Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-13

WeSC AB: WeSC: Offentliggörande av prospekt inför WeSCs företrädesemission

Styrelsen i WeSC AB (publ) har upprättat prospekt avseende
föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare,
vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet finns tillgängligt på svenska på www.wesccorp.com och
www.remium.com.

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från WeSC AB (publ),
Karlavägen 108, 14 tr, 115 26 Stockholm, Sverige, tel: +46 (0)8 465
050 00 eller Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm,
tel. +46 (0)8 454 32 00.

Rådgivare
Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl
KB är legal rådgivare till WeSC i samband med transaktionen.

Stockholm den 13 juni 2014
WeSC AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50
5000

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01750
WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder
och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den
internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the
Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett
företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24
egna och distributörsdrivna konceptbutiker.

Viktig information
Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller
indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till,
och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig
i, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,
eller Sydafrika, eller något annat land eller någon annan
jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja
teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och
får inte reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta,
eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller
utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra
värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller
andra värdepapper, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller annan jurisdiktion där ett
sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier
eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller
tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i
sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna
har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States
Securities Act från 1933 i dess senaste form ("Securities Act") eller
i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av
sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till
s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act)
annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities
Act.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc--offentliggorande-av-prospekt-i...
http://mb.cision.com/Main/2578/9601432/256387.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.