Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

WeSC AB: Ökad förorderingång för vår- sommarkollektionen 2020

Stockholm, Sverige, 14 november 2019

Perioden 1 januari 2019 - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 28,0 MSEK (25,6).
· Bruttomarginalen uppgick till 42,5 procent (33,2).
· Rörelseresultatet uppgick till -12,7 MSEK (-21,5).
· Resultat efter skatt uppgick till -13,8 MSEK (6,8), motsvarande
-0,01 SEK per aktie (0,02).

· Eget kapital uppgick till 10,4 MSEK (-9,0), motsvarande 0,00 SEK
(-0,02) per aktie. Soliditeten var 24,1 procent (neg) i koncernen och
93,0 procent (79,2) i moderbolaget.

· Periodens kassaflöde uppgick till -4,9 MSEK (-0,6). Koncernens
likvida medel uppgick till 1,5 MSEK den 30 september 2019 (1,6).

Tredje kvartalet 1 juli 2019 - 30 september 2019
· Nettoomsättningen uppgick till 9,7 MSEK (11,2).
· Bruttomarginalen uppgick till 42,3 procent (32,1).
· Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (-4,1).
· Resultat efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-2,9), motsvarande
0,00 SEK (-0,01) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

· Försäljningen i tredje kvartalet 2019 ligger något lägre än tredje
kvartalet 2018 men ackumulerat är omsättningen närmare 10 procent upp
2019 jämfört med samma period 2018.

· Bruttomarginalen i tredje kvartalet ligger drygt 10 procentenheter
högre än motsvarande period föregående år och drygt 9 procentenheter
totalt för de första tre kvartalen 2019 jämfört med samma period
2018. Det arbete som gjorts avseende bolagets inköp fortsätter att ge
avsedd effekt.

· De förbättrade bruttomarginalerna i kombination med minskning av
de operativa kostnaderna ger en positiv effekt på rörelseresultatet
med 8,0 MSEK de första tre kvartalen 2019 jämfört med de tre första
kvartalen 2018.

· Genom våra licenspartners har ytterligare varumärkesomsättning
genererats under Q3 om ca 2,7 MSEK. För de tre första kvartalen 2019
hamnade varumärkesomsättningen på 9,8 MSEK. Denna försäljning
genererade licensintäkter i ett av dotterbolagen i USA vilken är
inkluderad i bolagets redovisning.

· Införsäljning av vår- och sommarkollektionen 2020 har slutförts
under tredje kvartalet och förorderingången ökade med 17 procent för
koncernen och med 49 procent på den Nordamerikanska marknaden jämfört
med samma kollektion 2019. Efter periodens utgång har ytterligare
förorder avseende vår- och sommarkollektionen 2020 tillkommit till
ett värde om ca 200 000 USD vilken inte var inkluderad i de tidigare
pressmeddelade siffrorna den 9 oktober 2019 (4 procents ökning i
koncernen samt 31 procents ökning in Nordamerika).
Försäljningsmässigt kämpar bolaget med stora utmaningar på den
Europeiska marknaden. Tillväxten på den Nordamerikanska marknaden
sker genom befintliga kunder men också genom nya kunder och
samarbeten.

· Bolaget slutförde i slutet av september en företrädesemission
vilken tillförde bolaget cirka 45,0 MSEK före emissionskostnader. I
avvaktan på att emissionen skulle slutföras hade bolaget upptagit
kortfristiga lån för att finansiera verksamheten vilka lösts i
samband med att emissionslikviden influtit.

VD har ordet

Försäljningen i Nordamerika fortsätter att växa och försäljningen av
vår- och sommarkollektionen 2020 slutfördes under tredje kvartalet
med en ökad orderingång på 17 procent för koncernen och 49 procent på
den Nordamerikanska marknaden jämfört med samma kollektion 2019. Den
starka tillväxten i Nordamerika beror på fortsatt tillväxt i våra
befintliga huvudkonton Bloomingdale's, Nordstrom, Neiman Marcus och
Macy's och genom att utöka utbudet i varje varuhus samt utökar med
många nya spännande detaljhandelspartners för våren och sommaren 2020
inklusive Dicks Sporting Goods, Zumiez, Jet.com, Bluestem och Von
Maur. Under de tre första kvartalen 2019 har bolaget ökat
försäljningen, bruttomarginalerna samt rörelseresultatet jämfört med
samma period 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019 klockan 08.45 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie
handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se,
www.gwkapital.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wesc-ab/r/okad-fororderingang-for-var--sommar...
https://mb.cision.com/Main/2578/2961281/1141175.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.