Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

WeAreQiiwi Interactive AB: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2019:

· Omsättning 12 258 TSEK (2 781)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 646 TSEK (-251)
· Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 022 TSEK (-625)
· Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (-0,08)

Tolv månader 1 januari - 31 december 2019:

· Omsättning 24 815 TSEK (19 701)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 263 TSEK (-4 481)
· Resultat efter finansiella poster (Net result) -499 TSEK (-5 342)
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,65)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

- Positivt EBITDA, Net result och kassaflöde under det fjärde
kvartalet

Den fortsatt goda utvecklingen under det fjärde kvartalet för
speltiteln Wordington samt en lyckad start på den globala
mjuklansering för speltiteln Hell's Kitchen har resulterat i en stark
omsättningstillväxt med positivt EBITDA, Net result och kassaflöde.

- Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019
Qiiwi meddelade den 29 oktober 2019 att speltiteln Wordington inleder
sin globala lansering den 31 oktober 2019. Speltiteln har befunnit
sig i en global mjuklansering sedan slutet av april 2019. Qiiwi
kommer fortsatt att ansvara för marknadsföring och publicering av
speltiteln med målsättningen att markant växa speltitelns spelarbas
och intäkter framöver.

- Wordington passerat två miljoner registrerade spelare
Qiiwi meddelade den 13 november att speltiteln Wordington passerat
milstolpen två miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin
globala lansering den 31 oktober 2019 och har innan dess befunnit sig
i en global mjuklanseringen sedan slutet av april 2019. De
registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA,
Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien.

- Match-3-spelet Hell's Kitchen inleder global mjuklansering
Qiiwi meddelade den 28 november 2019 att det nya match-3-spelet under
det internationella välkända varumärket Hell's Kitchen inlett sin
globala mjuklansering. Spelet finns nu tillgängligt för nedladdning i
samtliga länder på plattformarna Apple App Store, Google Play och
Amazon App Store. Speltiteln har tidigare enbart varit tillgänglig i
Australien, Kanada och Nya Zealand och där uppvisat starka
nyckeltalsresultat vilket öppnat upp för att nu inleda den globala
mjuklanseringen. Speltiteln är den första som Qiiwi skapar inom sitt
verksamhetsområde "Branded Games" och det första tillsammans med ITV
Studios Global Entertainment.

- Utvecklar och publicerar mobilspel under varumärket Coronation
Street

Qiiwi Interactive (QIIWI) och ITV ("ITV PLC") offentliggjorde den 29
november 2019 att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal där Qiiwi
skall utveckla och agera publicist för ett ordspel under varumärket
Coronation Street. Coronation Street är den mest populära engelska
såpoperan och har visats på ITV sedan 1960, vilket gör den till den
äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt
sett i sex avsnitt varje vecka under prime time på ITV och lockar
regelbundet en publik på över sex miljoner tittare. Handlingen
kretsar kring familjerna som bor på Coronation Street, en gata i en
fiktiv förort till Manchester. Samarbetet är det andra mellan bolagen
och inom Qiiwi's verksamhetsområde "Branded Games".

- Hell's Kitchen påbörjar sin marknadsföring via tv-reklam i
Storbritannien

Qiiwis meddelade den 16 december 2019 att det nya match-3-spelet under
varumärket Hell's Kitchen som görs i samarbete med ITV påbörjat sin
marknadsföring via tv-reklam i Storbritannien. Speltiteln kommer att
marknadsföras flera gånger per dag fram tills 31 december 2019.
Utöver detta påbörjas marknadsföring för speltiteln på de officiella
sociala kanalerna för Hell's Kitchen.

- Wordington passerat tre miljoner registrerade spelare!
Qiiwi meddelade den 30 december 2019 att speltiteln Wordington
passerat milstolpen tre miljoner registrerade spelare. Wordington
inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade
spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland,
Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien och Spanien.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

- Speltiteln Hell's Kitchen "Featured" på Google Play
Qiiwi meddelade den 13 januari 2020 att det nya match-3-spelet under
varumärket Hell's Kitchen som görs i samarbete med ITV har erhållit
en "Feature" på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller
extra exponering och marknadsföring. Hell's Kitchen har erhållit en
"Feature" i kategorin "New & Updated Games" i bland annat
nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike,
Ryssland, Italien, Brasilien och Spanien.

Bokslutskommunikéns VD ord:

"En mycket stark avslutning på året ger oss bästa tänkbara start på
2020!"

2019 är nu passerat och det är med glädje vi kan konstatera att vi
fortsatt vår positiva utveckling under det fjärde kvartalet vilket
resulterat i omsättningsrekord samt bibehållet positivt EBITDA/Net
result och kassaflöde.

Wordingtons spelarbas fortsatte att växa kraftigt på befintliga och
nya marknader under kvartalet samtidigt som starten av den globala
mjuklanseringen för Hell's Kitchen inletts på ett mycket bra sätt.
Det känns betryggande att vår satsning inom affärsområdet "Branded
Games" startat på ett positivt sätt där vi dessutom arbetar på ett
nytt ordspel under varumärket Coronation Street med planerad
lansering under andra halvan av 2020.

"Rekordkvartal och sekventiell månadstillväxt på 34%"

Under det fjärde kvartalet som generellt sätt är ett starkt kvartal
inom spelbranschen sätter vi omsättningsrekord och når från
spelverksamheten 11,8 MSEK i intäkter vilket är en förbättring med ca
460% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen har varit i
stigande trend med ca 34% per månad under det fjärde kvartalet.

Wordington som under det fjärde kvartalet inledde sin globala
lansering har haft en väldigt positiv omsättningsutveckling och stod
för ca 10,6 MSEK av de totala intäkterna från spelverksamheten. Det
innebär en sekventiell omsättningsökning jämfört med det tredje
kvartalet med ca 112%. Wordington presterade under det fjärde
kvartalet ett totalt spelöverskott på ca 3,2 MSEK med stigande
avkastning per månad.

Den stigande omsättningsutvecklingen för Wordington beror på ökad
marknadsföring i samband med starten på den globala lanseringen som
fallit väl ut. Fokus har under det fjärde kvartalet varit att växa
spelarbasen i länderna Frankrike, Tyskland, USA och Ryssland där vi
nått goda resultat. Vi ser även en positiv organisk tillväxt och höga
kvarhållningsnivåer/retention på samtliga marknader.

Vår målsättning för första kvartalet 2020 är att framöver fortsatt
kunna växa speltitelns spelarbas på benämnda marknader samt utöka
vårt fokus även mot Italien och Spanien.

"Hell's Kitchen, en glödande start!"

Vårt nya match-3-spel under varumärket Hell's Kitchen som vi gör i
samarbete med ITV startade sin globala mjuklansering i december och
har sedan dess haft en positiv utveckling beträffande nyckeltalen
kvarhållning/retention och intäkt per daglig aktiv spelare.

Under december marknadsfördes speltiteln via tv-reklam i
Storbritannien samt via mindre användarförvärskampanjer med fokus på
Storbritannien och USA. Under det fjärde kvartalet bidrog speltiteln
med ca 0,9 MSEK i intäkter och genererade ett spelöverskott på ca
260K SEK. Majoriteten av intäkterna påbörjades att generas från 16
december vilket innebär att speltiteln enbart hade ett fåtal dagar
att bidra med intäkter under det fjärde kvartalet.

Hell's Kitchen har haft en fortsatt bra utveckling under januari där
speltiteln bidrog med ca 2,6 MSEK i omsättning och vi ser en fortsatt
mycket positiv effekt av ökad marknadsföring i USA.

Vår förhoppning är således att kunna inleda den globala lanseringen
för speltiteln inom en snar framtid. Målsättningen är då att markant
skala upp speltitelns intäkter på flera stora marknader. Huvudfokus
kommer vara på USA men vi ser även stor potential i Storbritannien,
Frankrike, Tyskland och Ryssland som uppvisar goda nyckeltal.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter
avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

"DAU +100% och MAU +88%!"

Under det fjärde kvartalet ser vi en kraftig utveckling i antalet
genomsnittligt dagliga aktiva spelare (DAU) som steg med 100% till
115 904 st jämfört med det tredje kvartalet. Även genomsnittliga
månatliga aktiva spelare (MAU) steg med 88% till 701 452 st jämfört
med det tredje kvartalet.

Under det fjärde kvartalet har vi haft en fortsatt positiv utveckling
av genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare (ARPDAU) som steg
med 3,7% till 1,11 SEK.

Att ovan nämnde nyckeltal utvecklas på ett positivt sätt är ett gott
tecken på att våra produkter och dess spelarbaser utvecklas på ett
hälsosamt vis vilket stärker bolaget som helhet. Genom att framöver
fortsätta arbeta aktivt med optimeringar, testa innovativa
spelmekaniker/intäktsben samt att utöka våra speltitlars innehåll är
vår förhoppning att fortsatt ha dessa nyckeltal i en stigande trend.

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt sett en trend av ökande
annonsintäkter avseende totala intäkter vilket är en effekt av
spelmekaniken i Wordington och Hell's Kitchen vilken tillåter spelare
att ta sig vidare i spelen via att se på reklam. Denna spelmekanik
bidrar till att vi når en hög kvarhållningsgrad/retention. "Köp i
spelen (IAP)" stod för ca 19% och "Annonsintäkter" för ca 81%.

"Branded Games" växer så det knakar!"

Under det fjärde kvartalet kunde vi äntligen offentliggöra ytterligare
en kommande speltitel inom vårt affärsområde "Branded Games". Denna
gång gäller det den omåttligt populära såpoperan Coronation Streetsom
är världens längst pågående såpopera!

Detta är det andra samarbetet vi gör tillsammans med ITV och
Coronation Street har en extremt stor popularitet i Storbritannien
där serien sänds sex gånger i veckan till en regelbunden publik på
över 6 miljoner tittare. Nyligen sändes det 10 000:e avsnittet och i
december 2020 firar serien 60 årsjubileum. Detta innebär stora
möjligheter för oss att nå ut riktigt brett med ett mobilspel
anpassat för varumärket.

Utöver Storbritannien är Coronation Street väldigt populärt i Kanada,
Australien och Nya Zeeland. Vår målsättning är att skapa ett spel som
är skalbart globalt, både på marknader där såpoperan och varumärket
är väl inarbetad men även på marknader där vi vet att denna typen av
spelkoncept/mekanik fungerar mycket väl.

...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.