Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

West Atlantic AB (publ): Delårsrapport perioden januari - december 2018

Oktober - December

* Intäkterna uppgick till 533,2 Mkr (440,5) motsvarande en tillväxt på
21,0 % jämfört med samma period föregående år. Fortsatt stark
intäktstillväxt för B737-flottan, delvis motverkat av reduktionen i
nätverket för Posten Norge.
* EBITDA uppgick till 68,5 Mkr (66,4) motsvarande en marginal om 12,8 %
(15,1). EBITDA påverkades både av erhållna managementarvoden samt
uppstartskostnader från nya kontrakt.
* Resultat per aktie 0,41 kr (0,64).
* Det tredje B737-800BCF-frakflygplanet levererades till Koncernen. 
* Det fjärde B767-200SF-flygplanet levererades till Koncernen.

Januari – December

* Intäkterna uppgick till 1 813,1 Mkr (1 589,3) motsvarande en tillväxt
på 14,1 % jämfört med samma period föregående år. Fortsatt stark
intäktstillväxt för B737-flottan, delvis motverkat av reduktionen i
nätverket för Posten Norge.
* EBITDA uppgick till 156,1 Mkr (126,3) motsvarande en marginal om 8,6
% (7,9). 
* Resultat per aktie -0,82 kr (-2,28).
* Kapitaltillskott med ytterligare 6,7 Mkr från nuvarande aktieägare i
tillägg till de redan tillskjutna 25,0 Mkr från 2017. Nyemission
beslutad och registrerad i april.
* Långsiktigt kontrakt säkrat med en kund för operation av de fyra
beställda B737-800-flygplanen, av vilka tre har levererats.
* Koncernen sålde fyra ATP-flygplan inklusive två flygplan hanterade
via samarbetsavtalet, i mars. Försäljningen bidrog till en väsentlig
intäkt under perioden.
* Checkräkningskredit med belopp upp till 75,0 har tecknats.

Finansiell information & nyckeltal för Koncernen

Alla siffror är angivna i Mkr, om inte annat anges nedan okt - dec  okt -
dec  jan - dec jan - dec
  2018   2017   2018   2017  
Finansiella mått*        
Intäkter 533,2   440,5   1 813,1   1 589,3  
Intäktstillväxt 21,0 % 24,6 % 14,1 % 20,4 %
EBITDA 68,5   66,4   156,1   126,3  
EBITDA - marginal (%) 12,8 % 15,1 % 8,6 % 7,9 %
Periodens resultat 17,3   17,4   -35,2   -61,6  
Likivida medel inkl ej utnyttjad checkräkningskredit 144,4   173,4  
144.4   173,4  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 174.9   78,0   304,6  
233,7  
Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,41   0,64   -0,82   -2,28
 
Räntebärande nettoskuld / EBITDA** 4,4   5,0   4,4   5,0  
Räntetäckningsgrad** 2,4   2,0   2,4   2,0  
Soliditet 3,0 % 5,3 % 3,0 % 5,3 %
Totala tillgångar 1 360,5   1 270,8   1 360,5   1 270,8  
Operationella mått*        
Regularitet 99,3 % 99,3 % 99,2 % 99,4 %
Utförda flygningar 6 097   6 328   22 535   23 862  
Flygplan i trafik (inkl. wet-lease) 42   42   42   42  
Antal genomsnittsanställda 460   466   461   459  

*För definitioner av nyckeltal och andra mått, se not 3 och sista sidan i
denna rapport.

**Definieras av obligationslånet WEST002. Se även not 10 för mer
information. Lånet gavs ut i december 2015.

Rapporten kan hämtas i sin helhet på
http://westatlantic.eu/category/quarterlyinterimreports/

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Lars Jordahn, +46 (0) 10-452 95 95
CFO, Magnus Dahlberg, +46 (0) 10-452 95 49

Denna information är sådan som West Atlantic AB (publ) gör tillgänglig
enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för
offentliggörande, genom kontaktpersonerna ovans försorg, 2019-02-28,
18:00CET.

Om West Atlantic
West Atlantic är en ledande leverantör av fraktflygslösningar i Europa.
West Atlantic erbjuder huvudsakligen fraktflygslösningar till europeiska
NMO:s samt fraktflygkapacitet till Global Integrators och Freight
Forwarders. Bolaget har ett väletablerat geografiskt nätverk, som opereras
av en kundanpassade flygplansflotta, majoriteten av dessa är helägda. West
Atlantic grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Verksamheten
bedrivs i större delen av Europa och 2018 hade West Atlantic 461 anställda.
Under 2018 rapporterade West Atlantic intäkter om 1 813Mkr och EBITDA om
156 Mkr.

West Atlantic AB (publ) Org. no: 556503-6083, Box 5433, SE-402 29
Gothenburg, Sweden

Investor Relations: investor.relations@westatlantic.eu

  Webpage: www.westatlantic.eu

Bilaga

* West Atlantic Delårsrapport Q4, 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.