Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Waystream Holding AB: Waystream Holding AB (publ) genomför en mindre riktad nyemission om 270 935 av aktier genom kvittning...

Styrelsen i Waystream Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Waystream")
har, med stöd det bemyndigande som erhölls av årsstämman den 20 maj
2019 och som registrerades hos Bolagsverket den 14 juni 2019,
beslutat om att genomföra en riktad nyemission till Robert Idegren
Holding AB, org.nr 556101-8544, som har en fordran på Bolaget. I
nyemissionen tecknas totalt 270 935 nya aktier i Bolaget till en
teckningskurs om 4,06 kronor per aktie. Emissionslikviden betalas
till Bolaget genom kvittning av Bolagets befintliga lån om totalt 1
100 000 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Robert Idegren Holding AB.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
Bolaget vill stärka sin finansiella ställning och styrelsen bedömer
att en riktad nyemission är det mest tids- och kostnadseffektiva
sättet att uppnå detta resultat.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital ökas med 27 093,50
kronor genom emission av 270 935 aktier, vilket medför en utspädning
om cirka 3,4 procent.

Teckningskursen om 4,06 kronor per aktie är fastställd mot bakgrund av
aktiens viktade genomsnittskurs under de tio senaste handelsdagarna
fram till dagen innan emissionsbeslutet, med tillämpning av en
emissionsrabatt om 10 procent. Skälen för rabatten är förhandlingar
mellan Waystream och aktietecknaren med beaktande av aktiens
likviditet, att den riktade nyemissionen är till nytta för Bolaget då
den stärker balansräkningen och att den både är mer tids- och
kostnadseffektiv i jämförelse med en företrädesemission.

Om Waystream

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som
är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska
tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten
snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda
användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett
globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att
kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen
bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS.
Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se,
+46(0)8-528 00 399

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Denna information är sådan information som Waystream är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 januari kl. 20:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/waystream-holding-ab--...
https://mb.cision.com/Main/13305/3009956/1175467.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.