Du är här

2017-08-29

WeSC AB: Delårsrapport 2, 1 jan 2017 - 30 juni 2017

Nödvändiga strukturella förändringar påverkar resultatet negativt

Perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 53,3 MSEK (61,8).
· Bruttomarginalen uppgick till 38,9 procent (48,0).
· Rörelseresultatet uppgick till -21,9 MSEK (-19,3).
· Resultat efter skatt uppgick till -28,2 MSEK (-23,5), motsvarande
-0,25 SEK per aktie (-0,34).

· Eget kapital uppgick till -36,1 MSEK (-10,9), motsvarande -0,31
SEK (-0,15) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten uppgick till
-64,2 procent (-10,0), respektive 61,3 procent (52,8) i moderbolaget.

· Periodens kassaflöde uppgick till -6,4 MSEK (-1,9). Koncernens
likvida medel uppgick till 1,6 MSEK den 30 juni 2017 (3,6). Bolaget
har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 15,9 MSEK (17,7).

Andra kvartalet 1 april 2017 - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 18,7 MSEK (23,1).
· Bruttomarginalen uppgick till 48,0 procent (55,7).
· Rörelseresultatet uppgick till -10,9 MSEK (-10,6).
· Resultat efter skatt uppgick till -14,6 MSEK (-13,1), motsvarande
-0,13 SEK (-0,18) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

· Omsättningstappet mot föregående år är i linje med förväntningarna
och hittills har nya försäljningskanaler inte kompenserat
förändringen inom distributörsverksamheten.

· Bruttomarginalen påverkas negativt av utförsäljning av varulager
från tidigare kollektioner.

· Förutsättningar på plats med stärkt säljorganisation med fortsatt
bearbetning av nya och etablerade kundsegment.

· Bolaget har initierat en nysatsning inom E-handel.

· Försäljning av dotterbolaget The Shirt Factory AB har genomförts
per 30 juni 2017.

· Under augusti genomför bolaget en företrädesemission med ett
tillskott på maximalt 28 MSEK exklusive emissionskostnader, för att
finansiera WeSC:s pågående omstrukturering och genomförande av
strategi som innefattar fortsatt positionering mot bättre varuhus-
och multibrandkedjor.

VD har ordet

Det är ett omfattande förändringsarbete som pågår för att sätta den
nya organisationen. Vi lägger grunden för en effektivare organisation
som ska stå sig väl rustad för att möta företagets tillväxtplaner. Vi
arbetar med att stärka vårt varumärke och anpassa detta till vår tids
syn på streetwear. Vi förbereder organisationen på att gå från en
mindre distributörsdriven organisation till att vara en mer
wholesaledriven organisation. Vi har även stärkt upp med aktiviteter
för att öka e-handeln. Förberedelser och införsäljningsstart av vår
-och sommarkollektionen för 2018 har varit i fokus under Q2, där
återkopplingen från kunder har varit fortsatt positiv.

YTTERLIGARE INFORMATION LÄMNAS AV:

Aktieägarfrågor:
Styrelseordförande, Theodor Dalenson, +46 8 545 01750

Verksamhetsfrågor:
VD Joseph Janus +1 917 826 4031

Informationen i denna delårsrapport är sådan som WeSC AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna
information lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl
09:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/delarsrapport-2--1-jan-2017---30-jun...
http://mb.cision.com/Main/2578/2334986/714926.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.