Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

WeSC AB: WeSC offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Pressmeddelande 2019-08-20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

WeSC AB (publ) ("WeSC" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt
avseende en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken
offentliggjordes den 28 juni 2019 ("Företrädesemissionen").
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.wesccorp.com) och kommer att göras tillgängligt på Mangold
Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) samt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på
Bolagets hemsida, www.wesccorp.com, från och med den 20 augusti 2019
samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 28 augusti
2019. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 26
augusti 2019. Teckningsperioden löper från den 28 augusti 2019 till
och med den 13 september 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WeSC i samband
med Företrädesemissionen.

Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus

Verkställande direktör

Joseph.Janus@wesc.com

+1 (212) 334 9372

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 augusti 2019 klockan 13.45 CEST.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns
för närvarande representerat i ett tiotal länder, där försäljningen
dels sker genom egna butiker och dels genom återförsäljare. WeSCs
aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är
G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se
För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wesccorp.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i WeSC. Inbjudan till berörda personer
att teckna units i WeSC kommer endast att ske genom det prospekt som
offentliggörs genom föreliggande pressmeddelande.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande
lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat
i USA, eller tillämplig lag i annat land, och får därför inte
erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller åtgärd än de krav som följer
av svensk rätt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc-offentliggor-prospekt-avseende...
https://mb.cision.com/Main/2578/2884836/1092684.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.