Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

WeAreQiiwi Interactive AB: Delårsrapport kvartal 1 2019

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari - 31 mars 2019:

· Omsättning 2 104 TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 553 TSEK
· Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 588 TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas
jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.

Antal utestående aktier var 8 234 852 st per 31 mars 2018.

Väsentliga händelser under perioden:

- Utvidgar mjuklanseringen av Wordington till alla länder:
Den 25 mars 2019 meddelade bolaget att man valt att utvidga sin
mjuklanseringen av speltiteln Wordington till alla länder på
plattformarna Google Play och App Store. Wordington har hittills
under mjuklanseringen uppvisat starka resultat och för att påskynda
mjuklanseringsprocessen och ytterligare utvärdera spelets potential
på en global marknad valde bolaget att aktivera speltiteln
tillgängligt i samtliga länder. Wordington väver in så kallade
metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och
innovativ spelupplevelse inom Word genren.

- Utvidgar mjuklanseringen av Wordington:
Den 14 mars 2019 meddelade bolaget att man utvidgade mjuklanseringen
av sin speltitel Wordington för att kvalitetssäkra spelets nyckeltal
över fler marknader och språk. Wordington väver in så kallade
metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och
innovativ spelupplevelse inom Word genren. Mjuklanseringen för
Wordington har hittills gett mycket positiva resultat i form av
retention/kvarhållning av spelare samt höga betyg i spelbutikerna App
Store och Google Play med genomsnitt 4,6 av 5.

- Utvecklar och publicerar Match-3 spel under världskända varumärket
Hell's Kitchen:

Den 31 januari 2019 offentliggjorde bolaget att man ingått ett
strategiskt samarbetsavtal med ITV Studios Global Entertainment
avseende att utveckla och agera publicist för ett Match-3-spel under
det välkända internationella varumärket Hell's Kitchen. Realityserien
Hell's Kitchen har lanserats i över 20 länder så som Australien,
Bulgarien, Danmark, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. Den
amerikanska versionen är såld över hela världen, den har hittills
producerats i 18 säsonger på FOX och är ledd av den brittiska
stjärnkocken Gordon Ramsey. På programmets YouTube-kanal har fans på
ett år strömmat 250 miljoner minuters innehåll av sitt
favoritprogram. Samarbetet markerar en oerhört spännande start för
Qiiwi's nya verksamhetsområde "Branded Games".

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Delårsrapportens VD ord:

"Stort fokus på Wordington!"

Under det första kvartalet 2019 har bolagets huvudsakliga fokus legat
på speltiteln Wordington som sedan mjuklanseringen inleddes i
december 2018 uppvisar mycket lovande resultat. Med tanke på detta
har vi valt att koncentrera fler resurser för speltiteln för att
snabbare kunna nå ett stadie där vi kan inleda en global lansering
och markant skala upp marknadsföringsinsatser och omsättning.

Omsättningsminskningen jämfört med första kvartalet föregående år
härleds framförallt till en väsentlig minskning i investeringar i
marknadsföring vilket är det som bygger omsättning i vår verksamhet.
Under första kvartalet föregående år investerades ca 3,8 MSEK i
marknadsföring jämfört med 0,3 MSEK under den rapporterade perioden.
Samtidigt ser vi en väldigt positiv ökning i bidrag till omsättningen
från speltitlar utanför samarbetsavtal vilket jämfört med föregående
års kvartal stigit med över 500%.

Med den skalbara datadrivna affärsmodell vi har och de positiva besked
vi fått i Wordington ser vi goda möjligheter att under fortsättningen
av 2019 nå en god avkastning på genomförda marknadsföringsinsatser
och således en ökad omsättning.

"Wordington passerat 200 000 spelare, uppvisar stark ROI."

Mjuklanseringen av Wordington genomförs i olika steg för att
säkerställa att speltiteln når upp till de nyckeltal som krävs för
att vi skall kunna växa speltitelns spelarbas på ett
kostnadseffektivt sätt via marknadsföring och nå en god avkastning på
spenderat kapital. Då vi i Wordington sett så pass positiva signaler
valde vi i slutet av mars att aktivera speltiteln i samtliga länder
för att snabbare kunna dra slutsatser kring nyckeltal på kritiska
marknader.

Under mjuklanseringen hittills har Wordington passerat 200 000 spelare
fördelat primärt över länder USA, Tyskland, Spanien, Frankrike och
Italien.

Wordington bidrog under det första kvartalet med totalt ca 241 TSEK i
totala intäkter vilket kan sättas i relation till investeringar i
marknadsföringskampanjer under första kvartalet på ca 173 TSEK vilka
till dagens datum är över 130% ROI-positiva. Under april månad har
Wordington genererat totalt ca 400 TSEK i totala intäkter med
fortsatt stark ROI på marknadsföringskampanjer.

Med tanke på att vi fortfarande befinner oss i en mjuklansering för
speltiteln Wordington och att vi fortsatt optimerar och förbättrar
nyckeltal ser framtiden för speltiteln minst sagt väldigt ljus ut och
något vi inte upplevt med någon tidigare speltitel på en global nivå.

"Hell's Kitchen utvecklas enligt plan"

Under det första kvartalet har givetvis också ett stort fokus legat på
utvecklingen av vårt kommande match-3 spel under det världskända
varumärket "Hell's Kitchen".Vi är extremt nöjda med att vi lyckats få
till detta samarbetet med iTV Studios och potentialen är stor för att
detta blir en mycket lyckad första speltiteln inom affärsområdet
"Branded Games". Primärt utvecklas speltiteln av vår cypriotiska
studio med stöd och assistans från vårt svenska team. Tillsammans med
iTV Studios förbereder vi speltitelns mjuklansering och
marknadsföringsstrategier. Det är väldigt spännande att arbeta
tillsammans med en så stor aktör som iTV Studios och de kontaktnät
som öppnas upp för oss i och med detta samarbetet kommer vara mycket
värdefullt för Qiiwis framtida affärsmöjligheter och stärker oss inom
flera områden avseende publicitet och kännedom.

Vi arbetar också vidare aktivt med andra samarbetsmöjligheter inom
affärsområdet "Branded Games"där vi förhoppningsvis kan återkomma
inom kort med mer information.

"Fortsatt optimering av Backpacker®"

Under det första kvartalet har vi även haft stort fokus på speltiteln
Backpacker® där vi fortsatt utvärderar och analyserar förändringar i
spelmodell och intäktspotential för att kunna investera i
marknadsföring för att växa speltitelns spelarbas och bidrag till
omsättningen. Då vi ser mycket goda resultat av intäkter från så
kallade belöningsannonser i Wordington och den positiva effekten i
spelmekanik/nyckeltal som detta bidrar till kommer vi framöver att
lägga ett stort fokus på att även inkludera detta mer i spelmomenten
i Backpacker®. Målsättningen är att detta komma öka genomsnittlig
intäkt per aktiv spelare samt förbättra spelarengagemang och
nyckeltal.

I vår strategi 2019 - 2021 har vi flertalet kommande speltitlar under
varumärket Backpacker® inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle
och med de positiva resultaten från Wordington och den metagaming
satsning vi inledde under 2018 känner vi oss trygga i att vår
pipeline med kommande speltitlar har stor potential att lyckas
globalt. Genom att återanvända redan utvecklad plattform för
Backpacker® och Wordington för dessa speltitlar innebär detta att vi
kan nå ut med extremt konkurrenskraftiga speltitlar med korta
utvecklingsinsatser.

"Utökad personalstyrka på Cypern, minskad i Sverige"

Under det första kvartalet har vi valt att utöka vårt cypriotiska team
med ytterligare 6 resurser för att dels stötta upp och bidra till
utvecklingen av Hell's Kitchen samt för att accelerera och ta
tillvara på den stora potentialen vi ser i speltiteln Wordington.
Värt att nämna är att vi under kvartalet även minskat personalstyrkan
i Sverige med 2 resurser. Kostnadseffektiviteten per anställd på
Cypern jämfört med Sverige är ca 50% och som vi tidigare informerat
om är vår ambition att utöka vår personalstyrka på Cypern primärt
vilket innebär låga risker.

"Qiiwi Games Portal, ny hemsida och varumärkesbyggnad"

Vårt team har även fokuserat på att förbättra hur Qiiwi uppfattas ur
ett varumärkesperspektiv vilket är extremt viktigt för att bygga
bolaget starkt på lång sikt. Nyligen lanserade vi en förbättrad
hemsida på www.qiiwi.comsom förmedlar vår verksamhet på ett bättre
sätt. Vi kommer fortsätta att förbättra hemsidan framöver.

Vi har även arbetat med den kommande "Qiiwi Games Portal" som kommer
att finnas tillgänglig i våra speltitlar för att knyta våra kunder
närmare oss och samtidigt skapa ett sätt att kunna inleda partnerskap
med andra mobilspel inom samma genrer som Qiiwi fokuserar på. Detta
innebär i praktiken att om en spelare i en speltitel enligt
dataanalys riskerar att sluta spela ett av våra spel så kan denna bli
korsmarknadsförd till en annan speltitel utvecklad av Qiiwi eller
till en speltitel utvecklad av en extern part där Qiiwi erhåller
intäkter från spelaren.

Detta innebär att vi skapar betydligt fler intäktsmöjligheter på de
spelare vi införskaffar och förväntar oss kunna höja vårt
nätverkslivstidsvärde rejält. Då många mobilspelsbolag brottas med
svårigheter att växa sina mobilspel på grund av höga
anförskaffningskostnader ser vi detta som ett attraktivt erbjudande
för att kunna utbyta trafik sinsemellan samtidigt som vi förstärker
varumärket Qiiwi.

Det första kvartalet under 2019 har varit en mycket händelserik period
för Qiiwi där vi dubblat vår personalstyrka på Cypern, slutit ett
viktigt samarbetsavtal med iTV kring Hell's Kitchen inom
affärsområdet "Branded Games" och ser väldigt positiva signaler från
Wordington som närmar sig att inleda sin globala lansering. Med det
första kvartalet genomfört anser jag att våra utsikter för att 2019
skall bli ett mycket lyckat år för Qiiwi markant stärkts.

Erik Dale Rundberg, VD Qiiwi Interactive

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och
Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har
spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar
på att utveckla mobilspel riktade mot "Casual Gamers" inom genrerna
Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är
"Adventures for Everyone".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/delarsrapport-kva...
https://mb.cision.com/Main/16264/2799156/1033917.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.