Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

WeSC AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i WeSC AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i WeSC AB (publ) den 19 augusti 2019 beslutade
stämman om följande ärenden.

Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av
styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner
(units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen")

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om
Företrädesemissionen.

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra Företrädesemissionen beslutade den extra
bolagsstämman att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och
antalet aktier skulle justeras. Bolagsstämman beslutade att anta två
olika förslag till bolagsordningsändringar med avseende på gränserna
för aktiekapitalet och antal aktier. Vilken bolagsordning som kommer
att registreras beror på hur många aktier som tecknas och betalas i
Företrädesemissionen.

Det ena förslaget innebär att bolagsordningens § 4 respektive § 5 får
följande lydelser: "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 200 000 kronor
och högst 12 800 000 kronor." (§4) och "Antalet aktier ska vara lägst
1 600 000 000 och högst 6 400 000 000." (§ 5).

Det andra förslaget innebär att bolagsordningens § 4 respektive § 5
får följande lydelser:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000
kronor." (§4) och "Antalet aktier ska vara lägst 4 200 000 000 och
högst 16 800 000 000." (§ 5).

b) Godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst 10
020 101,568 kronor genom nyemission av högst 5 010 050 784 aktier,
samt emission av högst 2 505 025 392 teckningsoptioner av serie
2019:1 berättigande till teckning av totalt ytterligare 2 505 025 392
aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med
ytterligare totalt högst 5 010 050,784 kronor.

Rätt att teckna nya aktier tillkommer de som på avstämningsdagen den
26 augusti 2019 är registrerade som aktieägare, varvid en (1)
befintlig aktie ska berättiga till en (1) uniträtt som i sin tur
berättigar till teckning av en unit bestående av åtta (8)
nyemitterade aktier samt fyra (4) teckningsoptioner. Teckningskursen
ska vara 0,08 kronor per unit, vilket innebär en teckningskurs om
0,01 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Bemyndigande

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala
antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får
motsvara totalt högst 300 000 000 aktier. Emissionerna ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska kunna ske genom
kontant betalning, genom kvittning, med apportegendom eller eljest
med villkor.

I syfte att säkerställa Företrädesemissionen har bolaget ingått
garantiförbindelser med vissa garanter ("Garanterna"). Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlägga
betalning till Garanterna för deras garantiersättning enligt
garantiavtal ingånget mellan Garanterna och bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl.
11.30 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie
handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wesccorp.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wesc-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/2578/2883815/1091990.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.