2 042 586 nya aktier och tillföras cirka 6 400 000 SEK före
avdrag för emissionskostnader.

Bakgrund och motiv

Waystream är ett svenskt teknikbolag med cirka 30 medarbetare och
konsulter som erbjuder tekniklösningar för fiberbaserade
bredbandsnät. Kundbasen finns inom stadsnät och operatörer som bygger
fiberinfrastruktur för anslutning av hushåll och företag till
bredbandsnät.

Det huvudsakliga motivet till nyemissionen är att ge Waystreams
nylanserade produktportfölj en skjuts i befintliga och nya marknader
och marknadssegment.

Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att med stöd av sitt
bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2019 genomföra en
företrädesemission. Vidare avser företrädesemissionen att stärka
balansräkningen, förbättra leveranskapacitet, möjliggöra
produktanpassningar och investera i Bolagets framtida tillväxt
exempelvis genom marknadsföring av de nya lösningar Bolaget kan
erbjuda i den stora tillväxtmarknaden i Europa.

Företrädesemissionen i korthet

· Teckningskursen är fastställd till 3,14 SEK per aktie.
· För en (1) befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Tio
(10)

teckningsrätter ger innehavaren företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie. Max

2 042 586 nya aktier kan emitteras.
· Vid full teckning tillförs bolaget ca 6,4 mkr före
transaktionskostnader.

Teckningslikviden skall erläggas kontant.
· Rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen med
företrädesrätt ges

till de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som
aktieägare i

Bolaget.
· För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt
ska

styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av

aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i
första

hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter,

oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid
överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer
tecknat i

nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I
andra hand

ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter

och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana
personer

anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 30
augusti

2019.
· Teckningsperioden börjar den 3 september och slutar den 17
september

2019.
· Handel med teckningsrätter (TR) och betald tecknad aktie (BTA)
börjar den

3 september 2019 och handel med teckningsrätter slutar den 13
september 2019.

Handel i BTA pågår fram till dess att emissionen registrerats.
Tidplan för företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras av styrelsen.

20 augusti 2019 Waystream tar beslut om företrädesemission inklusive villkor
och publicerar.
28 augusti 2019 Sista dagen för handel för Bolagets aktier inklusive rätt
att deltaga i företrädesemissionen.
29 augusti 2019 Första handelsdagen för Bolagets aktier exklusive rätt att
deltaga i företrädesemissionen.
30 augusti 2019 Avstämningsdag för rätten att deltaga i emissionen och
informationsmemorandum beräknas publiceras.
3 september 2019 Teckningsperioden börjar. Första dag för handel med
teckningsrätter och betald tecknad aktie.
3 september - 13 Handel med teckningsrätter
september 2019
3 september - 17 Teckningsperiod
september 2019

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut åt Waystream
i denna emission.

Waystream Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom
switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår
expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer
att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med
hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och
hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos
slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se,
+46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 18.00 den 20 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/waystream-genomfor-en-...
https://mb.cision.com/Main/13305/2884674/1092849.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.