Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

WeSC AB: WeSC: OFFENTLIGGÖRANDE AV ÅRSREDOVISNING 2013 OCH UPPLYSNING OM INFORMATION I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

WeSC ABs årsredovisning för 2013 finns idag tillgänglig på bolagets
hemsida.

Marknadssituationen är fortsatt utmanande för WeSC och bolagets
distributörer på många marknader i Europa, vilket inneburit att den
finansiella risken ökat i bolaget. Bolagets räntebärande skulder
omfattas av avtal med särskilda villkor som innebär att bolaget
enligt avtalet har förbundit sig att uppfylla vissa finansiella
parametrar. Bolagets fortsatta finansiering är beroende av att
nuvarande nivå på bankfinansiering bibehålls. Under 2013 har de
finansiella parametrarna enligt avtalet ej uppnåtts vilket medfört
att bolaget har begärt, och fått beviljat, s.k. waiver från
kreditgivaren vilket innebär en tillfällig acceptans för bristen.
Även per balansdagen, den 31 december 2013, har bolaget begärt och
erhållit en tillfällig acceptans från avsteget från kreditgivaren och
det föreligger även ett behov av fortsatt acceptans från banken för
närvarande.

Bolagets likviditet är i april 2014 fortsatt ansträngd och åtgärder
för att hantera likviditeten har initierats. I det fall pågående
åtgärder för att förbättra likviditeten ej faller ut enligt plan kan
det dock inte uteslutas att bolagets finansiering och kapitalbas
behöver stärkas ytterligare under 2014.

Ovanstående har även noterats i revisionsberättelsen där revisorn
tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen, behandlar bolagets resultat enligt styrelsens
förslag samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

I samband med upprättandet av årsredovisningen har även moderbolaget
lämnat ett koncernbidrag till dotterbolaget We International AB om
totalt 25 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17
50

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder
och accessoarer inom segmentet streetfashion på den internationella
marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlativ Conspiracy®).
WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation
i 25 länder genom 2 600 återförsäljare och 25 egna och
distributörsdrivna konceptbutiker. WeSCs aktie handlas på First North
och Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--offentliggorande-av-arsredovis...
http://mb.cision.com/Main/2578/9574258/236984.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.