Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

WeSC AB: WeSC: Kommuniké från årsstämma i WeSC AB (publ)

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 15 maj 2014 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade
resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Theodor Dalenson, tillika
ordförande, Anders Hedén, Johan Hessius och Lena Patriksson Keller.
Anders Lönnqvist valdes som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 250
000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera
till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, totalt 650 000
kronor. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet
genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget.

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.
Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt principen löpande
godkänd räkning.

Valberedning

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman, i enlighet med
valberedningens förslag, bland annat följande. Bolaget ska ha en
valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller
ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget
äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är
sammankallande.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier, optioner och/eller konvertibler i Bolaget.
Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, optioner
och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna
fatta ett beslut som innebär att sammanlagt mer än 2 500 000 aktier
tillkommer med stöd av emissionsbemyndigandet. Emission i enlighet
med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Beslutet var i
enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heibel, Verkställande direktör, +46 8 465 05 000

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder
och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den
internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the
Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett
företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24
egna och distributörsdrivna konceptbutiker

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--kommunike-fran-arsstamma-i-wes...
http://mb.cision.com/Main/2578/9586388/245588.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.