Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

West Atlantic AB (publ): Delårsrapport perioden januari - juni 2018

April - Juni

* Intäkterna uppgick till 426,8 Mkr (376,5) motsvarande en tillväxt på
13,4 % jämfört med samma period föregående år. Fortsatt stark
intäktstillväxt för B737-flottan, delvis motverkat av reduktionen i
nätverket för Posten Norge.
* EBITDA uppgick till 13,1 Mkr (1,3) motsvarande en marginal om 3,1 %
(0,4).
* Resultat per aktie -0,85 kr (-1,44).
* Nyemissionen registrerades i april aktiekapitalet ökade med 15,9 Mkr
till 42,9 Mkr.
* Världens första next generation B737-800BCF-frakflygplan levererades.
* Konkurs för en kund inom tekniska tjänster. 3,5 Mkr har reserverats
för kundförluster.

Januari – Juni

* Intäkterna uppgick till 823,0 Mkr (768,5) motsvarande en tillväxt på
7,1 % jämfört med samma period föregående år. Fortsatt stark
intäktstillväxt för B737-flottan, delvis motverkat av reduktionen i
nätverket för Posten Norge.
* EBITDA uppgick till 75,4 Mkr (32,1) motsvarande en marginal om 7,9 %
(4,2). 
* Resultat per aktie -0,67 kr (-1,97).
* Kapitaltillskott med ytterligare 6,7 Mkr från nuvarande aktieägare i
tillägg till de redan tillskjutna 25,0 Mkr från 2017. Nyemission
beslutad och registrerad i april.
* Långsiktigt kontrakt säkrat med en kund för operation av de fyra
beställda B737-800-flygplanen, av vilka ett har levererats under
perioden.
* Konkurs för en kund inom tekniska tjänster. 3,5 Mkr har reserverats
för kundförluster.

Finansiell information & nyckeltal för Koncernen

Alla siffror är angivna i Mkr, om inte annat anges nedan apr - jun apr -
jun jan - jun jan - jun jan - dec
  2018   2017   2018   2017   2017  
Finansiella mått*          
Intäkter 426,8   376,5   823,0   768,5   1 589,3  
Intäktstillväxt 13,4 % 17,9 % 7,1 % 19,5 % 20,4 %
EBITDA 13,1   1,3   75,4   32,1   126,3  
EBITDA - marginal (%) 3,1 % 0,4 % 7,9 % 4,2 % 7,9 %
Periodens resultat -36,4   -38,8   -28,8   -53,2   -61,6  
Likivida medel inkl ej utnyttjad checkräkningskredit 113,1   139,4  
113,1   139,4   173,4  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,2   105,1   91,0  
112,7   233,7  
Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,85   -1,44   -0,67  
-1,97   -2,28  
Räntebärande nettoskuld / EBITDA** 4,2   5,4   4,2   5,4   5,0  
Räntetäckningsgrad** 2,4   1,9   2,4   1,9   2,0  
Soliditet 3,7 % 4,1 % 3,7 % 4,1 % 5,3 %
Totala tillgångar 1 232,5   1 244,2   1 232,5   1 244,2   1 270,8
 
 

Operationella mått*          
Regularitet 99,2 % 99,7 % 99,0 % 99,5 % 99,4 %
Utförda flygningar 5 328   5 533   10 706   11 514   23 862  
Flygplan i trafik (inkl. wet-lease) 43   43   43   43   42  
Antal genomsnittsanställda 456   460   456   463   459  

*För definitioner av nyckeltal och andra mått, se not 3 och sista sidan i
denna rapport.

**Definieras av obligationslånet WEST002. Se även not 10 för mer
information. Lånet gavs ut i december 2015.

Rapporten kan hämtas i sin helhet på
http://westatlantic.eu/category/quarterlyinterimreports/

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Fredrik Groth, +46 (0) 10-452 97 09
CFO, Magnus Dahlberg, +46 (0) 10-452 95 49

Denna information är sådan som West Atlantic AB (publ) gör tillgänglig
enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för
offentliggörande, genom kontaktpersonerna ovans försorg, 2018-08-30,
17:30CET.

Om West Atlantic
West Atlantic är en ledande leverantör av fraktflygslösningar i Europa.
West Atlantic erbjuder huvudsakligen fraktflygslösningar till europeiska
NMO:s samt fraktflygkapacitet till Global Integrators och Freight
Forwarders. Bolaget har ett väletablerat geografiskt nätverk, som opereras
av en kundanpassade flygplansflotta, majoriteten av dessa är helägda. West
Atlantic grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Verksamheten
bedrivs i större delen av Europa och 2016 hade West Atlantic 459 anställda.
Under 2017 rapporterade West Atlantic intäkter om 1 589 Mkr och EBITDA om
126 Mkr.

 

West Atlantic AB (publ) Org. no: 556503-6083, Box 5433, SE-402 29
Gothenburg, Sweden

Investor Relations: investor.relations@westatlantic.eu

  Webpage: www.westatlantic.eu

 

 

Bilaga

* West Atlantic Delårsrapport Q2, 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.