Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

WeAreQiiwi Interactive AB: Delårsrapport kvartal 3 2019

Koncernredovisning tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2019:

· Omsättning 6 288 TSEK (5 378)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 287 TSEK (-1 083)
· Resultat efter finansiella poster (Net result) 817 TSEK (-1 402)
· Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,17)

Koncernredovisning Nio månader 1 januari - 30 september 2019:

· Omsättning 12 543 TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -340 TSEK
· Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 521 TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK

* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas
jämförelsetal för niomånadersperioden på koncernnivå.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

- Positivt resultat och kassaflöde under det tredje kvartalet

Den fortsatt goda utvecklingen av Wordington som genererat stigande
intäkter varje enskild månad under det tredje kvartalet har lett till
att bolaget under kvartalet uppnått ett positivt resultat och
kassaflöde.

- Wordington och Backpacker erhållit feature i iOS App Store

Qiiwi meddelade den 2 augusti att speltitlarna Wordington och
Backpacker erhållit två olika typer av features på iOS App Store.
Wordington fick en feature i iOS App Stores Today-sektion lördagen
den 3:e augusti i USA. Backpacker fick en feature på iOS App Store i
Australien och Nya Zeeland i Games-sektionen i kategorin "What we're
playing".

- Wordington passerat en miljon registrerade spelare

Qiiwi meddelade den 27 augusti att speltiteln Wordington, som sedan
slutet av april 2019 befunnit sig i en global mjuklansering, nu
passerat en miljon registrerade spelare. De registrerade spelarna är
primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Storbritannien,
Spanien och Frankrike.

- Speltiteln Wordington "Featured" av Google Play i 145 länder

Qiiwis meddelade den 13 september att speltiteln Wordington erhållit
en "Feature" i Google Play vilket innebär att speltiteln erhöll extra
exponering och marknadsföring. Wordington var "Featured" i kategorin
"New & Updated Games" i totalt 145 länder där stora marknader som
USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien,
Ryssland och Australien var några av länderna.

- Inleder mjuklanseringen för match-3-spelet Hell's Kitchen

Qiiwi meddelade den 17 september att man inlett mjuklanseringen av
sitt nya match-3-spel som går under det världskända internationella
varumärket Hell's Kitchen. Spelet är det första som bolaget skapar
inom sitt verksamhetsområde "Branded Games" och det första
tillsammans med ITV Studios Global Entertainment.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:

- Wordington inleder sin globala lansering 31 oktober 2019

Qiiwi meddelade den 29 oktober att speltiteln Wordington inleder sin
globala lansering den 31 oktober 2019. Speltiteln har befunnit sig i
en global mjuklansering sedan slutet av april 2019. Qiiwi kommer
fortsatt att ansvara för marknadsföring och publicering av speltiteln
med målsättningen att markant växa speltitelns spelarbas och intäkter
framöver.

VD har ordet:

"Positivt resultat och en spännande framtid!"

Under det tredje kvartalet nådde bolaget sitt första positiva resultat
som noterat bolag vilket är en konkret effekt av vår satsning på
metagaming-spel och därigenom den fortsatt goda utvecklingen av vårt
innovativa ordspel Wordington. Under kvartalet har vi även startat
den mycket efterlängtade mjuklanseringen av match-3-spelet "Hell's
Kitchen" som bolaget arbetat med sedan slutet på januari och där fått
en väldigt bra start!

Wordington har fortsatt stått för en stark omsättningsutveckling under
det tredje kvartalet och totalt bidragit med ca 5 MSEK i intäkter
vilket är en intäktsökning med ca 100% jämfört med det andra
kvartalet. Speltiteln har under det tredje kvartalet fortsatt att
generera stigande intäkter varje enskild månad och totalt presterat
ett spelöverskott på ca 2,4 MSEK. Speltitelns goda utveckling i dess
globala mjuklansering är det som lagt grunden till kvartalets
positiva resultat.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter
avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och moms.)

Vi når en omsättning från spelverksamheten på totalt ca 5,7 MSEK
vilket är en förbättring med ca 17% jämfört med samma period
föregående år. Värt att påpeka är att vi når en högre omsättning
trots betydligt lägre marknadsföringsinsatser under året vilket är
det som bygger omsättningen i vår spelverksamhet. Detta signalerar
att vi har en mycket god potential att fortsätta utvecklas positivt
med ökade marknadsföringsinsatser.

"ARPDAU +55%"

Under det tredje kvartalet landade vår ARPDAU på 1,07 SEK vilket är en
kraftig sekventiell förbättring med ca 55% jämfört med det andra
kvartalet. Detta har framförallt nåtts genom ett optimeringsarbete
kring annonsintäkter och vi gör bedömningen att framöver ytterligare
kunna öka ARPDAU då Wordington och Hell's Kitchen skalas upp. Detta
baserat på att båda speltitlarna innehåller möjligheter för spelaren
att få fördelar genom att se på belöningsannonser.

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt sett en stark positiv trend
av annonsintäkter avseende totala intäkter. "Köp i spelen (IAP)" stod
för ca 25% och "Annonsintäkter" för ca 75%.

"Wordington startat global lansering"

Det är glädjande att vi efter en ca 6 månader lång global
mjuklansering för Wordington nu inlett den globala lanseringen för
speltiteln. Här är vårt nuvarande fokus att skala speltiteln och dess
intäkter samt framöver tillföra mer innehåll för att hålla spelare
aktiva så länge som möjligt.

Vi ser att vi har en mycket god positionering avseende konkurrens inom
word-genren och kommer inledningsvis att rikta vårt fokus mot att
skala speltiteln i USA, Tyskland och Frankrike. Vi utvärderar även
möjligheten att översätta speltiteln till fler språk framöver där
ryska och hindi (indiska) är intressantast för att tillmötesgå fler
stora marknader där vi ser stor potential.

Jag är övertygad om att vårt tillväxtteam är redo för att ta
speltiteln till nästa nivå vilket även de uppskalningstester vi
genomfört under mjuklanseringen bevisar. Genom det utökade samarbetet
med användarförvärvsplattformar som också ser den stora potentialen i
Wordington har vi lyckats skapa oss en god tillväxtcykel avseende
marknadsföringskostnader och intäkter som speltiteln skapat vilket
gör att vi bedömer att vi kan skala speltiteln utifrån lanseringsplan
med nuvarande kassa.

Med en utökad och mer aggressiv marknadsföring av speltiteln
Wordington förväntar vi oss en stadig tillväxt av speltitelns
intäkter där målsättningen är att på köpt trafik nå 100% ROI inom 90
dagar. Värt att poängtera är att speltitelns spelöverskott
kortsiktigt förväntas påverkas negativt då intäkter återinvesteras i
marknadsföring för att växa speltitelns spelarbas och intäkter men på
längre sikt skapa god lönsamhet.

"Inlett mjuklansering för match-3-spelet Hell's Kitchen"

Under kvartalet har vi inlett mjuklanseringen av match-3-spelet Hell's
Kitchen som är den första speltiteln vi skapar inom affärsområdet
"Branded Games" tillsammans med ITV.

I match-3-spelet Hell's Kitchen följer spelaren karaktären Olivia som
alltid haft en dröm om att bli kock. Efter att ha vunnit TV-showen
Hell's Kitchen får hon möjligheten att förverkliga sin dröm i sin
egen Hell's Kitchen-restaurang.

Mjuklanseringen genomförs i ett inledande skede i Australien, Kanada
och Nya Zeeland med hittills goda resultat. Vi fortsätter nu att
optimera och förbereda speltiteln inför en global lansering
tillsammans med ITV.

"Branded Games"

Vi har vid ett antal gånger meddelat att vi för ytterligare samtal
kring fler spel inom affärsområdet "Branded Games" och detta är
fortsatt någonting som är högaktuellt och något vi har stort fokus
på. Vår strategi är att på detta sätt minska våra risker och maximera
utfallet av nedlagd utveckling i våra egna speltitlar genom
återanvändning. Förhoppningen är att under Q4 kunna meddela om
ytterligare ett projekt inom detta område.

"Ett mycket bra utgångsläge"

Med ett positivt kvartal i ryggen och Wordington numera i globalt
lanseringsstadie har vi skapat oss ett mycket bra utgångsläge för att
avsluta året på ett mycket bra sätt samtidigt som vi bygger
omsättning och tillväxt för 2020.

Vårt nya match-3-spel Hell's Kitchen har fått en bra start på sin
mjuklansering och uppvisar goda resultat vilket innebär att vi
framöver kan ha ytterligare en stark speltitel i global lansering med
stor internationell potential som vi tillsammans med ITV skall göra
allt i vår makt för att växa på kritiska marknader.

Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och
Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har
spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar
på att utveckla mobilspel riktade mot "Casual Gamers" inom genrerna
Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är
"Adventures for Everyone"

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/delarsrapport-kva...
https://mb.cision.com/Main/16264/2952675/1135087.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.