Du är här

2018-08-03

WeSC AB: Betydande skuldsanering genomförd och rekonstruktionen i We International AB närmar sig slutfasen

Stockholm, Sverige, 25 juni 2018

Perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 14,4 MSEK (53,3).
· Bruttomarginalen uppgick till 34,0 procent (38,9).
· Rörelseresultatet uppgick till -17,4 MSEK (-21,9).
· Resultat efter skatt uppgick till 9,7 MSEK (-28,2), motsvarande
0,03 SEK per aktie (-0,25).

· Eget kapital uppgick till -3,6 MSEK (-36,1), motsvarande -0,01 SEK (-0,31) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 80,5 procent (61,3) i moderbolaget.
· Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (-6,4). Koncernens
likvida medel uppgick till 2,4 MSEK den 30 juni 2018 (1,6).

· Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 0 MSEK (15,9).
Andra kvartalet 1 april 2018 - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 5,1 MSEK (18,7).
· Bruttomarginalen uppgick till 54,9 procent (48,0).
· Rörelseresultatet uppgick till -8,2 MSEK (-10,9).
· Resultat efter skatt uppgick till 18,9 MSEK (-14,6), motsvarande
0,05 SEK (-0,13) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

· Försäljningen har påverkats negativt hela första halvåret 2018 på
grund av den pågående rekonstruktionen. Bolaget har under perioden
haft en del produktionsproblem vilket har orsakat sena leveranser. En
del av försäljningen i USA avseende vår/sommarkollektionen
återspeglas därför inte i försäljningssiffrorna för första halvåret
utan har förskjutits till Q3.

· Under perioden genomfördes en företrädesemissionen vilken
tillfört bolaget ca 31,5 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare
har kommunicerats har en betydande del av emissionslikviden använts
för att reglera både kortfristiga- och lånfristiga skulder i Bolagets
balansräkning.

· Överenskommelser har slutits avseende delar av moderbolagets
skulder vilket ger bolaget ytterligare skuldlättnader med ca 2 MSEK,
vilka kommer att ha en positiv påverkan på hela koncernens
balansräkning och därmed skapa bättre förutsättningar för
affärsverksamheten framåt.

· Orderläggningen av höst- och vinterkollektionen avslutades under
kvartalet. Bolaget ser en positiv utveckling på den Nordamerikanska
marknaden samt i Tyskland, Italien och övriga Norden. Koncernens
totalförsäljning av höst/vinter kollektionen kommer att visa på en
ökning jämfört mot föregående säsong.

· Flytten av design- och produktionsfunktionerna till kontoret i
New York har effektiviserat vår inköpsprocess vilket förväntas
generera minst 20-25 procent högre bruttomarginaler över alla
produktkategorier.

· Införsäljningen av kollektionen för vår/sommar 2019 är i full
gång. Förorders kommer att öka med 20 % mot föregående säsong för
större varuhus som Bloomingdales, Nordstrom, Macy's och Neiman
Marcus. Nya samarbeten startas med stora kedjor såsom Foot Action,
Pac Sun och Zumiez. Expansionen i Nordamerika fortsätter även om det
är utifrån låga nivåer. Även WeSCs licenstagare bedöms ha en positiv
utveckling för vår/sommar 2019.

· Mottagandet av vår/sommar kollektionen 2019 har varit positiv
även i Europa. Tyskland fortsätter att växa genom Zalando vilka
kommer att öka sina förorders med 30 %. Italien och Norden kommer att
visa på en tillväxt med 20 % och Danmark förväntas växa med hela 50
%.

VD har ordet

WeSC har slutfört företrädesemissionen som beslutades om 12 april
vilket har gjort det möjligt för bolaget att realisera tidigare
överenskommelse avseende sanering av bolagets långfristiga skulder.
Rekonstruktionen av WeSC International AB, vår europeiska verksamhet,
är nästan komplett och borde ha fortsatt positiv effekt på vårt
kommande kvartalsresultat. De indikationer som vi fått kring förorder
för Vår/Sommar 2019 tillsammans med förbättrade distributionskanaler,
högre bruttomarginaler och väsentligt lägre kostnader har lett till
att vi nu har en målsättning om att nå en varumärkesomsättning om
cirka 100 miljoner kronor och nå lönsamhet för helåret 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50
00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 3 augusti 2018 kl. 08.00 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8
503 015 50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/betydande-skuldsanering-genomford-oc...
http://mb.cision.com/Main/2578/2585695/886417.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.