Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

WeSC AB: Bokslutskommuniké 2019

Stabiliserad försäljning, väsentligt förbättrad bruttomarginal samt
betydande kostnadsbesparingar under ett i övrigt förlusttyngt år

Stockholm, Sverige, 11 mars 2020

Perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 35,2 MSEK (34,2).
· Bruttomarginalen uppgick till 37,2 procent (21,9).
· Rörelseresultatet uppgick till -23,3 MSEK (-30,3).
· Resultat efter skatt uppgick till -30,6 MSEK (-3,0), motsvarande
-0,01 SEK per aktie (-0,01).

· Eget kapital uppgick till -4,4 MSEK (-11,5), motsvarande 0,00 SEK
(-0,02) per aktie. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 44,9
procent (65,7) i moderbolaget.

· Periodens kassaflöde uppgick till -3,8 MSEK (4,1). Koncernens
likvida medel uppgick till 2,6 MSEK den 31 december 2019 (6,3).

Fjärde kvartalet 1 oktober 2019 - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 7,2 MSEK (8,6).
· Bruttomarginalen uppgick till 16,7 procent (neg).
· Rörelseresultatet uppgick till -10,6 MSEK (-8,8).
· Resultat efter skatt uppgick till -16,8 MSEK (-9,8), motsvarande
0,00 SEK (-0,02) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

· Försäljningen för 2019 hamnade 1 MSEK högre än 2018.
Bruttomarginalerna har stärkts betydligt under 2019 och slutade på
37,2 procent jämfört med 21,9 procent 2018.

· Rörelseresultatet för 2019 är fortfarande negativt men förlusten
har sjunkit jämfört med föregående år. Under 2018 redovisade bolaget
en ackordsvinst om 6,6 MSEK vilket påverkade rörelseresultatet
positivt och med hänsyn tagen till denna har rörelseresultatet
förbättrats med 13,6 MSEK 2019.

· Genom våra licenspartners har ytterligare varumärkesomsättning
genererats under Q4 om ca 2,8 MSEK. För 2019 hamnade
varumärkesomsättningen på 12,2 MSEK. Denna försäljning genererade
licensintäkter i ett av dotterbolagen i USA vilken är inkluderad i
bolagets redovisning.

· Bolaget har under senare delen av 2019 samt i början av 2020
avvecklat de två konceptbutikerna som låg i Stockholm och New York
med en årlig beräknad kostnadsbesparing om 7 MSEK, samtliga
avvecklingskostnader är tagna 2019.

· Fokus ligger nu på att satsa på den egna, globala e-handeln,
återförsäljarverksamheten samt de utlicensierade produktområdena.

· Införsäljning av höst- och vinterkollektionen 2020 pågår för fullt
och indikerar på en fortsatt tillväxt jämfört med samma säsong
föregående år. Bolaget har tidigare i år rekryterat en säljchef,
ansvarig för den europeiska marknaden där fokus kommer att ligga på
återetablering. Detta tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar
skapar förutsättningar för ett förbättrat resultat 2020.

· Bolaget genomförde under hösten 2019 en företrädesemission av
units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner och
nyttjandeperioden för dessa är 9-23 mars 2020. Om samtliga
teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget att tillföras cirka 22,5
MSEK före emissionskostnader. WeSC-aktien handlas för närvarande över
den för optionerna gällande teckningskursen.

VD har ordet

Försäljningen för 2019 ökade något jämfört med föregående år, främst
driven av den nordamerikanska marknaden. Bruttomarginalerna ökar hela
15,3 procentenheter 2019 jämfört med 2018 och rörelseresultatet visar
på en minskad förlust för samma period. I slutet av 2019 och början
av 2020 avvecklade företaget de två konceptbutikerna vi hade i
Stockholm och New York. Den totala årliga kostnadsbesparingen
beräknas vara 7 miljoner och samtliga avvecklingskostnader är tagna
2019. Fokus ligger nu framåt på vår egen globala e-handel,
återetablering i Europa samt fortsatt utveckling av
grossistverksamheten i Nordamerika samt hitta nya licenspartners för
varumärket i nya produktkategorier. Vi har anställt en
försäljningschef ansvarig för den europeiska marknaden med fokus på
Sverige, Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien. Vi är för
närvarande i full gång med införsäljning av Höst- och
Vinterkollektionen 2020 och reaktionerna är positiva och ett par
anmärkningsvärda detaljhandelspartner har redan gjort ett större
åtagande för andra halvåret i år, såsom ASOS, Nordstrom, PacSun,
Tilly's, Footaction, Zumiez och Saks Fifth Aveny. Lösenperioden för
teckningsoptionerna pågår sedan den 9 mars fram till den 23 mars och
tillför bolaget 22,5 MSEK före emissionskostnader om den nyttjas till
fullo. Det kapital som kommer in kommer att användas till ovan nämnda
fokusområden.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 mars 2020 klockan 08.45 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie
handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se,
www.gwkapital.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wesc-ab/r/bokslutskommunike-2019,c3056845
https://mb.cision.com/Main/2578/3056845/1209291.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.